www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Bommel: stop sabotage Europees burgerinitiatief

22-06-2012 • Een van de weinige democratische verbeteringen van het Verdrag van Lissabon, het Europees burgerinitiatief, dreigt in de uitvoering sterk te worden belemmerd. Dat vreest SP-Kamerlid Harry van Bommel. Met het burgerinitiatief kan met voldoende handtekeningen de Europese Commissie worden gevraagd met bepaalde wetgeving te komen. De Europese Commissie zou echter te weinig capaciteit vrijmaken om burgers daarbij te helpen en bepaalde initiatieven onterecht afwijzen. Van Bommel: 'Veel burgers voelen zich al niet vertegenwoordigd in de Europese Unie. De Europese Commissie mag de enige mogelijkheid voor burgers om het Europees beleid bij te sturen niet frustreren. Nederland moet de Commissie dan ook hiervoor op de vingers tikken.'

Harry van BommelDe Europese Commissie blijkt in de praktijk al snel initiatieven af te keuren met het argument dat ze niet bevoegd is daarvoor wetgeving voor te stellen. Volgens Van Bommel maakt de Europese Commissie zich hiermee te makkelijk van af: 'Europese wetgeving is radeloos ingewikkeld. De Europese Commissie zou moeten uitgaan van wat het wél kan en met indieners van een burgerinitiatief op zoek moeten naar een vraagstelling die daarbij het meest aansluit. Dan is wel meer capaciteit nodig om burgers de helpen. Dat lijkt nu ernstig tekort te schieten.'

Een andere klacht is dat de Europees Commissie nog steeds geen Europees elektronisch systeem heeft opgezet om handtekeningen op te halen. Van Bommel vindt dat schandalig: 'Het Verdrag van Lissabon is al sinds 1 december 2009 in werking. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat het burgerinitiatief was uitgewerkt in wetgeving. Nu is het ook niet volledig operationeel. Aan de stem van burgers wordt duidelijk geen prioriteit gegeven.’

Van Bommel heeft de regering inmiddels schriftelijk om opheldering gevraagd.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top