www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Plannen Bleker voor Hedwigepolder onhoudbaar’

17-04-2012 • SP-Kamerlid Henk van Gerven noemt het voorstel van het kabinet om een deel van de Hedwigepolder onder water te zetten ‘een peperduur houtje-touwtje plan dat voor niemand iets oplost.’ Hij ziet dan ook geen enkele aanleiding om het eerder ingenomen standpunt van de SP dat de Hedwigepolder behouden moet worden, te wijzigen.

Al sinds jaren geleden het Schelde verdrag tussen Nederland en Belgie gesloten werd, verzet de SP zich tegen het onder water zetten van landbouwgrond in Zeeland. ‘Dit verwaterde compromis betekent tientallen miljoenen aan extra kosten, terwijl in de rest van het land de natuur door Bleker wordt verkwanseld. Hij mag terug naar de tekentafel tot hij een plan heeft dat wel betaalbaar is en op draagvlak in Zeeland kan rekenen.’

De discussie over het onder water zetten van de Hedwigepolder is een gevolg van het steeds maar verdiepen van de Westerschelde voor de Antwerpse haven. Henk van Gerven: ‘Ik kan het niet voor mijn rekening nemen, dat we Nederlandse natuur kapot maken om een Belgische haven te ontsluiten die zeventig kilometer landinwaarts ligt. Het komt pakweg 7 keer per jaar voor dat een containerschip de haven niet kan bereiken. En voor dat handjevol gigantische schepen zouden wij onze natuur moeten opgeven? Beter kan worden ingezet op samenwerking tussen Antwerpen en Rotterdam.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top