www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer

/verkeer :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Geen liberalisering binnenlands wegvervoer

Het SP-onderzoek ‘De vrachtwagenchauffeur aan het woord’ waarin bijna 3000 vrachtwagenchauffeurs aan het woord komen, heeft veel informatie opgeleverd over uitbuiting en andere misstanden in het wegvervoer. Mede op basis hiervan is in de zomer van 2013 een lijst met mogelijke maatregelen om uitbuiting tegen te gaan opgesteld. De Jong zette een groep van gelijkgezinde Europarlementariërs op en wist samen met hen te bereiken dat Eurocommissaris Siim Kallas beloofde terug te komen op zijn plan voorstellen in te dienen voor liberalisering van het binnenlands wegvervoer.

Ook beloofde Kallas de lijst met mogelijke maatregelen te onderzoeken en eventueel met voorstellen te komen voor betere handhaving. Dat laatste heeft hij tot nu toe nog niet gedaan, maar wel zegde hij tijdens een recente ontmoeting toe, de lijst door te zullen spelen aan de ministers van Vervoer.


Waterschapsverkiezingen op de schop

Na aandringen van de SP komt er een einde aan de overbodige waterschapsverkiezingen. In november 2008 mochten voor het eerst politieke partijen deelnemen aan deze verkiezingen. De SP deed niet mee, omdat zij het waterbeheer niet wil politiseren. De SP hecht veel waarde aan de uitvoerende taken van de waterschappen, maar wil het bestuur onderbrengen bij de provincies.


Truckerruns kunnen blijven

De truckerruns waar vele verstandelijke gehandicapten jaarlijks van genieten lijken ook in de toekomst te kunnen blijven. De truckerruns werden in hun voortbestaan bedreigd omdat de digitale tachograaf het uitje voor gehandicapten wel meetelt als werktijd. Chauffeurs mogen dan een volgende dag de weg niet op vanwege de rij- en rusttijdenwet. Na lang aandringen van de SP heeft minister Eurlings actie ondernomen en van eurocommissaris Tajani toestemming gekregen om chauffeurs die binnen Nederland blijven rijden hiervan vrijgesteld mogen worden.


Gehandicapten krijgen geld terug bij vertraging

Gehandicapten die te lang op het vervoer van Valys moeten wachten, krijgen voortaan hun geld terug. Dit werd afgesproken naar aanleiding van een bloemlezing van klachten die de SP hierover had opgesteld. Valys is een vervoerssysteem voor gehandicapten dat met name bedoeld is om hen op langere afstanden tegen een normaal tarief te kunnen vervoeren, wanneer het OV geen uitkomst biedt.


Oude auto’s mogen in binnenstad blijven

Dankzij een voorstel van de SP is het Amsterdamse plan om oude auto’s uit de binnenstad te weren voorlopig van de baan.


Betere CAO buschauffeurs

Het voorstel van de SP om staatssecretaris Huizinga een oplossing te laten zoeken in het conflict in het streekvervoer medio 2008, leverde binnen een week resultaat op. Er kwam een betere CAO voor de buschauffeurs doordat het Rijk hier ook in gaat investeren.


Conducteurs mogen optreden in treinen voor de veiligheid

Hoofdconducteurs op Nederlandse treinen behouden in 2008 hun geweldsbevoegdheid, zodat zij de veiligheid in de treinen kunnen waarborgen. Een voorstel van de SP werd met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.


Rechten vliegpassagiers beter gewaarborgd

Op aandringen van de SP komt er een geschillencommissie voor de luchtvaart en worden reizigers voortaan beter gewezen op hun rechten bij vertraging en afgelastingen.


Binnenvaart verder stimuleren

Het kabinet gaat op voorspraak van de SP het aantal potentiële overslaglocaties voor de binnenvaart in beeld brengen en daarna een plan maken om deze optimaal te benutten. De SP zet zich al jaren in voor de binnenvaart, die relatief milieuvriendelijk is, en ook een forse bijdrage kan leveren aan het ontlasten van de Nederlandse snelwegen.


Meer snelle busverbindingen

Op voorstel van de SP komen er ter verbetering van het openbaar vervoer projecten voor snelwegbussen en voor een landelijk netwerk van snelle bussen.


Taxiwet aangepast

Het drama van de liberalisering van het taxivervoer wordt na lang aandringen van de SP stop gezet. Gemeenten krijgen weer inspraak in het taxibeleid.


Meer treinen op het spoor

Dankzij een gezamenlijk voorstel van de SP en de ChristenUnie gaat het kabinet onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de implementatie van de ERTMS-technologie op de spoorcapaciteit. ERTMS is een nieuwe techniek die het in de toekomst mogelijk kan maken treinen dichter op elkaar te laten rijden, waardoor er meer treinen gebruik kunnen maken van hetzelfde spoor.


Regels gevaarlijk vervoer op internet

Minister Eurlings gaat zijn eigen belofte op aandringen van de SP nakomen en de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op internet te publiceren. Nu is voor veel mensen onduidelijk welke gevaarlijke stoffen er op de (spoor)wegen langs hun huis mogen rijden. De vele regels die er zijn, staan niet overzichtelijk op internet. Bovendien mist bij veel regels de Nederlandse vertaling.


Fietsenstallingen op stations uitbreiden

Na eigen onderzoek van de SP blijkt dat veel stations niet genoeg fietsenstallingen hebben. De minister gaat zelf onderzoek doen en zorgen voor uitbreiding waar nodig.


Betere informatievoorziening in treinen

Treinen worden op voorstel van de SP voorzien van informatieschermen en draadloos internet. Goede informatievoorziening is essentieel om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen en ook gratis internet is een extra service aan de reiziger die ertoe kan leiden dat mensen verleid worden om vaker de trein te nemen.


Nachtnet Brabant

Op voorspraak van de SP zullen de nachttreinen tussen Brabant en de Randstad ook in 2008 blijven rijden. De minister zei aanvankelijk te weinig spoorcapaciteit te hebben, maar dat was niet waar.


Ruimere openingstijden fietsenstallingen

De SP zorgde ervoor dat stationsfietsenstallingen ruimere openingstijden moesten garanderen.


Fiets-chip ontwikkeld

Met algemene stemmen is een SP-voorstel aangenomen om een landelijke standaard voor de fiets-chip te ontwikkelen en deze in Amsterdam te laten proefdraaien. Met de fiets-chip wordt het voor de politie veel makkelijker om fietsendiefstal tegen te gaan.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top