www.sp.nl/verkeer

Homepage SPSlash Verkeer

Zoeken in /verkeer

/verkeer :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Farshad Bashir

Farshad Bashir

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Jurgen van der Sloot
SP.nl/verkeer
Farshad Bashir

Standpunten

  • De OV-Chipkaart moet verbeterd worden. Niet de winst van de vervoerders moet voorop staan, maar de reiziger. Het moet afgelopen zijn met dubbele opstaptarieven en het stiekem verhogen van de tarieven.
  • Flessenhalzen in snelwegen lossen we op, zodat we de doorstroming bevorderen. Met meer asfalt alleen lossen we de files echter niet op
  • Minder files krijg je door beter openbaar vervoer. Daarom breiden we het netwerk flink uit en eisen we van vervoersbedrijven op die lijnen gegarandeerde frequenties
  • De verplichte aanbesteding van bus- en treinvervoer wordt afgeschaft. De overheid kan weer zijn eigen vervoersbedrijven beginnen
  • Het gebruik van de fiets gaan we volop stimuleren. Er komen meer bewaakte gratis fietsenstallingen bij (bus)stations

Klik hier voor meer standpunten

Nieuws

/verkeer :: Nieuws

Bashir: Behoud de nachttrein naar Kopenhagen, Praag en Warschau

19-08-2014 SP-Kamerlid Farshad Bashir wil dat staatssecretaris Mansveld in overleg treedt met Deutsche Bahn en Danske Statsbaner om de nachttrein van Amsterdam naar Kopenhagen, Praag en Warschau te behouden.

> Lees verder…

Smaling: Streep door ontwikkeling Lelystad Airport

26-06-2014 De plannen voor de ontwikkeling van Lelystad Airport moeten voorlopig van tafel, omdat er nog voldoende capaciteit op Schiphol is. Dit zegt SP-Kamerlid Eric Smaling in reactie op het voorstel voor het bouwen van een vliegveld bij Lelystad. ‘Bijna niemand in de luchtvaartsector vindt dit nog een goed plan. Alleen Schiphol en staatssecretaris Mansveld houden vast aan het nieuwe vliegveld. Laten we nu de stekker eruit trekken, voordat er straks tientallen miljoenen worden uitgegeven aan een vliegveld waar niemand op zit te wachten.’

> Lees verder…

Smaling: schrap de toeslag op eenmalige OV-chipkaart

04-06-2014 SP-Kamerlid Eric Smaling heeft er woensdag bij staatssecretaris Mansveld op aangedrongen de toeslag op de eenmalige OV-chipkaart te schrappen. Deze chipkaart kost één euro extra. ‘Reizigers die maar af en toe met de trein reizen kopen liever een los kaartje. Het is prettig dat dit nog steeds kan met de eenmalige OV-chipkaart, maar wel zuur dat de treinreis dan duurder wordt. Daarom heb ik vandaag de staatssecretaris vriendelijk doch dringend verzocht om deze toeslag te schrappen.’

> Lees verder…

De Jong maant Europese transportministers tot actie

20-05-2014 Vandaag heeft Europarlementariër Dennis de Jong samen met de Europese werkgeversorganisatie in de transport IRU en de Europese werknemersorganisatie in de transport ETF een brandbrief gestuurd naar alle transportministers van de lidstaten over de misstanden in het internationale wegvervoer. Dennis de Jong: ‘Eurocommissaris Kallas had beloofd om aanbevelingen aangaande het internationale wegvervoer te delen met zijn nationale collega’s, maar hij heeft het gelaten bij woorden, dus doen wij het als SP zelf wel.’

> Lees verder…

SP-voorstellen tegen illegale praktijken wegvervoer op agenda Europese Transportministers

08-05-2014 Vandaag komen de ministers verantwoordelijk voor Transport bijeen in Griekenland voor hun periodieke informele overleg. Zij zullen onder andere spreken over de voorstellen die SP-Europarlementariër De Jong, samen met gelijkgezinde Europarlementariërs, heeft overhandigd aan Eurocommissaris Kallas.

> Lees verder…

Smaling: ‘Duurder treinkaartje in spits is absurd’

23-04-2014 Het met tien procent verhogen van treinkaartjes in de spits is een absurd voorstel. Dat zegt SP-Kamerlid Eric Smaling in reactie op de afspraken van de NS en staatssecretaris Mansveld. 'Zo jagen we mensen de trein uit. Het is goed als reizen buiten de spits voordeliger wordt, maar dat moeten we niet laten betalen door forenzen die in de spits moeten reizen.'

> Lees verder…

Mansveld moet nu kiezen voor samenvoegen NS en Prorail

15-04-2014 SP-Kamerlid Eric Smaling verwijt staatssecretaris Mansveld dat ze niet voor altijd afrekent met de harde knip tussen de twee spoorbedrijven NS en ProRail. Ook bepleit de SP – in een debat over het spoor dat vanmiddag gevoerd wordt – dat de regionale spoorlijnen op termijn weer bij het hoofdrailnet van de NS worden gevoegd.

> Lees verder…

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15-04-2014 Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

> Lees verder…

SP confronteert Eurocommissaris via brieven met situatie chauffeurs

08-04-2014 Vrachtwagenchauffeurs klimmen massaal in de pen om de Eurocommissaris van transport Kallas tot actie tegen schijnconstructies en uitbuiting in de transportsector te dwingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het loopt werkelijk storm, ik heb binnen een paar dagen al tientallen brieven van chauffeurs ontvangen. Niet alleen van Nederlandse chauffeurs, ook veel buitenlandse chauffeurs willen actie tegen de uitbuiting en verdringing in de transportsector. Volgende week heb ik samen met Europarlementariërs van alle grote groepen in het Parlement een gesprek met Eurocommissaris Kallas, ik zal hem dan ook de brieven van de vrachtwagenchauffeurs overhandigen. Ik geloof dat de Eurocommissaris in een ivoren toren leeft en geen idee heeft van de werkelijke situaties waarin vrachtwagenchauffeurs zich bevinden. Als Kallas deze brieven leest kan ik mij moeilijk voorstellen dat hij nog langer blijft treuzelen met maatregelen.’

> Lees verder…

Europarlementariërs eisen snelle actie tegen uitbuiting vrachtwagenchauffeurs

10-03-2014 Vandaag sturen Europarlementariërs een boze brief aan Eurocommissaris Kallas over de problemen in het wegtransport. Initiatiefnemer van de brief SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De brandbrief van de Europarlementariërs volgt na een jaar van acties van vrachtwagenchauffeurs. Vorig jaar heeft Kallas aan ons toegezegd de problemen van vrachtwagenchauffeurs zoals uitbuiting van buitenlandse chauffeurs serieus te nemen en met actievoorstellen te komen. Een jaar later moeten we vaststellen dat er niets gebeurd is. Dat duurt niet alleen de chauffeurs en onze groep van Europarlementariërs veel te lang, ook steeds meer EU-lidstaten roepen de Commissie op om de door de liberalisering veroorzaakte problemen snel aan te pakken.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top