www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld

Standpunten

  • Het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking handhaven we op 0,8 procent bnp, zeker nu de crisis de arme landen zo hard treft. Minimaal 85 procent van de ontwikkelingshulp moet worden besteed in de ontwikkelingslanden zelf
  • Ontwikkelingslanden moeten meer vrijheid krijgen bij het maken van economische keuzes en niet worden gedwongen tot privatisering en liberalisering van publieke diensten
  • De wereldhandelsorganisatie WTO moet zich minder richten op vrijhandel en veel meer op eerlijke handel. Nederland en de EU dienen - ook als de WTO-onderhandelingen blijven vastzitten - de exportsubsidies in het Europees landbouwbeleid uiterlijk in 2013 af te schaffen
  • Arme landen moeten geholpen worden een fatsoenlijk belastingstelsel te ontwikkelen. Multinationals moeten voortaan ook in die landen voldoende belasting betalen
  • Nederland investeert in crisispreventie, vredesopbouw en bescherming van mensenrechten. Daartoe verleent ons land steun aan lokale en internationale niet-gouvernementele organisaties die zich richten op waarneming, bescherming van mensenrechten en stille diplomatie
Klik hier voor alle standpunten

Samenwerken in de wereld

Mensen over heel de wereld zoeken elkaar steeds meer op en werken steeds meer samen. Voor de bestrijding van armoede en rampen. In de strijd tegen de vervuiling en voor een beter klimaat. Om conflicten te bestrijden en oorlogen te voorkomen. Door effectieve ontwikkelingssamenwerking, internationale afspraken en goede diplomatie. Denken dat we met militair ingrijpen problemen kunnen oplossen, is meestal een grote vergissing, die geen mensenlevens redt, maar kost. De oorlogen in Irak en Afghanistan bleken dodelijke vergissingen, waarbij onze regering ernstig faalde en niet luisterde naar de bevolking.

Dat mag nooit meer gebeuren. Daarom moeten we de NAVO - die een overblijfsel is uit de Koude Oorlog - omvormen en inbedden in een nieuwe mondiale veiligheidsorde. Daarin horen de Verenigde Naties de leiding te nemen. Dan kunnen we in de toekomst conflicten helpen voorkomen en de voedingsbodem voor terroristen wegnemen. Internationale politiek is gebaseerd op een verkeerd uitgangspunt: het recht van de sterkste. Een internationale machtsorde waarin de landen die militair dominant zijn hun zin kunnen doorzetten. Het falen van de NAVO in Afghanistan laat zien dat zo'n orde leidt tot chaos. In Brandhaard aarde. Internationale machtsorde of internationale rechtsorde? geven we onze visie op een betere wereldorde, die niet is gebaseerd op permanente oorlog, maar op het internationale recht. In het rapport staat ook hoe we de Verenigde Naties willen versterken, de NAVO willen omvormen en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank willen democratiseren.

Nieuws

/wereld :: Nieuws

Van Gerven: Gelijke behandeling voor kinderen geëxecuteerden Indonesië

28-08-2014 SP-Kamerlid Henk van Gerven ontving dinsdag drie Indonesiërs wier vaders in de jaren ’40 standrechtelijk zijn geëxecuteerd door Nederlandse militairen. Van Gerven: ‘Deze mensen willen een zelfde schadevergoeding van de Nederlandse staat als enkele weduwen uit Indonesië eerder al kregen. Vanwege het grote leed dat hen is aangedaan, ondersteun ik dit van harte. Nederland heeft een ereschuld in te lossen.’

> Lees verder…

Roemer: Help West-Afrika met bestrijding ebola-uitbraak

09-08-2014 De Nederlandse regering moet snel hulp bieden aan de landen die geconfronteerd zijn met de ebola-uitbraak, dat stelt SP-voorman Emile Roemer vandaag: 'Gisteren deed de Wereldgezondheidsorganisatie een indrukwekkende oproep tot internationale solidariteit met de landen die noch middelen noch kennis hebben om de ebola-uitbraak te beteugelen en bestrijden. Ik vind dat Nederland daar gehoor aan moet geven.'

> Lees verder…

Uitleg Timmermans nodig over gevolgen onaanvaardbaar geweld Israel in Gaza

07-08-2014 De SP Tweede Kamerfractie wil dat minister Timmermans het parlement laat weten waarom hij vindt dat Israël onaanvaardbaar geweld in Gaza heeft gebruikt en welke gevolgen dat onaanvaardbaar optreden moet hebben.

> Lees verder…

Van Bommel: Dringend meer hulp nodig voor slachtoffers Irak

07-08-2014 SP-Kamerlid Harry Van Bommel vindt dat de internationale gemeenschap meer inspanningen moet verrichten om de slachtoffers van het geweld van de jihadistische strijders van ISIS in Irak te helpen. Van Bommel: ‘De laatste berichten zijn dat tienduizenden Yezidi’s, één van de oudste geloofsgemeenschappen van het Midden-Oosten, de bergen zijn opgejaagd en geen kant meer op kunnen. Zij hebben gebrek aan alles, zelfs drinkwater. Dit is volstrekt onacceptabel.’

> Lees verder…

Tiny Kox wil hulp Nederland voor strafklacht Palestina tegen Israël

05-08-2014 De Palestijnse regering wil dat het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzoekt of Israël oorlogsmisdaden heeft gepleegd in Gaza. Minister van Buitenlandse Zaken Al Malki van Palestina was vandaag in Nederland voor overleg daarover met het Strafhof. Ook sprak hij met minister Timmermans en een delegatie van Kamerleden.

> Lees verder…

Roemer en Kox: Geweld Gaza moet stoppen

02-08-2014 De gruwelijke geweldsexplosie in Gaza schokt mensen overal ter wereld. Ook in ons land is de ontzetting groot. Het is tijd dat de Nederlandse regering meer druk zet op Israël om een einde te maken aan de volstrekt disproportionele aard en omvang van de Israëlische militaire interventie in Gaza.

> Lees verder…

Jasper van Dijk SP-Kamerlid Jasper van Dijk dinsdag in het debat over MH17 en Oekra´ne

Vier vragen aan Jasper van Dijk over ontwikkelingen in Oekraïne

29-07-2014 Vandaag sprak de Tweede Kamer met het kabinet over de gevolgen van de vliegramp met vlucht MH17. Vier vragen aan woordvoerder Jasper van Dijk over het terugbrengen van de slachtoffers naar Nederland, het verloop van het onderzoek naar de ramp en de houding van de SP ten opzichte van Oekraïne en Rusland.

> Lees verder…

Tiny Kox reageert met ontzetting op overlijden PvdA-senator Willem Witteveen

18-07-2014 Onder de slachtoffers van ramp die vlucht MH17 trof is PvdA-senator Willem Witteveen. Tiny Kox - voorzitter van de SP-fractie in de senaat - reageert geschokt: 'Met ontzetting gehoord dat mijn collega Willem Witteveen onder de slachtoffers van de vliegtuigcrash boven Oekraïne is. Dood waarschijnlijk door een burgeroorlog die nooit had mogen beginnen en die zeker nu onmiddellijk moet stoppen. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen. Willem was altijd een wijze en aangename collega in de Senaat met wie we steeds goed konden opschieten. Het is een groot verlies voor degenen die hem na staan en voor de Eerste Kamer en PvdA-fractie.'

EU moet wapenstilstand en terugtrekking uit Gaza eisen

18-07-2014 Gisteravond is Israël een grootschalig grondoffensief in de Gazastrook begonnen. Duizenden militairen staken halverwege de avond de grens met Gaza over. Bij het grondoffensief zijn infanterie- en tankeenheden betrokken. Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel is sprake van een ernstige escalatie van het conflict die de internationale gemeenschap niet mag negeren. 'De EU is een belangrijke partner van zowel Israël als de Palestijnen. Vanuit die betrokkenheid moet de EU een onmiddellijk staakt-het-vuren eisen en terugtrekking van Israël uit Gaza.'

> Lees verder…

Raad van Europa en Rusland overleggen over herstel samenwerking

16-07-2014 De voorzitter van de Russische Staatsdoema zal met de president van de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa nagaan hoe de verbroken relatie tussen het Russische parlement en de assemblee van alle parlementen in Europa te herstellen is. Die toezegging deed Doema-voorzitter Sergey Naryshkin deze week in Moskou aan drie fractievoorzitters uit de parlementaire assemblee. Tiny Kox, voorzitter van de linkse fractie, is tevreden: 'In tijden van crisis moeten parlementariërs elkaar niet uitsluiten maar met elkaar naar oplossingen zoeken. Dat is de betekenis van parlementaire diplomatie.'

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top