www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Roemer presenteert actieplan verbetering CBR

24-07-2008 • SP-Kamerlid Roemer presenteert vandaag een actieplan met verbeteringen voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Roemer stelt in de notitie ‘Actieplan verbetering CBR' voor om examenkandidaten niet meer de dupe te laten worden van lange wachttijden. Het CBR moet bij overschrijding wekelijks een gratis rijles vergoeden. Ook wil de SP de uitgifte van rijbewijzen aan mensen die een medische aandoening hebben aanpakken. Deze mensen moeten onnodig lang wachten door een oerwoud aan bureaucratische regels, die niet zelden extra kosten met zich mee brengen. Verder wil de SP dat het CBR een onafhankelijke klachtenbehandeling krijgt waardoor er structureel aan verbeteringen gewerkt kan worden en de klant weer centraal komt te staan.

Emile RoemerKlachten over het CBR variëren van slechte behandeling bij rijexamens, gebrek aan keuringsartsen, lange wachttijden, onduidelijke regelgeving tot slechte klachtenafhandeling. Roemer vindt dat het CBR voor 1 oktober haar zaken op orde moet hebben. Volgens hem grossiert de dienst in bureaucratische procedures, klantonvriendelijkheid en overschrijding van wachttijden. Roemer: “Klachten over het CBR zijn al jarenlang aan de orde van de dag, zonder noemenswaardige verbetering. De ministers' goede bedoelingen kennen we inmiddels maar zonder druk blijft de klant de dupe. Daarom dien ik vandaag drie voorstellen in die nog voor 1 oktober kunnen worden ingevoerd en die de kwaliteit op korte termijn verbeteren.”

Volgens SP-Kamerlid Emile Roemer zijn de voorstellen makkelijk realiseerbaar, en hoogst noodzakelijk: “Het CBR belooft telkens beterschap, en belofte maakt schuld. Het is de hoogste tijd dat het CBR een klantvriendelijke organisatie wordt die er voor de burger is, en niet andersom. Als het CBR haar zaken niet verbeterd is de maat voor ons echt vol.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top