www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Standpunten

Standpunt :: Europese Unie en Democratie

Brussel staat nog steeds erg ver af van gewone mensen. Den Haag is nu eenmaal dichterbij en de ingewikkelde besluitvorming in Brussel maakt het proces vaak ondoorzichtig en moeilijk te be´nvloeden. De SP is er dan ook niet voor bevoegdheden in Brussel neer te leggen, als dit niet strikt noodzakelijk is. Wij zijn er juist voorstander van zaken zo dicht mogelijk bij de mensen te regelen: op wijk-, lokaal of landelijk niveau als het kan en alleen voor grensoverschrijdende zaken Europees.

Tegelijkertijd maakt de SP gebruik van alle mogelijkheden die er zijn om het beleid in Brussel te be´nvloeden: via onze Tweede Kamer fractie controleren we de inbreng van de Nederlandse regering. In het Europees Parlement controleert de eurofractie de inbreng van de Europese Commissie en van de Raad (de lidstaten samen). Daarnaast werken we samen met organisaties als de vakbonden en proberen we op beslissende momenten de bevolking te mobiliseren. Zo was de SP in 2005 de drijvende kracht tegen de Europese Grondwet.

Geen superstaat
De Europese Unie is een samenwerkingsverband van nationale lidstaten. Dat is een goede zaak en kan op de steun van de SP rekenen. De Raad van Ministers en de Europese Commissie zijn er om dat samenwerkingsverband zo goed mogelijk te laten functioneren, ten behoeve van de inwoners van de lidstaten. Pogingen om de Europese Unie te doen uitgroeien tot een superstaat, wijzen we echter af. Een Europese superstaat wordt niet gewenst door de inwoners van de Unie en dient hun belangen ook niet, maar veeleer die van de grote bedrijven .

Democratie betekent luisteren naar burgers
Belangrijke nieuwe stappen in de Europese samenwerking, zoals belangrijke verdragswijzigingen, moeten voortaan via referenda aan de burgers worden voorgelegd. De Europese politieke elite heeft er na het afwijzen van de Europese Grondwet door de Nederlandse en Franse kiezers alles aan gedaan om een herhaling te voorkomen. Met uitzondering van Ierland hebben alle Europese regeringsleiders en staatshoofden ervoor gezorgd dat er geen referenda plaatsvonden. Daarmee zijn de burgers belazerd. Dat mag niet nog eens gebeuren.

Daarnaast moeten burgers gemakkelijker toegang krijgen tot informatie over de besluitvorming in Brussel: documenten moeten kunnen worden opgevraagd en de websites van de Europese instellingen moeten veel toegankelijker worden.

Stop het lobbycircus
Het beleid en de besluitvorming moeten transparant zijn. Het aantal lobbyisten vanuit het bedrijfsleven wordt geschat op ongeveer 15.000. Daarnaast geven 1.200 expertgroepen Ĺondersteuningĺ aan de Europese Commissie. De SP wil dat lobbyisten zich verplicht moeten registreren en openheid geven over hun opdrachtgevers. Ook moet het lidmaatschap van expertgroepen openbaar zijn en dient de samenstelling evenwichtig te zijn. Het Europees Parlement moet niet langer toestaan dat bedrijven het parlement gebruiken om netwerkborrels te geven. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt welke lobbyisten actief waren op het be´nvloeden van wetten.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws
Studio SP
top