www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld

AFMP zwengelt zinvol debat aan over Uruzgan

De militaire vakbond AFMP is terecht kritisch over de missie in Uruzgan. De boosheid van minister Van Middelkoop daarover is misplaatst. De vakbond geeft de opmaat voor een hoognodig debat.


door Harry van Bommel, lid van de Tweede Kamer voor de SP.

Minister Van Middelkoop is boos op de voor­zitter van de militaire vakbond AFMP/FNV, omdat deze betwijfelt of de Afghaanse president Karzai wel met Nederlandse steun in het zadel moet worden gehouden. Maandag noemde de minister dat „een serieuze vakvereniging onwaardig.” Dat is onterecht. Actieve militairen mogen zich niet uitspreken over het politieke doel van een missie, maar hun vakbonden juist wel.

AFMP-voorzitter Van den Burg heeft groot gelijk als hij vraagtekens plaatst bij de geloofwaardigheid van Karzai. De huidige regering is omgeven met corruptie en de recent verkiezingen zijn volgens de kiescommissie niet vrij en eerlijk verlopen. Karzai werkt daarnaast samen met krijgsheren die te boek staan als oorlogsmisdadigers en keurt wetten goed die leiden tot onacceptabele onderdrukking van vrouwen.

In elk ander land waar zoiets gebeurt, zou Nederland onmiddellijk de ontwikkelingshulp stoppen. Van den Burg legt dus de vinger op de zere plek en dat wordt hem nu kwalijk genomen. De vraag moet echter worden gesteld: wat voor samenleving helpen wij daar in vredesnaam op te bouwen?

Het verwijt dat militaire vakbonden zich niet met politiek bezig zouden moeten houden, is misplaatst. De Tweede Kamer nodigt de vakbonden immers ook uit op hoorzittingen voordat besloten wordt tot een uitzending. Hun opvattingen doen er dan kennelijk wel toe. Nu een vakbondsleider namens zijn leden openlijk zijn twijfel uitspreekt, wordt er ineens bezwaar gemaakt. Boodschappers van slecht nieuws worden zelden met trompet­geschal binnengehaald, maar er is geen enkele reden om Van den Burg nu te diskwalificeren.

Krampachtig

Bij de suggestie dat de twijfel van de AFMP op een slecht gekozen moment naar buiten komt, kan ik me wel iets voorstellen. Er zijn ruim een week geleden twee Nederlandse militairen in Uruzgan omgekomen. Anderzijds is er vorige week in Den Haag gesproken met de Amerikaanse autoriteiten over mogelijke verlenging van de Nederlandse aanwezigheid door een beperkt deel van onze militairen. Van den Burg kan wel wachten tot daarover een besluit is genomen, maar dan komt hij natuurlijk weer te laat. Daarnaast hebben zijn opmerkingen ook alles te maken met het verkiezingsproces, dat nog steeds niet tot een uitslag heeft geleid.
Klik hier!

Er is geen enkele geldige reden om krampachtig te doen over de missie in Afghanistan. Er voltrekt zich daar een Vietnamscenario: er worden steeds meer militairen naartoe gestuurd, er vallen steeds meer burgerslachtoffers en er is steeds minder steun onder de Nederlandse bevolking. Hoe eerder een open en eerlijk debat over die missie wordt gevoerd hoe beter. Laat de twijfel van de AFMP daar de opmaat voor zijn.

Dit artikel verscheen in het Reformatorisch Dagblad op 17 september 2009

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top