www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld
1 AUGUSTUS 2008

Column

Ronald van Raak:

Amerika is failliet

Ronald van Raak

Het vertrouwen in het marktdenken is gebaseerd op drie beloften: de vrije markt zou welvaart brengen voor iedereen, door internationale handel zouden oorlogen worden uitgebannen en de uitgaven van overheden zouden dalen. Amerika heeft alle drie de beloften gebroken. De Verenigde Staten kennen al jarenlang een economische groei, maar de onderklassen groeien als nooit tevoren. De neoliberale globalisering heeft niet geleid tot vrede, Amerika één van de meest oorlogszuchtige landen ter wereld. Het financiële beleid van de overheid heeft het land bankroet gemaakt.

Toen president Bush aantrad had Amerika een overschot op de begroting. Voor volgend jaar wordt een recordtekort verwacht van 482 miljard dollar. Dan zijn de gebruikelijke boekhoudkundige trucs al uitgevoerd. Bij dit bedrag moeten we eigenlijk nog optellen de 80 miljard dollar extra voor de oorlogen in Irak en Afghanistan en de 160 miljard dollar extra die nodig zijn om de hypotheekcrisis in de hand te houden - een ander voorbeeld van financieel wanbeleid.

De groeiende armoede in de Verenigde Staten toont het sociale failliet van het land. De oorlogen in Irak en Afghanistan - waar ook Nederland aan deelneemt - zijn uitingen van een moreel failliet. Nu is Amerika ook financieel failliet. En de bron van een economische wereldcrisis. De belastingen voor de rijken zullen als elk jaar worden verlaagd. Het failliet van Amerika zal worden betaald door de armen. In de Verenigde Staten, en in de rest van de wereld.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top