www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Minister moet ingrijpen om stijging treintarieven te voorkomen

28-04-2009 • SP-Kamerlid Emile Roemer roept verkeersminister Eurlings op om in te grijpen om een forse stijging van de treintarieven te voorkomen. Vandaag werd bekend dat spoorbeheerder ProRail de tarieven voor het gebruik van het spoor in 2010 met 17 procent wil laten stijgen. De NS zal dit doorberekenen aan haar klanten. Roemer: “Sinds 2000 zijn de treinkaartjes al met 37% gestegen. Een verdere stijging is dan ook waanzin en moet door de minister voorkomen worden.”

Emile RoemerDe vervoerbedrijven en spoorbeheerder Prorail werken steeds meer langs elkaar heen en lijken niet gezamenlijke doelen na te streven. Roemer: “Het is absurd dat de regering wel zegt reizigersgroei op het spoor te willen en de NS hiertoe oproept, maar ondertussen wel haar spoorbedrijf de tarieven laat verhogen. Eurlings moet weer de regie grijpen over de spoorsector en zorgen dat de verschillende partijen samenwerken. Nog beter zou het zijn om de splitsing van de spoorsector weer ongedaan te maken.”

Volgens het contract tussen regering en NS mag de spoorvervoerder de tarieven jaarlijks aanpassen op basis van de stijging van de kosten. De afgelopen jaren maakte de NS hier ook telkens gebruik van, waardoor de treinkaartjes fors duurder geworden zijn. Roemer: “De minister geeft aan een reizigersgroei van 5% jaarlijks te willen. De afgelopen twee jaar haalde hij dit doel niet. Een tariefsverlaging lijkt dan ook eerder op z’n plaats dan een volgende tariefsverhoging.

Roemer deed vorig jaar een aantal suggesties aan de minister om de tarieven geleidelijk te verlagen. Zo pleitte hij voor een dalurenabonnement, voor de halve prijs reizen buiten de spits en samenreiskorting. Roemer: “Helaas zien we dat ProRail en NS nu precies de andere kant opgaan en toch het reizen per trein duurder willen maken.”

Roemer heeft inmiddels Kamervragen gesteld.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top