www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld
1 MAART 2009

Column

Harry van Bommel:

De Hoop Scheffer, stop ermee!

Harry van Bommel

Bij mijn recente bezoek aan de Parlementaire Assemblee van de NAVO in Brussel zijn me de schellen van de ogen gevallen. De NAVO verkeert niet alleen politiek en militair in een crisis. Ook financieel gaat het uitermate slecht met het bondgenootschap.

Daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen zijn de lidstaten niet meer bereid de afgesproken 2 procent van hun Bruto Binnenlandse Product (BBP) aan defensie uit te geven. Een half jaar geleden deden slechts zes landen dit, nu nog maar vier van de 26 NAVO-leden. De opperbevelhebber van de NAVO, generaal Craddock, sprak de vrees uit dat dit binnenkort naar twee zou worden gehalveerd.

Hetzelfde werk blijven doen voor veel minder geld, zit er niet in. Ik vroeg generaal Craddock wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van die afspraken. De lidstaten zijn immers stuk voor stuk democratisch bestuurde landen en als die besluiten minder aan defensie uit te geven, dan heeft de NAVO daar rekening mee te houden. Craddock antwoordde dat de oplossing gevonden moet worden in meer efficiëntie en verdere taakspecialisatie.

Dat laatste houdt in dat er een scherpere taakverdeling binnen de NAVO komt. Dit betekent wel dat landen dan moeilijker kunnen weigeren indien er een beroep op hen wordt gedaan, aangezien er dan geen of nauwelijks andere landen zijn die aan het verzoek kunnen voldoen. Als Nederland het gevechtsvliegtuig JSF koopt, zal dus ook zeker sprake zijn van inzet bij conflicten waar de NAVO bij betrokken is.

We moeten nog maar eens goed nadenken over de toekomst van de NAVO. Volgens mij is er niet zo heel veel draagvlak voor verdere uitbreiding en nieuwe taken van deze militaire organisatie die toch vooral Amerikaans beleid lijkt uit te voeren. De huidige NAVO-leiding lijkt echter gewoon door te willen gaan op de oude lijn. Generaal Craddock, maar ook de politieke baas Jaap de Hoop Scheffer, vertegenwoordigen vooral de oude NAVO, zoals deze was, niet zoals ze ook zou kunnen zijn. Daarom is het beter dat zij plaats maken voor een nieuwe generatie. De termijn van Jaap de Hoop Scheffer loopt binnenkort af. Mijn advies aan deze oud-collega is dan ook: De Hoop Scheffer, stop ermee!

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top