www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Bashir presenteert alternatief voor verbreding A27

09-10-2012 • SP-Kamerlid Farshad Bashir presenteert een alternatief plan voor het verbreden van de A27 bij Amelisweerd. Bashir pleit voor meer en beter openbaar vervoer en een effectievere benutting van het bestaande asfalt. ‘Verbreding van de A27 zorgt voor grote overlast voor omwonenden en tast de Amelisweerd verder aan. Meer asfalt is geen oplossing, een combinatie van slimme maatregelen is dat wel,’ aldus Bashir.

Farshad BashirMinister Schultz wil de A27 verbreden naar twee keer zeven rijstroken. In het plan van de minister wordt de huidige bak verbreed en wordt het recreatiegebied Amelisweerd verder aangetast. Volgens Bashir is dat onnodig. Hij wil een onderzoek naar mogelijkheden om binnen de bestaande bak meer rijstroken aan te leggen zonder de weg te verbreden. Ook wil hij een snelle spoorverbinding aanleggen tussen Breda en Utrecht. ‘Deze verbinding ontbreekt op het spoornet. Een nieuwe spoorlijn langs het traject van de A27 ontlast niet alleen het spoornet, maar vooral ook het autoverkeer op de A27.’

Volgens Bashir is ook grote winst te boeken door het regionaal openbaar vervoer een extra boost te geven. Bashir: ‘Een groot deel van het verkeer op de ring Utrecht is regionaal verkeer. Met een beter regionaal openbaar vervoer krijgen mensen een goed alternatief voor de auto.’ Bashir stelt ook voor om geen overkapping bij Amelisweerd maar bij Lunetten of Rijnsweerd: ‘Hierdoor profiteren omwonenden en neemt de geluidsoverlast af. Ook ontstaat er een extra verbinding tussen de wijk en het buitengebied.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top