www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld

Standpunt :: Terrorismebestrijding

De SP is voorstander van goede bestrijding van het terrorisme, waarbij de nadruk ligt op samenwerking door inlichtingendiensten, het opsporen van geldstromen tussen terroristische organisaties en versterkte politionele en andere specialistische militaire inzet tegen terroristische dreiging. Oorlog is echter geen normaal middel in het internationale politieke verkeer. Dat lijkt het nu wel te worden. Veel meer aandacht moet worden besteed aan de oorzaken, de voedingsbodem van terreur en terroristen. Ook sociaal-economische maatregelen moeten worden genomen ter bestrijding van de oorzaken van terrorisme.

Overzicht alle standpunten wereld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top