www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Geen filebelasting? Hoe dan wel?

16-05-2008 • SP-Kamerlid Emile Roemer gaf onlangs de aftrap voor de campagne 'Geen filebelasting', waarmee hij frontaal de aanval opende op de onzalige kabinetsplannen voor de kilometerheffing. Deze plannen kosten bakken met geld en betekenen een extra belasting voor automobilisten die geen alternatief hebben. Roemer: "Deze mensen staan niet voor hun lol in de file, maar omdat kabinet op kabinet gefaald heeft de problemen aan te pakken en voor alternatieven te zorgen." Samen met deze campagne bracht de SP ook het rapport 'Van stilstand naar vooruitgang' uit. De komende weken zal op de discussiepagina van de themasite Verkeer één van de alternatieven besproken worden.

SP-Kamerlid Emile RoemerDe eerste discussie zal zich toespitsen op het fenomeen thuiswerken. Nu al werkt een derde van de werknemers soms thuis. De overgrote meerderheid van deze mensen zou dit vaker willen doen. De vakcentrale FNV heeft berekend dat in combinatie met gespreide werktijden de files met tien procent zouden afnemen als alle mogelijkheden tot thuiswerken worden benut. Tien procent betekent wekelijks tachtig miljoen minder autokilometers. "Vakbonden en werkgevers moeten hier dus samen afspraken over maken. En om een goed begin te maken stel ik voor dat de overheid begint met - voor zover dat kan - al zijn werknemers minstens één dag per week thuis te laten werken. Dit zou al een gigantische verbetering voor de doorstroming op de weg betekenen", aldus Emile Roemer.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top