www.sp.nl/sharongesthuizen

Homepage SPSlash Sharon esthuizen
sp.nl/Sharon Gesthuizen

Gesthuizen: Snel actie voor betere veiligheid overheids-ICT

28-06-2012 • SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen maakt zich grote zorgen om de digitale veiligheid bij overheidsorganisaties. Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat donderdag verscheen, blijkt dat overheidsorganisaties hun digitale veiligheid niet in alle gevallen op orde hebben en daardoor de veiligheid niet kunnen waarborgen.

Sharon GesthuizenDe Onderzoeksraad concludeert onder meer dat bestuurders van overheidsorganisaties onvoldoende in staat zijn om sturing te geven aan een goede digitale veiligheidszorg. ‘Het is onacceptabel dat door gebrek aan bewustzijn en kennis bij bestuurders de veiligheid van de Nederlandse bevolking te grabbel wordt gegooid’, aldus Gesthuizen.

Ook de conclusie dat zowel Logius (regieorganisatie e-overheid) als de Opta steken laten vallen noemt Gesthuizen zorgelijk. Gesthuizen: ‘Het wordt tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik ben het dan ook eens met de Onderzoeksraad dat van een publieke toezichthouder verwacht mag worden dat deze alles in het werk stelt om de sector waar hij verantwoordelijk voor is op een zo goed mogelijke manier te laten functioneren. Het is teleurstellend dat dit nu niet schijnt te gebeuren. Deze problemen moeten zo snel mogelijk opgelost worden. Ik heb de regering dan ook direct verzocht om een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad te geven’.


Moed College
Studio SP
top