www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Standpunten

Standpunt :: Europese Unie en uitbreiding

In de komende jaren dient het aantal lidstaten niet verder te worden uitgebreid. Uitbreiding van de Unie kan pas weer op de agenda staan als de huidige lidstaten goed geÔntegreerd zijn en er steun bij de bevolking voor zoīn uitbreiding is. Eventuele verdere uitbreidingen van de Europese Unie na 2014 moeten in Nederland ter goedkeuring in een referendum aan de bevolking worden voorgelegd. De regering wordt daarmee voortaan verplicht eerst de bevolking te overtuigen van het nut en de noodzaak van zoín verdere uitbreiding, in plaats van de bevolking zoals tot nu toe voor een voldongen feit te plaatsen. Alleen zo kunnen uitbreidingsronden op voldoende draagvlak vanuit de bevolking rekenen. Andere vormen van samenwerking, tot wederzijds voordeel, zijn ook een serieuze optie. Die samenwerking kan nu al worden opgezet en uitgebreid, tot wederzijds voordeel. Dat geldt ook met andere buurlanden van de Europese Unie, zoals Rusland, OekraÔne, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

De EU heeft de deur voor Turkije op een kier gezet. De SP heeft geen principiŽle bezwaren tegen een mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. Als Turkije voldoet aan de gestelde eisen (onder andere politieke en economische criteria), dan kan Turkije toetreden. Turkije voldoet nu nog bij lange na niet aan deze voorwaarden. Voornaamste problemen zijn de slecht functionerende rechtsstaat, schendingen van de mensenrechten, de rol van het leger en de Turkse relatie met EU-lid Cyprus.

Zie ook:

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Moed College
Studio SP
top