www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld

Standpunt :: Ontwikkelingssamenwerking

De SP wil het budget voor ontwikkelingssamenwerking verhogen door zaken als militaire (vredes)operaties en de eerstejaars opvang van asielzoekers en schuldkwijtschelding niet langer ten laste te brengen van de ontwikkelingsbegroting. Extra financiering kan bijvoorbeeld worden gezocht in de vorm van een Tobintax, een belasting op flitskapitaal.

Zie ook het rapport Een betere wereld begint nu

Overzicht alle standpunten wereld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top