www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Irrgang vraagt opheldering over onderhandelingen nieuwe vrijhandelsverdragen

08-01-2007 • SP-Kamerlid Ewout Irrgang wil snel opheldering over de start van nieuwe onderhandelingen tussen de EU en een groot aantal Aziatische landen over een vrijhandelsverdrag. Irrgang: “Dit verdrag moet de Aziatische landen niet beletten hun eigen economieën te blijven opbouwen. De voorgestelde liberalisering van publieke diensten als gezondheidszorg, onderwijs en de drinkwatervoorziening moet worden teruggetrokken.”

Ewout IrrgangDe Europese commissie heeft Nederland gevraagd in te stemmen met een mandaat waarin van Aziatische landen een bijna volledige liberalisering van de handel in goederen en diensten wordt verlangd. Volgens het SP-Kamerlid moeten de zogenaamde ASEAN-landen inclusief Korea en India de mogelijkheid behouden om hun eigen economie onder tariefbescherming op te bouwen.

Er wordt wel een vorm van speciale behandeling naar ontwikkelingsniveau voorgesteld maar deze is slechts tijdelijk. Voor India wordt deze helemaal niet voorgesteld. Irrgang: “India is weliswaar in een enorme economie in opkomst maar tegelijkertijd een land waar het percentage ondervoedde kinderen hoger is dan in grote delen van Afrika.”

Door het mislukken van de WTO-onderhandelingen vorig jaar zijn bilaterale vrijhandelsverdragen tussen groepen landen sterk in opkomst. Het grote gevaar is dat de rijke landen in deze onderhandelingen de concessies die ze in de WTO-onderhandelingen niet los kregen alsnog proberen binnen te halen. Irrgang: “De EU moet in deze onderhandelingen geen verdergaande eisen stellen dan in WTO-verband al is gedaan. Als ontwikkeling werkelijk voorop staat moeten de eisen juist beperkt worden in plaats van aangescherpt. Eerlijke handel is iets anders dan vrijhandel.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top