www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Comité Onderdak: ‘Dakloosheid in twee jaar op te lossen’

27-02-2002 • ‘Ons land is rijker dan ooit en toch blijft het aantal dak- en thuislozen onrustbarend groeien. Deze maatschappelijke schande kan in twee jaar worden opgelost. De samenleving moet zichzelf hiertoe een zorgplicht opleggen’. Vandaag presenteerde het actiecomité Onderdak hiervoor een tienpuntenplan.

De tien punten uit het actieplan pleiten voor een zorgplicht voor gemeenten en voldoende en adequate 24-uurs opvang. Per stad of regio moeten daklozenteams de straat op om hulp aan te bieden en de maatschappelijke opvang moet zich meer richten op resocialisatie. Preventie wordt beoogd door betere samenwerking van alle personen en instellingen die zich met jongeren bezighouden, een nazorgplicht voor instellingen als jeugdzorg, psychiatrische ziekenhuizen of gevangenissen. Ook het aanpakken van de wachtlijsten in de zorg en het eerder zoeken naar oplossingen voor mensen met huurachterstand kan voorkomen dat mensen op straat komen te staan.

Agnes Kant, SP Tweede-Kamerlid en lid van het comité Onderdak vatte het huidige gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel treffend samen: ‘Als iemand op straat een hartaanval krijgt is er altijd wel een omstander die onmiddellijk de ambulance belt. Maar als diezelfde persoon met een psychose in de goot ligt loopt iedereen er met een grote boog omheen’.
Ine Voorham, directeur Welzijn en Gezondheidszorg van het Leger des Heils, hoopt op navolging van het actieplan: ‘In vijf jaar tijd hebben wij het aantal daklozen ruim zien verdubbelen. In het jaar 2000 alleen al registreerden wij 20.000 nieuwe daklozen, terwijl met het geld van één nieuwe straaljager de problemen grotendeels kunnen worden opgelost. Johan Gortworst van de Federatie Opvang sloot zich daarbij aan: ‘Het actieplan stelt meetbare doelen en geeft aan hoe we die kunnen bereiken. Nu de politieke wil nog.’

Het comité zal het tienpuntenplan aanbieden aan het kabinet, de Tweede Kamer en alle gemeenten. Vorig jaar november organiseerde het comité een overnachtingsbivak op het Binnenhof. Ook voor dit jaar staan nieuwe acties op stapel om de punten uit het actieplan onder de aandacht te blijven brengen.

Lees hier het volledige Actieplan Onderdak


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top