www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Advies Alders over Schiphol biedt omwonenden enkel meer overlast

01-10-2008 • SP-Kamerlid Emile Roemer vindt het advies van de commissie Alders over de uitbreiding van de vluchten op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven en Lelystad onverantwoord. In het advies staat een groei van Schiphol van maximaal 420.000 vluchten naar 510.000. Verder groeien de luchthavens Eindhoven en Lelystad ook gezamenlijk met 70.000 extra vluchten. Roemer: “Opnieuw wordt gekozen voor een ongebreidelde groei van Schiphol en zal de overlast voor de omwonenden weer gaan toenemen. Sterker nog: we krijgen er twee lawaaigebieden bij, Lelystad en Eindhoven. Het advies biedt enkel maar meer overlast.”

Emile RoemerDe commissie Alders, bestaande uit vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, het Rijk, lokale bestuurders en enkele omwonenden presenteerden vandaag hun advies, met daarin het voorstel om Schiphol fors uit te breiden en ook van Eindhoven en Lelystad grote luchthavens te maken. De SP maakt zich grote zorgen over de overlast rondom de luchthavens indien verkeersminister Eurlings het advies van Alders opvolgt. Roemer: “Alders had de opdracht gekregen met een breedgedragen advies te komen, waarin ook omwonenden zich kunnen vinden. Een fors deel van de omwonenden heeft echter al aangegeven dat ze zich hier niet in kunnen vinden. Er is momenteel geen haast om groeiplannen voor de luchtvaart op te stellen, aangezien er momenteel sprake van krimp is. Daarom zou het wenselijk zijn als dit advies nu ingetrokken wordt en de tijd benut wordt om met goede plannen te komen die wel op de steun van de omwonenden kunnen rekenen.”

Het advies over de uitbreiding van de luchthavens van Eindhoven en Lelystad bevreemdt Roemer: “Omwonenden van de luchthavens Lelystad en Eindhoven mochten helemaal niet meepraten met het Aldersoverleg. Het is dan ook onbegrijpelijk dat hier wel over geadviseerd wordt. Dit advies is niets anders dan de problemen van Schiphol over de schutting van de bewoners daar te gooien. Daardoor krijgen we er twee “Schipholletjes” bij die in de toekomst natuurlijk weer verder moeten gaan groeien. Daar dient de minister een stokje voor te steken.”

Volgens Roemer moet Nederland, en daarmee Schiphol keuzes maken. Roemer: “Schiphol kan niet ongebreideld blijven groeien. Er komt een keer een eind aan, dat snapt iedereen. Er zijn ook mogelijkheden zoals betere samenwerking met luchthavens buiten Nederland. Hier lees ik echter niets over en het was goed geweest als de commissie Alders daarover wel zijn mond open had gedaan.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top