www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Roemer vraagt onderzoek alternatieven voor IJzeren Rijn

16-04-2007 • De SP wil dat onderzoek wordt gedaan naar alternatieven voor de IJzeren Rijn. Indien België gebruik wil maken van haar recht van overpad per spoor over het historische tracé door Nederland, dient dit te gebeuren met minimale overlast. Alternatieven die beter zijn voor natuur, milieu en leefomgeving dienen volgens Tweede-Kamerlid Emile Roemer nu serieus onderzocht te worden. Hij dient hiertoe deze week een motie in.

Woensdag vergadert de Kamer over de IJzeren Rijn, die Antwerpen via Weert en Roermond met het Roergebied zou kunnen verbinden. België staat erop om gebruik te mogen maken van haar recht op doortocht, die is bedongen in 1839. Duitsland is ook al druk met haar voorbereidingen. Afgelopen vrijdag is SP-woordvoerder Verkeer Emile Roemer het hele tracé langsgegaan om ter plekke te bekijken wat de gevolgen zijn van in gebruik name van de IJzeren Rijn. “De lijn tast het Nationaal Park de Meinweg aan en de leefomgeving van omwonenden en is daarom zeer onwenselijk. Als minister Eurlings nu niet daadkrachtig optreedt kunnen we geconfronteerd worden met voldongen feiten en een ongewenst tracé.”

De SP zal een motie indienen om alternatieven te onderzoeken. Onder andere de gemeente Venlo pleit voor een tracé langs de A67. Hierdoor wordt de Meinweg ontzien en kan Venlo een groot logistiek overslagpunt worden. Een ander alternatief is dat het historisch tracé deels verlegd wordt zodat Weert en Roermond ontzien worden. Hierbij zijn dan ook nog aanpassingen bij de Meinweg nodig. In 2004 stonden naast de SP ook PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en D66 achter dit voorstel. Deze partijen vormen nu samen een Kamermeerderheid.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top