www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Roemer bepleit forse uitbreiding van nachtnet NS

19-02-2009 • Het nachtnet van de NS moet fors worden uitgebreid en veiliger worden. Concrete voorstellen hiervoor biedt SP-Kamerlid Emile Roemer vandaag voor aan verkeersminister Eurlings. Roemer: “In onze plannen krijgen ook Haarlem, Alkmaar, Arnhem, Nijmegen en Oss een nachtverbinding. Daarnaast zal zowel de Twentse als Brabantse nachttrein verbeterd worden.” De uitbreiding wordt bepleit omdat het nachtnet succesvol is. Het nachtnet dat op voorstel van de SP in Noord-Brabant in gebruik is genomen, is een groot succes. De belangrijkste reden om van het nachtnet gebruik te maken, is sociaal-recreatief. Uitbreiding zal volgens Roemer ook goed zijn voor de economie.

Het huidige nachtnet bestaat uit een dienst die eenmaal per uur gaat tussen Utrecht, Amsterdam, Schiphol, Leiden, Den Haag en Rotterdam, in beide richtingen. Daarnaast is er op de nachten tussen donderdag en zondag elk uur een trein die Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Utrecht verbindt. Ook is er vanaf dit jaar een nachttrein tussen Utrecht, Gouda en Rotterdam op de nachten tussen donderdag en zondag. Sinds kort is er ook eenmaal per nacht een nachttrein tussen Enschede en Schiphol. Deze laatste trein valt echter niet onder de reguliere NS-dienstregeling. Er moet voor gereserveerd worden, er gelden aparte tarieven voor en de vertrektijd staat ook niet vast.

De SP wil de dienstregeling van het nachtnet uitbreiden met de volgende trajecten:


  • Dienstregeling Enschede - Schiphol opnemen bij de NS-diensregeling, dus zonder reservering en tegen normale tarieven. Laat de trein stoppen in Hengelo, Almelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort en Amsterdam.
  • Brabantse nachtnet uitbreiden naar elke nacht.
  • Nieuwe verbinding van het nachtnet met een rondje tussen Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Oss en Den Bosch. Aansluitend op de huidige nachtnettreinen in Utrecht. Om te beginnen deze verbinding elk uur op de nachten tussen donderdag en zondag.
  • Nieuwe verbinding van het nachtnet met een rondje tussen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Aansluitend op de huidige nachttreinen in Amsterdam. Om te beginnen deze verbinding elk uur op de nachten tussen donderdag en zondag.

Om te zorgen dat het nachtnet naast comfortabel en verkeersveilig (minder mensen met alcohol op de weg) ook veilig wordt, moeten er een aantal veiligheidsmaatregelen genomen worden. Een station van het nachtnet is alleen toegankelijk op vertoon van een treinkaartje. In lijn met het NS-beleid dienen op risicovolle treinen service- en veiligheidsteams aanwezig te zijn. Zodoende staat de conducteur er niet alleen voor.

De treinen die de dienstregeling 's nachts verzorgen worden uitgerust met een alarmknop waarmee direct contact met de conducteur gelegd kan worden. Misbruik hiervan dient net als misbruik van de noodrem bestraft te worden. Mensen die zich misdragen, moeten een nachttreinverbod krijgen. Deze zijn relatief makkelijk te handhaven doordat er ingangscontrole is bij de stations.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top