www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Jansen: rammelbakken met gif afrangeren

20-06-2012 • SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor veiliger wordt: ‘Afgelopen dinsdag werd station Oss ontruimd na een alarm over een lekkende wagon. Afgelopen twee maanden gebeurde dat ook al drie keer bij station Roosendaal. Het is onacceptabel dat spoorvervoerders een loopje nemen met de veiligheid, waardoor de reizigers, omwonenden en andere gebruikers van het spoor gedupeerd worden.’

Het Kamerlid wil dat ProRail de bevoegdheid krijgt om routes voor te schrijven. ‘De trein in Oss was onderweg vanuit Rotterdam naar Duitsland. Daar hadden we toch speciaal de Betuwelijn voor aangelegd?’ Nu hebben spoorvervoerders de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze willen rijden, ook al is een route uit het oogpunt van veiligheid onder de maat.

Naast veiligere routes is de SP ook groot voorstander van veiliger materieel en betere handhaving. Deze week zijn twee SP-voorstellen die de veiligheid verbeteren overgenomen door de Tweede Kamer. Het toezicht op het spoor en op eindpunten – de zogenaamde emplacementen – komt bij 1 partij te liggen.

Daarnaast moet minister Schultz van infrastructuur en milieu zich in het buitenland hard gaan maken voor een op afstand te lezen chip op wagons. Hierdoor zou het in de toekomst mogelijk worden om automatisch vast te stellen waar transporten met gevaarlijke stoffen zich bevinden. Ook werd een voorstel van SP en CDA om bijvoorbeeld crashbuffers op wagons aan te brengen overgenomen. Hierdoor wordt bij een eventuele botsing de klap opgevangen. Jansen: ‘Door dit soort kleine maatregelen kan voorkomen worden dat een incident rampzalige gevolgen heeft.’

Helaas rijden nog steeds veel verouderde of slecht functionerende wagons over ons spoor. Deze wagons komen doorgaans uit het buitenland. Een scherpere controle aan de grens kan die wagons er uit pikken. ‘Wagons die niet meer deugen pik je er met de huidige detectiesystemen zo uit’, zegt Jansen. ‘Die kun je voortaan de toegang tot ons spoor weigeren. Dat zal verladers dwingen tot gebruik van veiliger wagons.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top