www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP steunt week voor de Hoorn van Afrika van Giro 555

01-08-2011 • De SP Tweede Kamerfractie steunt de acties die deze week worden gehouden voor de slachtoffers van de droogte in de Hoorn van Afrika. In de 'Week voor de Hoorn’ voeren bedrijven en particulieren actie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Giro555. De SP roept mensen op zich hierbij aan te sluiten.

SP-fractievoorzitter Emile Roemer: 'In mei was ik op bezoek in vluchtelingenkamp Dadaab in het noorden van Kenia waar de meeste Somalische vluchtelingen verblijven. De situatie was toen al schrijnend en de kampen waren toen al overvol. Bij terugkomst heeft de SP de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken daarom verzocht meer noodhulp voor de regio ter beschikking te stellen, mede naar aanleiding van de noodklok die het wereldvoedselprogramma van de VN hierover luidde. Inmiddels is duidelijk dat de staatssecretaris Knapen extra noodhulp heeft uitgetrokken voor de humanitaire situatie, maar er is nog steeds een flink tekort.'

Om een einde te maken aan de hongersnood in de Hoorn van Afrika is volgens de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 1,1 miljard euro nodig. De SP roept mensen daarom op geld te doneren aan giro 555.

Roemer: 'Ik weet dat veel mensen twijfels hebben over of dit geld wel goed terecht komt. Garanties zijn helaas zelden te geven, maar ik heb tijdens mijn bezoek met eigen ogen gezien dat de meeste organisaties daar goed werk verrichten.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top