www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Jip van Dort
Ben van Gils
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'Verhagen moet wel naar antiracismetop van VN'

06-03-2009 • Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel moet minister Verhagen niet dreigen met een boycot van de antiracismetop van de VN. Verhagen heeft deze week in Genève gedreigd met die boycot als de slotverklaring niet drastisch wordt aangepast. Volgens de minister lijkt het de bedoeling “Israël te brandmerken en het Westen te veroordelen wegens slavernij en het koloniale verleden.” Volgens de SP staan er in de tekst die door een VN-werkgroep wordt voorbereid vooral formuleringen die aansluiten bij eerdere uitspraken van de VN.

Van BommelVan Bommel is van mening dat de minister met zijn dreiging de plank misslaat. “Je kunt de discussie niet beïnvloeden door weg te blijven. Daarmee speel je juist andere landen in de kaart omdat ze dan geen weerstand meer krijgen. Wegblijven is een teken van zwakte niet van kracht.”

Van Bommel heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Daarin vraagt hij de minister welke wijzigingen in de verklaring moeten worden doorgevoerd om toch Nederlandse deelname te garanderen.

In de verklaring die nu circuleert zijn bepalingen opgenomen die uitspreken dat inheemse bevolkingsgroepen eeuwenlang het slachtoffer zijn geweest van racisme, discriminatie en xenofobie. Tevens wordt het recht vastgelegd van personen en volken om te protesteren tegen plagen als kolonialisme, slavernij en etnische zuivering. De verklaring herinnert aan eerdere uitspraken van de VN door te stellen dat het Palestijnse volk het onvervreemdbare recht hebben op zelfbeschikking en dat zij onder de Israëlische bezetting onderworpen zijn aan ongeoorloofde collectieve straffen, marteling, economische blokkade en willekeurige afsluiting van hun gebieden. Verder stelt de verklaring met zorg vast dat het bouwen van illegale nederzettingen in Palestijns gebied ook nu nog doorgaat. Van Bommel: ‘Er is niets nieuws onder de zon. De VN heeft dit in talloze resoluties en uitspraken reeds vastgelegd en het probleem zit hem erin dat deze niet worden gerespecteerd. Niet deelnemen aan de antiracismetop wekt de indruk dat Nederland afstand neemt van die belangwekkende VN-resoluties. Dat past niet bij een land dat in de Grondwet heeft staan dat de internationale rechtsorde moet worden bevorderd.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top