www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld

DOSSIERS Internationale zaken

AfghanistanNa de aanslag op de Twin Towers werd Afghanistan binnengevallen door de coalition of the willing. Op dit moment zijn er twee missies in Afghanistan, één door Amerika geleid getiteld "Enduring Freedom". De ander is een missie onder de VN-vlag getiteld ISAF. Hier neemt Nederland deel aan.

De SP is en was tegen uitzending van Nederlandse militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Deze operatie is voorgesteld als een vredesoperatie in het kader van ISAF (International Security Assistance Force). De SP heeft altijd bestreden dat dit een vredesoperatie kán zijn omdat deze ISAF-operaties niet te scheiden zijn van de tegelijkertijd ondernomen oorlogsacties in het kader van operatie Enduring Freedom. De actuele ontwikkelingen in het zuiden van Afghanistan zetten dit argument kracht bij.

Birma

De SP steunt de oppositie in Burma en de wereldwijde solidariteitsbeweging tegen het dictatoriale generaalsregime dat al sinds 1988 in Burma aan de macht is. Tal van westerse bedrijven profiteren sindsdien van gunstige investerings- en arbeidsrechtelijke voorwaarden. De SP steunt een internationale actie tegen de Franse oliemultinational Total, die fors in Burma investeert. Afgelopen jaren steunde de SP ook boycotacties tegen investeringen in Burma van bedrijven als Heineken, Triumpf en tal van houthandelbedrijven. Vele afdelingen deden daaraan actief mee.


ClustermunitieNa jarenlange strijd is het eindelijk zover. Mei 2008 ondertekende een groot aantal landen - waaronder Nederland - in Dublin een vrijwel totaalverbod op clustermunitie. Deze misdadige bommen hebben in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel burgerslachtoffers geëist.

De SP is al jaren actief om clusterbommen verboden te krijgen. Niet alleen in de Tweede Kamer door onder andere een initiatiefwetsvoorstel in te dienen, maar ook door actie te voeren tegen banken die investeren in dit wapentuig. Tientallen bankfilialen werden bezocht door SP’ers die klanten er op wezen dat hun bank investeerde in clustermunitie. De campagne ‘ABN Amro clusterbom – oliedom’ leidde tot een radicale beleidswijziging bij de bank.

Met de ondertekening van het verdrag in Dublin zijn nog niet alle clusterwapens de wereld uit. Grootgebruikers als de VS, Israël, China en Rusland waren niet aanwezig bij de onderhandelingen. We moeten op alle mogelijke manieren deze landen onder druk blijven zetten om de clustermunitie voor altijd te verbieden, net als dat eerder gebeurde bij landmijnen.

Dagboek Israël: Emile Roemer en Harry van Bommel

Een SP-delegatie bestaande uit fractievoorzitter Emile Roemer, Kamerlid Harry van Bommel en medewerker Guido van Leemput bezocht Israël. Doel van de reis was het leggen van directe contacten met actieve Israëlische en Palestijnse burgers, politici, activisten en bestuurders.

Dagboek Keniareis Roemer, Irrgang en Smaling


Bekijk het fotodagboek

Van 8 t/m 15 mei 2011 brachten SP-leider Emile Roemer, Kamerlid Ewout Irrgang, hoogleraar en Eerste-Kamerlid Eric Smaling en SP-fractiemedewerker Riekje Camara een bezoek aan Kenia. Gedurende deze week bezochten zij diverse ontwikkelingsprojecten in het land. Voor SP.nl hielden ze een dagboek bij.

Voor Roemer is dit zijn eerste bezoek aan het Afrikaanse continent. Roemer: ‘Er is in Nederland discussie over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Ik wil nu graag met eigen ogen eens zien waar ons belastinggeld aan wordt besteed en of dit inderdaad effectief is.’

De SP-delegatie zal onder meer bezoeken brengen aan een vluchtelingenkamp, aids- en onderwijsprojecten, bloemenkwekers en theeplantages van Unilever. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan een tribunaal en een gevangenis die gebruikt worden in het kader van de bestrijding van piraterij.

Dagboek Koerdistan

Vanaf 12 januari verblijft SP-Kamerlid Harry van Bommel enkele dagen in Koerdistan. Hij zal daar spreken met lokale politici, studenten en anderen over de situatie in de regio.

Dagboek presidentsverkiezingen Rusland

SP-senator Tiny Kox is in februari en maart 2012 in Rusland om voor de Raad van Europa de waarnemingsmissie voor de Russische presidentsverkiezingen van 4 maart voor te bereiden. Voor de website van de SP houdt hij een verslag bij.

Dagboek Rusland

SP-senator Tiny Kox leidt voor de Raad van Europa de waarneming van de Russische verkiezingen van 4 december. Voor sp.nl houdt hij een dagboek bij.

Emile Roemer in Brazilië

SP

In augustus 2013 brengt Emile Roemer samen met SP-partijsecretaris Hans van Heijningen en Brazilië-deskundige Peter Runhaar een bezoek aan Brazilië. Voor SP.nl houden zij een dagboek bij.

IrakDe VS beginnen in 2003 zonder een legitimatie van de VN-Veiligheidsraad een oorlog tegen Irak. De SP verzet zich daartegen en maakt deel uit van het landelijk platform tegen de oorlog en neemt deel aan tal van lokale vredesinitiatieven. Nederland geeft politieke steun aan de oorlog. Na later blijkt zijn er geen massavernietigingswapen in Irak.

De SP vraagt in februari 2007 om een parlementair onderzoek naar de achtergronden van de politieke steun van Nederland aan de oorlog tegen Irak in 2003. Om dit verzoek kracht bij te zetten, schrijven Harry van Bommel en Guido van Leemput het boekje ‘Onverantwoord goedgelovig of welbewust misleidend?’

Tot op de dag van vandaag is er geen Kamermeerderheid voor een parlementair onderzoek naar de politieke steun van Nederland aan de oorlog. Onder zware druk van de oppositie en de publieke opinie installeerde Premier Balkenende echter op 3 maart 2009 een onderzoekscommissie onder leiding van Willibrord Davids. Deze presenteerde op 12 januari 2010 haar bevindingen.

Israël/ Palestina

Israël en de bezette Palestijnse gebieden staan niet ten onrechte in het midden van de belangstelling. Het decennialang durende conflict heeft al talloze slachtoffers geëist en heeft gevolgen voor veel andere onderwerpen die betrekking hebben op het Midden-Oosten. De SP heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de VN resoluties met betrekking tot Israël moeten worden uitgevoerd (terugtrekking uit de bezette gebieden en terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen) en dat elke militaire samenwerking met Israël moet worden stopgezet.

Zowel binnen als buiten de Tweede Kamer heeft de SP zich uitgesproken over Israël en Palestina. Hieronder vindt u links naar diverse publicaties en nieuwsberichten die op deze website te raadplegen zijn.

Nigerdelta

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen was van 18 tot 23 december 2010 in Nigeria om te onderzoeken welke gevolgen de oliewinning in de Nigerdelta voor de bevolking heeft. Ze ontmoette betrokkenen van alle partijen en bezocht daarbij de belangrijkste plaatsen.

Foto's van de NigerdeltaAffakkelen van gas bij Oben community


Met de winning van olie komt veel gas vrij. Een groot deel daarvan wordt afgefakkeld. 24 uur per dag wordt zo het milieu zwaar vervuild.

Wapenhandel

Nederland blaast al decennia een flinke partij mee in de internationale wapenhandel. Weliswaar op ruime afstand van grootmachten Rusland en de VS, hoort Nederland tot de top tien van grootste exporteurs. Een op papier 'restrictief wapenexportbeleid' laat in de praktijk genoeg ruimte om over de hele wereld militaire waar te verkopen.

Daarnaast is een aantal Nederlanders het afgelopen jaar internationaal in het nieuws gekomen met strafzaken wegens handel in massavernietigingswapens of het breken van wapenembargo's. Daarbij blijkt de grens tussen legale en illegale wapenhandel soms flinterdun te zijn. Zo bezien is Nederland bepaald niet het gidsland dat het zo graag wil zijn.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top