www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld
25 MAART 2010

Column

Jan Marijnissen:

Amerika wordt beschaafder

Jan Marijnissen

President Obama heeft het gered: zijn plan voor een ziektekostenverzekering voor alle Amerikanen heeft het gehaald in het Huis van Afgevaardigden. De ruim veertig miljoen Amerikanen, die nu geen enkele vorm van verzekering tegen ziektekosten hebben, zijn hier echt mee geholpen. De Verenigde Staten zijn daarmee een beschaafder land geworden. En dat is een felicitatie waard aan het adres van alle mensen die zich hier al decennia lang voor inzetten, president Obama en de Democratische Partij.

Geen enkele Republikein in het Huis heeft voor de wet gestemd. Allen waren tegen. Sterker, ze hebben alles gemobiliseerd om hun democratische collega’s onder druk te zetten, de president zwart te maken (Hij is net zo erg als Hitler!), en de plannen vernietigd te krijgen. Zonder succes.

Ik ben een aantal keren in de VS geweest, en niemand heeft mij uit kunnen leggen waarom het toch zo moeilijk was om deze regeling in een wet vastgelegd te krijgen. Het enige wat ik te horen kreeg was: in tegenstelling tot de Europeanen vinden veel mensen in de VS dat de rol en invloed van de overheid zo klein mogelijk moet zijn. ‘Washington’ wordt vaak gezien als de vijand die de vrijheid wil inperken en markten wil reguleren. Daarom lukt het ook maar niet om het particulier wapenbezit te verbieden. De overheid is a priori verdacht en overheidsingrijpen wordt gediskwalificeerd met termen als ‘communistisch’ of ‘fascistisch’.

Mijn vermoeden is dat de kredietcrisis ook de Amerikanen ervan overtuigd heeft dat overheidsingrijpen soms nuttig is. Want is het niet zo dat wanneer de overheid de banken had verboden met hypotheken te rommelen, de mensen een hoop ellende bespaard zou zijn gebleven?

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top