www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld
8 NOVEMBER 2008

Column

Harry van Bommel:

Kameraad van de Palestijnen

Harry van Bommel

Minister Verhagen noemde zichzelf enige tijd geleden in het programma Buitenhof een “kameraad van de Palestijnen”. Ik moest hard lachen om die zelfgekozen benaming. “Zouden de Palestijnen er ook zo over denken?”, vroeg ik mij af.

De laatste dagen zijn er echter enkele door Nederland betaalde initiatieven voor de Palestijnen in het nieuws geweest waardoor de Palestijnen vast wel een positief beeld hebben van minister Verhagen. Zo betaalt zijn ministerie mee aan videocamera’s die Palestijnen in bezet gebied kunnen gebruiken om mensenrechtenschendingen door Israël te filmen en wereldkundig te maken. Dat kan preventief werken. Ook betaalt Nederland via de ontwikkelingsorganisatie Cordaid mee aan de tournee van een Palestijnse theatergroep door Nederland. Helaas lijkt het laatste initiatief niet door te gaan. Israël staat de acteurs namelijk niet toe de Gazastrook te verlaten omdat Hamas daar aan de macht is en er een Israëlische soldaat wordt gegijzeld. Cordaid noemt dit terecht een “collectieve straf” en ik zal daarom volgende week bij de begroting aan Verhagen vragen op te treden.

Deze kleinschalige initiatieven zijn sympathiek en ze moeten vooral doorgaan. Steun aan mensenrechtenactivisten en het zoeken van de dialoog zijn zonder meer positief. Toch mogen ze niet de aandacht afleiden van de grotere vraagstukken: het feit dat Israël Palestijns gebied bezet, een afscheidingsmuur bouwt en voortdurend weigert Hamas te zien als gesprekspartner.

Anders ontstaat dezelfde situatie als met de zeehaven die met Nederlands geld in Gaza werd aangelegd: de Palestijnen en Nederland waren enthousiast begonnen met de aanleg maar Israël vernietigde het project zodra het de kans kreeg. Dat schiet dus niet op. Alleen door te breken met de eis dat Hamas eerst Israël moet erkennen en het geweld moet afzweren voordat er kan worden gesproken met elkaar, komen we verder. Anders blijft de situatie uitzichtloos en wordt iedereen die in Gaza woont radeloos. En van radeloos is het maar een klein stapje naar redeloos. Ik hoop dat onze “kameraad van de Palestijnen” ook eens tot dat inzicht kan komen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top