www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Bart van Kent
Thijs Coppus
SP.nl/werk

Standpunten

  • Het minimumloon en het sociale minimum moeten worden verhoogd
  • De AOW-leeftijd blijft in ieder geval tot 2020 gehandhaafd op 65 jaar
  • Er wordt niet gemorreld aan de ontslagbescherming
  • We zijn tegen verkorting van de duur van de WW
  • We stellen paal en perk aan de topinkomens

Klik hier voor alle standpunten


Sociale Wederopbouw

In tijden van economische onzekerheid hebben mensen behoefte aan sociale zekerheid. Als mensen hun werk en inkomen verliezen, moet de overheid banen beschermen en inkomens op peil houden. We moeten kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel door de crisis helpen en jongeren en migranten aan het werk houden. We willen voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. We helpen mensen uit de schulden en voorkomen dat mensen die werken toch niet rond kunnen komen. We mogen de prijs van de crisis niet afschuiven op de mensen die ons land hebben opgebouwd.

nieuws

/werk :: Nieuws

Europees Parlement weigert uitbuiting en verdringing van werknemers aan te pakken

16-04-2014 Vandaag heeft het Europees Parlement het akkoord met de Raad van ministers bekrachtigd over een nieuwe wet die misbruik van detachering van werknemers in de Europese Unie moet tegengaan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De huidige Europese regels over detachering laten veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om illegale praktijken, maar ook om een handig gebruik van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Ik heb tegen deze wet gestemd, omdat deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk. Bovendien worden de controles op illegale praktijken eerder beperkt dan versterkt. Hier heeft het marktfundamentalisme het gewonnen van de bescherming van werknemers. Het is teleurstellend te zien dat de Groenen en ook een deel van de sociaaldemocraten ingestemd hebben met de wet.’

> Lees verder…

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15-04-2014 Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

> Lees verder…

‘Het wordt tijd om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen’

12-04-2014 ‘De oplopende ongelijkheid in de verdeling van vermogen toont het onvermogen van regerende partijen om sociaal uit deze crisis te komen.’ Dat zegt Emile Roemer in reactie op de nieuwste cijfers over de inkomensverdeling in Nederland. ‘Met een eerlijke vermogensbelasting kunnen we ouderen ontzien en armoede aanpakken,’ aldus Roemer.

> Lees verder…

SP confronteert Eurocommissaris via brieven met situatie chauffeurs

08-04-2014 Vrachtwagenchauffeurs klimmen massaal in de pen om de Eurocommissaris van transport Kallas tot actie tegen schijnconstructies en uitbuiting in de transportsector te dwingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het loopt werkelijk storm, ik heb binnen een paar dagen al tientallen brieven van chauffeurs ontvangen. Niet alleen van Nederlandse chauffeurs, ook veel buitenlandse chauffeurs willen actie tegen de uitbuiting en verdringing in de transportsector. Volgende week heb ik samen met Europarlementariërs van alle grote groepen in het Parlement een gesprek met Eurocommissaris Kallas, ik zal hem dan ook de brieven van de vrachtwagenchauffeurs overhandigen. Ik geloof dat de Eurocommissaris in een ivoren toren leeft en geen idee heeft van de werkelijke situaties waarin vrachtwagenchauffeurs zich bevinden. Als Kallas deze brieven leest kan ik mij moeilijk voorstellen dat hij nog langer blijft treuzelen met maatregelen.’

> Lees verder…

Nee tegen deze EU spandoek De SP zegt nee tegen deze EU

SP bij grote Europese vakbondsdemonstratie

04-04-2014 De SP was vandaag aanwezig op de Europese vakbondsdemonstratie tegen de Europese bezuinigingspolitiek. Vanuit Nederland waren er zo’n 2000 demonstranten waaronder veel schoonmakers, de demonstratie trok waarschijnlijk zo'n vijftigduizend demonstranten uit heel Europa.

> Lees verder…

Rechts in Senaat blokkeert minimumloon voor 50.000 werkers

02-04-2014 Vooralsnog krijgen 50.000 mensen die voor een opdrachtgever werk uitvoeren geen recht op het minimumloon. Een door de Tweede Kamer aangenomen voorstel daartoe wordt door een rechtse meerderheid van de Eerste Kamer geblokkeerd. SP-senator Tiny Kox is boos: ‘Hardwerkende mensen het recht op minimumloon voor hun werk ontzeggen en wel een half miljard uitdelen aan iedereen die meer dan 40.000 euro salaris beurt. Dat geeft geen pas. Ik vind dat de regering te gemakkelijk wijkt voor een rechtse meerderheid in de Senaat.’

> Lees verder…

Ulenbelt: Rooie Reuzen verdienen eerherstel

15-03-2014 In Leiden kwamen zaterdagmiddag SP’ers, collega's en geïnteresseerden bijeen om voor het stadhuis eerherstel te eisen voor de klokkenluiders Marcel van den Berg en Memet Sari, die op het twintigste congres van de SP de Rooie Reusprijs wonnen. SP-Kamerlid en Leidenaar Paul Ulenbelt voelt zich ‘besodemieterd’ door burgemeester Henri Lenferink. De burgemeester zei eerder toe mee te willen werken aan een oplossing voor Van den Berg en Sari, maar daar is nog niets van terecht gekomen.

> Lees verder…

Chauffeurs stemmen op bijeenkomst in Assen om actie te voeren Chauffeurs stemmen in Assen om actie te voeren

Vrachtwagenchauffeurs gaan actievoeren in Nederland en Brussel

15-03-2014 ‘Het water staats ons aan de lippen, als we nu geen actie voeren is er straks geen transportsector in Nederland meer over.’ Met die oproep op de actievergadering van vrachtwagenchauffeurs in Assen verwoorde een van de vrachtwagenchauffeurs hoe hij en zijn collega’s over de situatie in het wegtransport denken. SP-Europarlementariër Dennis de Jong steunt de vrachtwagenchauffeurs al langer in hun strijd en was aanwezig op de actiebijeenkomst over de cao–onderhandelingen. De Jong: ‘Dit gaat inderdaad over veel meer dan een loonstrijd. De Nederlandse transportsector heeft alleen een toekomst als we kunnen zorgen dat we de oneerlijke concurrentie door uitbuiting en loondumping gestopt wordt. Daarvoor is niet alleen actie nodig in Nederland voor een fatsoenlijke cao maar vooral ook actie in Brussel waar verdere liberalisering van het wegvervoer zo snel mogelijk van tafel moet.’

> Lees verder…

Roemer bezoekt ondernemers in Haagse Transvaalbuurt

14-03-2014 SP-leider Emile Roemer heeft vrijdagochtend een bezoek gebracht aan de Haagse Transvaalbuurt. Hij ging daar samen met lijsttrekker Bart van Kent in gesprek met ondernemers.

> Lees verder…

Roemer steekt actievoerende schoonmakers een hart onder de riem

13-03-2014 Donderdagmiddag heeft SP-leider Emile Roemer zijn steun betuigd aan de schoonmakers die in Amsterdam actievoeren. De schoonmakers strijden voor meer zekerheid en een fatsoenlijk inkomen. Roemer: ‘Zij verdienen onze waardering en respect. Daarom steun ik ze van harte in deze strijd.’

> Lees verder…

/werk :: Overig nieuws

Kijk ook eens op:

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top