www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


Werkbezoek Turkije

Van 8 tot en met 12 maart 2012 bracht een delegatie van de SP, bestaande uit de Tweede Kamerleden Harry van Bommel en Sadet Karabulut en fractiemedewerker Jip van Dort, een werkbezoek aan Turkije. Zij spraken personen en organisaties in Istanboel, Diyarbakir en Tunceli. Centraal thema van het werkbezoek was de mensenrechtensituatie in Turkije. De delegatie koos Turkije als reisdoel omdat dit land kandidaat-lid van de Europese Unie is maar de onderhandelingen over toetreding zijn stilgelegd. Rechtsstatelijke vraagstukken spelen daarbij een belangrijke rol. Om meer zicht te krijgen op die vraagstukken sprak de delegatie met lokale autoriteiten, advocaten, journalisten, politieke partijen, vakbonden en vrouwenorganisaties. De Koerdische kwestie kreeg tijdens het werkbezoek veel aandacht.

Harry van Bommel, Sadet Karabulut, Jip van Dort - maart 2012.


Een week in Israël

Een SP-delegatie bestaande uit fractievoorzitter Emile Roemer, Kamerlid Harry van Bommel en medewerker Guido van Leemput bezocht in de week van 12 tot en met 19 juli Israël en de Westelijke Jordaanoever. Het bezoek was bedoeld als een directe, hernieuwde, kennismaking met een belangrijk land. De ontwikkelingen in Israël spelen een belangrijke rol in de Nederlandse politiek. De ontwikkelingen in de Arabische wereld alsook de binnenlandse ontwikkelingen in Israël gaven alle aanleiding om direct te horen hoe sleutelpersonen in de Israëlische en Palestijnse samenleving de ontwikkelingen beoordelen.

Emile Roemer, Harry van Bommel, Guido van Leemput - februari 2012.


Werkbezoek Iraaks Koerdistan

In de week van 13 t/m 17 januari 2012 bezocht een SP-delegatie bestaande uit Kamerlid Harry van Bommel en fractiemedewerker Jip van Dort Iraaks Koerdistan. De betrekkingen tussen de SP en de Koerden zijn goed, zowel met de Koerden in de regio als met hen die in Nederland wonen. Bij dit werkbezoek zijn die goede betrekkingen verder verstevigd en is er kennis opgedaan die bruikbaar is bij het werk van de partij en de Tweede Kamerfractie.

Harry van Bommel, Jip van Dort - januari 2012.


Brandhaard aarde

In 2008 heeft er binnen de SP een uitgebreide en diepgaande discussie plaatsgevonden over de internationale ontwikkelingen. Die discussie vond plaats in de afdelingen, op de regioconferenties van het najaar en in het partijbestuur. Op basis daarvan is de notitie ‘Brandhaard Aarde’ – geschreven door Harry van Bommel, Karel Koster en Tiny Kox - twee maal herzien en uiteindelijk vastgesteld op de partijraad van de SP in februari 2009. De notitie – die aansluit op ‘Heel de Wereld’ uit 2005, ‘Een beter Europa begint nu’ uit 2006 en ‘Een betere wereld begint nu’ over ontwikkelingssamenwerking uit 2007 - maakt duidelijk dat de SP zich verzet tegen de dominantie van de internationale machtsorde en zich sterk maakt voor een solidaire internationale rechtsorde.

Harry van Bommel, Karel Koster en Tiny Kox - februari 2009.


Een betere wereld begint nu

In de notitie ‘Een betere wereld begint nu’ zet de SP haar visie uiteen op een beter Nederlands beleid voor internationale solidariteit. Er staan voorstellen in voor democratisering van internationale instituties, betere en eerlijke handel en betere financiering.

Ewout Irrgang en Riekje Camara - november 2007.


Afval heeft toekomst

De helft van de grensoverschrijdende afvaltransporten is illegaal en een aanzienlijk deel zorgt voor schade aan mensen en milieu. Dit concluderen Tweede-Kamerlid Remi Poppe en Europarlementariër Kartika Liotard van de SP na een uitgebreid onderzoek naar de export van afval

Remi Poppe en Kartika Liotard - april 2007.


Het beloofde land, het beroofde land

‘Waar twee vechten hebben twee schuld’: is het ook zo simpel in het Israëlisch-Palestijns conflict? Wat leert de geschiedenis van de staat Israël en de Palestijnen ons over de aard van het conflict en dus over de mogelijke oplossing ervan? Anja Meulenbelt en Harry van Bommel tonen de realiteit van de bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden. Zij weten hun analyse om te zetten in concrete aanbevelingen voor een betere toekomst. Hajo Meyer van Een ander Joods geluid in het voorwoord: ‘Met dit boekje verricht de SP een pioniersdaad.’

Wetenschappelijk Bureau SP - maart 2007.


Open grenzen, eerlijk werk

De groeiende stroom werkzoekenden uit Midden- en Oosteuropese landen leidt tot ernstige ontwrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze arbeidskrachten worden uitgebuit en steeds meer Nederlandse werknemers, kleine ondernemers en zelfstandigen worden uit de markt geduwd. Dit blijkt uit een inventarisatie van de SP. De regering neigt er naar binnenkort de grenzen verder te openen. Volgens Tweede-Kamerlid Jan de Wit zal dat leiden tot nog grotere problemen, onder meer voor de tienduizenden jongeren die momenteel vakopleidingen volgen voor de bouw- en transportsector. Hij stelt maatregelen voor om uitbuiting en concurrentievervalsing tegen te gaan.

Jan de Wit - februari 2006.


Vrouwen van Srebrenica

Agnes Kant en Alok van Loon brengen rapport uit over hun bezoek aan de weduwen, zusters, moeders en kinderen van Srebrenica.

- mei 2001.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top