www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer

/verkeer :: Nieuws

Smaling: ‘Duurder treinkaartje in spits is absurd’

23-04-2014 Het met tien procent verhogen van treinkaartjes in de spits is een absurd voorstel. Dat zegt SP-Kamerlid Eric Smaling in reactie op de afspraken van de NS en staatssecretaris Mansveld. 'Zo jagen we mensen de trein uit. Het is goed als reizen buiten de spits voordeliger wordt, maar dat moeten we niet laten betalen door forenzen die in de spits moeten reizen.'

> Lees verder…

Mansveld moet nu kiezen voor samenvoegen NS en Prorail

15-04-2014 SP-Kamerlid Eric Smaling verwijt staatssecretaris Mansveld dat ze niet voor altijd afrekent met de harde knip tussen de twee spoorbedrijven NS en ProRail. Ook bepleit de SP – in een debat over het spoor dat vanmiddag gevoerd wordt – dat de regionale spoorlijnen op termijn weer bij het hoofdrailnet van de NS worden gevoegd.

> Lees verder…

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15-04-2014 Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

> Lees verder…

SP confronteert Eurocommissaris via brieven met situatie chauffeurs

08-04-2014 Vrachtwagenchauffeurs klimmen massaal in de pen om de Eurocommissaris van transport Kallas tot actie tegen schijnconstructies en uitbuiting in de transportsector te dwingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het loopt werkelijk storm, ik heb binnen een paar dagen al tientallen brieven van chauffeurs ontvangen. Niet alleen van Nederlandse chauffeurs, ook veel buitenlandse chauffeurs willen actie tegen de uitbuiting en verdringing in de transportsector. Volgende week heb ik samen met Europarlementariërs van alle grote groepen in het Parlement een gesprek met Eurocommissaris Kallas, ik zal hem dan ook de brieven van de vrachtwagenchauffeurs overhandigen. Ik geloof dat de Eurocommissaris in een ivoren toren leeft en geen idee heeft van de werkelijke situaties waarin vrachtwagenchauffeurs zich bevinden. Als Kallas deze brieven leest kan ik mij moeilijk voorstellen dat hij nog langer blijft treuzelen met maatregelen.’

> Lees verder…

Europarlementariërs eisen snelle actie tegen uitbuiting vrachtwagenchauffeurs

10-03-2014 Vandaag sturen Europarlementariërs een boze brief aan Eurocommissaris Kallas over de problemen in het wegtransport. Initiatiefnemer van de brief SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De brandbrief van de Europarlementariërs volgt na een jaar van acties van vrachtwagenchauffeurs. Vorig jaar heeft Kallas aan ons toegezegd de problemen van vrachtwagenchauffeurs zoals uitbuiting van buitenlandse chauffeurs serieus te nemen en met actievoorstellen te komen. Een jaar later moeten we vaststellen dat er niets gebeurd is. Dat duurt niet alleen de chauffeurs en onze groep van Europarlementariërs veel te lang, ook steeds meer EU-lidstaten roepen de Commissie op om de door de liberalisering veroorzaakte problemen snel aan te pakken.’

> Lees verder…

Europarlement wil spionnenkastje vanaf 2015 in de auto

26-02-2014 Het Europees parlement wil vanaf volgend jaar het zogenaamde eCall-systeem in de hele EU invoeren. Via dit systeem wordt automatisch 112 gebeld bij een auto-ongeluk. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Dit is natuurlijk een mooi idee, maar tijdens hoorzittingen bleek dat de 112-systemen in lang niet alle lidstaten al toegerust zijn op een dergelijk systeem. We scheppen dus valse verwachtingen. Daarnaast is de privacy onvoldoende geregeld: je kunt het systeem zelf namelijk niet uitschakelen. Dit heeft een vieze bijsmaak, vooral omdat hier de lobby van met name de Duitse auto-industrie en grote verzekeringsmaatschappijen zelf aan het werk is.’

> Lees verder…

Europarlement wil spionnenkastje vanaf 2015 in de auto

11-02-2014 De Interne marktcommissie van het Europees parlement wil vanaf volgend jaar het zogenaamde eCall-systeem in de hele EU invoeren. Via dit systeem wordt automatisch 112 gebeld bij een auto-ongeluk. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Dit is natuurlijk een mooi idee, maar tijdens hoorzittingen bleek dat de 112-systemen in lang niet alle lidstaten al toegerust zijn op een dergelijk systeem. We scheppen dus valse verwachtingen. Daarnaast is de privacy onvoldoende geregeld: je kunt het systeem zelf namelijk niet uitschakelen. Dit heeft een vieze bijsmaak, vooral omdat hier de lobby van de auto-industrie zelf aan het werk is. Die hebben grote belangen bij commerciële toepassingen, maar daar hoor je mijn collega´s niet over.´

> Lees verder…

De Jong: luchtvaartpassagier krijgt meer duidelijkheid passagiersrechten

05-02-2014 Vandaag stemde het Europees Parlement over de rechten van luchtvaartpassagiers. SP-Europarlementariër De Jong: `In het algemeen hebben luchtvaartpassagiers nu meer rechten en is er ook veel onduidelijkheid weggenomen, zodat het gemakkelijker wordt die rechten ook te verzilveren. Op enkele punten hadden we als SP wel verder willen gaan, maar is het EP toch gezwicht voor druk van de luchtvaartmaatschappijen.´

> Lees verder…

Smaling: ‘Investeringen in goederenspoor Oost-Nederland is weggegooid geld'

22-01-2014 De SP ziet niets in extra goederentreinen in Oost-Nederland. Volgens Kamerlid Eric Smaling zijn deze extra treinen niet noodzakelijk en zijn de investeringen weggegooid geld. De SP zet in op betere samenwerking tussen havens en een sneller aansluiten van de Betuweroute. Woensdag heeft Smaling in het debat met Staatssecretaris Mansveld alternatieven aandragen.

> Lees verder…

Kabinet volgt SP: snelwegen langer verlicht

24-12-2013 Op aandringen van SP-Kamerlid Farshad Bashir zal de snelwegverlichting voortaan niet meer om 21.00 uur in de avond worden uitgezet. Verkeersminister Schultz antwoordt op Kamervragen van Bashir dat deze verlichting toch beter tussen 21.00 en 23.00 kan blijven branden. Bashir: 'Als er verlichting langs de snelweg is, moet je het ook gebruiken als er nog veel verkeer is. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid.'

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top