www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Bommel: 'Regering begint te schuiven met afspraken Kunduz'

29-08-2011 • Harry van Bommel wil snel een debat met de minister van Defensie over de verandering van het mandaat in de Afghaanse provincie Kunduz. Aanleiding is de berichtgeving over de nieuwe taakopdracht van de AUP, het politiekorps dat door Nederlandse troepen wordt opgeleid en begeleid. Volgens politiecommandant Samiullah Qatra in Kunduz mogen ook gevechtshandelingen worden uitgevoerd om de openbare orde te herstellen. Van Bommel: 'Daar zijn natuurlijk ook offensieve acties bij. Dit is in strijd met de afspraken die de Kamer heeft gekregen eerder dit jaar.'

Naar het oordeel van de SP waren die afspraken een lachertje in de harde werkelijkheid van Kunduz. Ze werden alleen beloofd door premier Rutte om steun van een paar partijen te krijgen om de missie in Kunduz door te laten gaan. 'Het was altijd duidelijk dat Afghaanse politiekorpsen in de oorlog zullen worden ingezet,' aldus Van Bommel. 'Maar de regering zei dat ze dat anders kon regelen. De Nederlandse operatie in Kunduz is nog niet eens fatsoenlijk op gang gekomen en de zaak begint al te schuiven. Ik wil daar direct na het einde van reces van de Kamer een debat over met de regering.' Inmiddels heeft de SP-fractie Kamervragen gesteld. 'Mochten gemaakte afspraken niet worden nageleefd dan moet deze missie worden afgebroken,' aldus Van Bommel.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top