www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Bashir wil meldpunt onveilig spoor

09-05-2012 • SP-Kamerlid Farshad Bashir wil dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport een meldpunt krijgt waar spoormedewerkers potentieel gevaarlijke en onveilige situaties kunnen melden, zo nodig anoniem. 'Door de marktwerking en het uitbesteden van onderhoud aan onderaannemers die met elkaar concurreren lijkt geld verdienen belangrijker te zijn geworden dan de veiligheid op het spoor.'

Farshad BashirBashir: 'De laatste tijd doen zich te veel problemen voor rondom de veiligheid op het spoor. Het zijn er zo veel dat je het geen incidenten meer kunt noemen: rode seinen die niet meer op hun plek staan, een spoorbrug die niet goed verankerd is, onderhoud wat gebrekkig of helemaal niet meer wordt gedaan of ongekwalificeerd personeel dat ingezet wordt. Medewerkers zijn soms op de hoogte van de problemen en de gebreken, maar durven dit vaak niet te melden omdat ze door de bezuinigingen dan de eerste zijn die ontslagen zullen worden. Wie problemen wel meldt wordt niet altijd gehoord.'

Bashir wil het liefst helemaal stoppen met marktwerking op het spoor. 'ProRail moet onder directe regie van de minister zelf al het onderhoud verrichten en niet meer uitbesteden. Maar zolang dit niet het geval is en zolang medewerkers niet binnen hun eigen bedrijf problemen durven te melden of niet gehoord worden moet er een meldpunt zijn. De Inspectie moet het meldpunt op zich nemen.'

Met het meldpunt kan de Inspectie op de hoogte gebracht worden van de problemen op het spoor en optreden. Wat Bashir betreft moeten er flinke boetes uitgedeeld worden aan onderaannemers en bestuurders die willens en wetens wegkijken voor gevaarlijke situaties.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top