www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Standpunten

Standpunt :: Gentechnologie

Een nauwgezette afweging tussen maatschappelijke en ethische aspecten van toepassingen en de mogelijke alternatieven moet worden gemaakt om te beoordelen of toepassingen van bijvoorbeeld biotechnologische en gentechnologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg toelaatbaar zijn. Van belang zijn de risico’s voor de individuele patiënt en de volksgezondheid als geheel, de veiligheid, de waardigheid van mens en dier en de maatschappelijke aanvaardbaarheid.

De gentechniek bij de vervaardiging van medicijnen en vaccins brengt naast risico’s ook aanwijsbare voordelen voor de gezondheidszorg. Het onderzoek vindt plaats onder gecontroleerde omstandigheden. Voor het gebruik van proefdieren geldt hier het ‘nee, tenzij’ principe. Toch zal de overheid zal meer zeggenschap moeten krijgen in het onderzoek, om te voorkomen dat economische belangen zwaarder gaan wegen dan gezondheids- of ethische aspecten.

Zie ook:

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws
Studio SP
top