www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Publicaties :: Rapporten

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.

De grens bereikt

Pomphouders in de grensstreek beleven zware tijden. Door de recente verhogingen van de accijnzen en de btw hebben de Nederlandse pomphouders te maken met drastische omzetdalingen. Dit zal tragische gevolgen hebben voor zowel de ondernemers als hun personeel.

Tijdens een bezoek van SP-leider Emile Roemer aan de grensstreek vertelden de pomphouders hun verhaal. Om een beter beeld te krijgen van de exacte gevolgen van de lastenverzwaring door het kabinet besloot de SP-Tweede Kamerfractie een steekproef te houden.

Emile Roemer - februari 2014.

De ambulancemedewerker aan het woord

Medewerkers van ambulancediensten maken zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 1700 werknemers in de ambulancezorg. 90 procent van hen geeft aan het werk met veel plezier te doen en zich erg betrokken te voelen bij hun beroep. Aanrijtijden worden niet altijd gehaald door verkeersdrukte en het sluiten van hulpposten en ziekenhuizen, zegt 87 procent.

Renske Leijten, Eelco Eikenaar, Ineke Palm - januari 2014.

Maak werk van menswaardige opvang

In het eerste jaar van het kabinet Rutte/Asscher heeft de problematiek rond uitgeprocedeerde vluchtelingen buitengewoon
veel aandacht gekregen. Volgens de SP is het nu tijd voor een serieus plan om verdere verslechtering – voor vreemdeling en maatschappij – tegen te gaan. Dat begint bij een goede opvang voor degenen die geen verblijfsrecht hebben in Nederland, maar ook niet terug kunnen naar het land van herkomst. Een grote groep van deze mensen leidt een zwervend bestaan, niet zelden gecombineerd met ernstige fysieke of psychische problemen.

Sharon Gesthuizen, Christel Wiskerke, Sander Gesthuizen - november 2013.

Een gezonde veehouderij

SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat de regering meer gaat doen om de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderij te beschermen. Omdat de regering sinds de Q-koorts nog steeds geen concrete wetgeving hiertoe heeft gemaakt, heeft de SP bij de begrotingsbehandeling deze initiatiefnota over veehouderij en volksgezondheid ingediend.

Henk van Gerven - november 2013.

De boer aan het woord

Nederlandse boeren wijzen massaal de trend naar megastallen af. Dat blijkt uit een onderzoek van de SP onder 841 boeren. Slechts 16 procent vindt megabedrijven een goede ontwikkeling. Vier van de vijf ondervraagde boeren heeft liever een handzaam, gemiddeld boerenbedrijf dan een megastal. Lees hier het volledige onderzoek 'De boer aan het woord'.

Henk van Gerven, Inez Staarink - augustus 2013.

Stop de zelfverrijking aan de top

Met zes concrete voorstellen wil SP-Kamerlid Sadet Karabulut een einde maken aan de steeds grotere verschillen in inkomen tussen de werkvloer en het topmanagement van grote ondernemingen. 'Terwijl de werkloosheid groeit, half Nederland vreest om zijn baan of op de nullijn zit, groeide middenin de crisis het inkomen aan de top met 7,5%. Het moet afgelopen zijn met de exorbitante beloningen in de top van het grote bedrijfsleven.'

SP-Kamerlid Sadet Karabulut - juli 2013.

De chauffeur aan het woord

‘De chauffeur aan het woord’ is geschreven op basis van een enquête over het wegvervoer onder bijna 3000 vrachtwagenchauffeurs en bevat een hele reeks voorstellen die aan wantoestanden in het wegvervoer een einde moeten maken.

Dennis de Jong, Paul Ulenbelt, Farshad Bashir, Ben van Gils, Jurgen van der Sloot - juli 2013.

De bijstandsgerechtigde aan het woord

Ruim 1700 mensen hebben de afgelopen maanden de SP-enquête onder bijstandsgerechtigden ingevuld. Kamerlid Sadet Karabulut is tevreden: ‘Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd. Met deze informatie ligt er een basis, waarmee een serieuze anti-armoede politiek kan worden gevoerd.’

Uit het onderzoek – waarvan de resultaten gebundeld zijn in het rapport ‘De bijstandsgerechtigde aan het woord – blijkt onder meer dat mensen in de bijstand dolgraag aan het werk zouden willen. ‘Mensen voelen zich vaak niet serieus genomen en respectloos behandeld. Ze hebben het idee dat ze door officiële instanties en de samenleving met een schuin oog aangekeken worden, in plaats van goed geholpen te worden aan een nieuwe baan. Dat moet echt anders’, aldus Karabulut.

Sadet Karabulut - juli 2013.

Naar een meer rechtvaardige belastingheffing voor iedereen

SP-Tweede Kamerlid Arnold Merkies presenteerde acht voorstellen om de internationale belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Dat deed hij tijdens de eerste SP-Tax Free Tour

Arnold Merkies - mei 2013.

Gevangenispersoneel spreekt zich uit

Uit een groot onderzoek van de SP blijkt dat het gevangenispersoneel vernietigend oordeelt over de plannen van Staatssecretaris Teeven. De gemiddelde waardering van de 2700 respondenten voor ‘het masterplan’ komt niet hoger uit dan een schamele 2.5 op een schaal van 1 tot 10. Bovendien kan geen enkele van de 7 voorstellen uit het masterplan rekenen op steun van het personeel. SP-Kamerlid Nine Kooiman, die het onderzoek uitvoerde is dan ook helder: ‘Teeven kan terug naar de tekentafel. Niemand steunt zijn plannen nog. Na de rechters, de reclassering, diverse burgemeesters, wetenschappers en de belangrijke adviesraad RSJ, hebben ook de echte praktijkexperts dit plan verwezen naar de enige plek waar het thuishoort: de prullenbak.’

Nine Kooiman, Michiel van Nispen - mei 2013.

ICT-nota ‘Knooppunten en Oplossingen'

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen presenteert de ICT-nota ‘Knooppunten en Oplossingen’. Hiermee geeft de SP haar visie op een veilige, betrouwbare en gebruikersvriendelijke digitale toekomst. Gesthuizen: ‘ICT en internet zijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Daarom hebben wij deze visie geschreven over onder andere privacy en veiligheid. Maar ook onze ideeën over ICT bij de overheid en het downloadverbod zijn in dit rapport opgenomen’.

Sharon Gesthuizen SP Tweede Kamerlid en Sjoerd van Dijk, fractiemedewerker SP Tweede Kamer - augustus 2012.

Hulpverleners over stelselwijziging jeugdzorg

Medewerkers in de jeugdzorg zien op tegen de komende veranderingen in de jeugdzorg. Per 2015 gaat de verantwoordelijkheid van jeugdzorg vallen onder de gemeente. Dat gaat gepaard met forse bezuinigingen die oplopen tot bijna een half miljard euro. SP-Kamerlid Nine Kooiman onderzocht hoe jeugdzorgmedewerkers tegen deze veranderingen aankijken.

Nine Kooiman - december 2012.

Actieplan Jeugdwerkloosheid

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet in het actieplan Jeugdwerkloosheid voorstellen om jongeren aan het werk te krijgen en te houden.

Sadet Karabulut Maureen van der Pligt Lieke Smits - november 2012.

Gevolgen invoering gezinsbijstand

Veel mensen komen in de problemen door de invoering van de gezinstoets. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. De resultaten van het meldpunt tonen dat veel mensen in grote financiële problemen komen door invoering van de gezinstoets. Het rukt gezinnen uit elkaar, ontneemt jongeren perspectief op een zelfstandig bestaan, maakt gezinsleden verantwoordelijk voor elkaars schulden en straft mensen die voor elkaar zorgen. De gezinstoets leidt tot tweedeling, uitsluiting, armoede en werkloosheid.

Sadet Karabulut en Tjitske Siderius - mei 2012.

PVV: Gedogen tegen welke prijs?

In de anderhalf jaar dat de regering Rutte bestaat, heeft gedoogpartner PVV bijna 200 keer anders gestemd dan op basis van haar verkiezingsprogramma kon worden verwacht. Dat schrijven Arjan Vliegenthart en Tijmen Lucie van het Wetenschappelijk Bureau van de SP in de brochure 'Gedogen, tegen welke prijs?'.

Arjan Vliegenthart en Tijmen Lucie - april 2012.

Agenten over de verhoging van de boetes

'Je kunt beter een flitspaal stelen dan geflitst worden als je door rood rijdt.' Agenten vinden de hoogte van boetes buitenproportioneel hoog. Zij vrezen in grote meerderheid dat te dure boetes contraproductief werken in het aanpakken van overtredingen en criminaliteit.

Nine Kooiman, lid van de Tweede Kamer voor de SP Erik de Vries, medewerker veiligheid voor de Tweede Kamerfractie van de SP - maart 2012.

Werkbezoek Turkije

Van 8 tot en met 12 maart 2012 bracht een delegatie van de SP, bestaande uit de Tweede Kamerleden Harry van Bommel en Sadet Karabulut en fractiemedewerker Jip van Dort, een werkbezoek aan Turkije. Zij spraken personen en organisaties in Istanboel, Diyarbakir en Tunceli. Centraal thema van het werkbezoek was de mensenrechtensituatie in Turkije. De delegatie koos Turkije als reisdoel omdat dit land kandidaat-lid van de Europese Unie is maar de onderhandelingen over toetreding zijn stilgelegd. Rechtsstatelijke vraagstukken spelen daarbij een belangrijke rol. Om meer zicht te krijgen op die vraagstukken sprak de delegatie met lokale autoriteiten, advocaten, journalisten, politieke partijen, vakbonden en vrouwenorganisaties. De Koerdische kwestie kreeg tijdens het werkbezoek veel aandacht.

Harry van Bommel, Sadet Karabulut, Jip van Dort - maart 2012.

Onvoldoende opvang en kansen voor zwerfjongeren

De wachtlijsten voor opvang voor jongeren zijn een loterij waarbij de wachttijd kan oplopen tot 5 maanden. SP-Kamerlid Nine Kooiman vroeg 44 opvangadressen in alle provincies om mee te doen aan haar onderzoek. 23 daarvan deden mee. Naast de soms lange wachtlijst is de vervolghuisvesting vaak slecht geregeld en wordt jongeren weinig perspectief op een betere toekomst geboden.

Nine Kooiman - maart 2012.

Een week in Israël

Een SP-delegatie bestaande uit fractievoorzitter Emile Roemer, Kamerlid Harry van Bommel en medewerker Guido van Leemput bezocht in de week van 12 tot en met 19 juli Israël en de Westelijke Jordaanoever. Het bezoek was bedoeld als een directe, hernieuwde, kennismaking met een belangrijk land. De ontwikkelingen in Israël spelen een belangrijke rol in de Nederlandse politiek. De ontwikkelingen in de Arabische wereld alsook de binnenlandse ontwikkelingen in Israël gaven alle aanleiding om direct te horen hoe sleutelpersonen in de Israëlische en Palestijnse samenleving de ontwikkelingen beoordelen.

Emile Roemer, Harry van Bommel, Guido van Leemput - februari 2012.

De kleine binnenvaart in zwaar weer

Nederland heeft ruim vijfduizend kilometer aan vaarwegen en ruim zesduizend binnenvaartschepen. Maar de binnenvaart heeft het in de afgelopen jaren zwaar gehad. De economische crisis heeft hard toegeslagen, waardoor vooral veel kleine binnenvaartschippers gedwongen zijn gestopt. Voor de SP zijn deze ontwikkelingen reden om opnieuw te kijken hoe de binnenvaart er voor staat en wat noodzakelijk is om toekomst van de (kleine) binnenvaart in Nederland zeker te stellen.

SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir en SP-Fractiemedewerker Jurgen van der Sloot - januari 2012.

Werkbezoek Iraaks Koerdistan

In de week van 13 t/m 17 januari 2012 bezocht een SP-delegatie bestaande uit Kamerlid Harry van Bommel en fractiemedewerker Jip van Dort Iraaks Koerdistan. De betrekkingen tussen de SP en de Koerden zijn goed, zowel met de Koerden in de regio als met hen die in Nederland wonen. Bij dit werkbezoek zijn die goede betrekkingen verder verstevigd en is er kennis opgedaan die bruikbaar is bij het werk van de partij en de Tweede Kamerfractie.

Harry van Bommel, Jip van Dort - januari 2012.

De ouderenzorg aan het woord

In 2009 hield de SP een onderzoek onder verzorgend en verplegend personeel in de ouderenzorg. In 2011 herhaalden we dat om te kijken of er ook daadwerkelijk iets veranderde. Aan deze onderzoeken werkten in 2009 Maarten van Rij en Koen van der Krieken intensief mee – zonder hun inzet toen was dit onderzoek nooit zo uitgebreid van de grond gekomen. Voor de definitieve versie hebben Hanne Drost en Ineke Palm
hard gewerkt. En het resultaat mag er zijn.

Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk Bureau SP - september 2011.

De gehandicaptenzorg aan het woord

In 2009 hield de SP een onderzoek onder het begeleidende, verzorgende en verplegende personeel in de gehandicaptenzorg. In 2011 herhaalden we dat om te kijken of er ook daadwerkelijk iets veranderd was. Aan de onderzoeken werkten in 2009 Maarten van Rij en Koen van der Krieken intensief mee; zonder hun inzet toen was dit onderzoek nooit zo uitgebreid van de grond gekomen. Voor de definitieve versie hebben Hanne Drost en Ineke Palm hard gewerkt. Het resultaat mag er zijn.

Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk Bureau SP - september 2011.

SP-Onderzoek naar de beloning van jeugdzorgbestuurders

Bestuurders in de Nederlandse jeugdzorg verdienen gemiddeld 4,4 keer zoveel als de hulpverleners op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van SP-Kamerlid Nine Kooiman. Uit de gegevens die zij verzamelde blijkt verder dat een derde van de bestuurders meer verdient dan de minister-president. Het gemiddelde salaris van de onderzochte bestuurders is 136.265 euro.

Nine Kooiman - december 2011.

Zorg voor elkaar

Als de Tweede Kamer het voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke zorgpremie overneemt, gaat driekwart van de Nederlanders minder zorgpremie betalen. Dat blijkt uit het rapport Zorg voor Elkaar, met daarin de doorrekening van het Centraal Plan Bureau van drie varianten van inkomensafhankelijke zorgpremies.

SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven - november 2011.

1 voor Natuur

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft geen goed woord over voor het natuurakkoord dat staatssecretaris Bleker met de provincies wil sluiten. 'Dat betekent het einde van grote natuurgebieden, overal in het land, maar vooral rondom de grote steden. Bleker dreigt voor een prikkie de gebieden te verpatsen aan projectontwikkelaars of boeren. Daarom doe ik een dringend beroep aan alle provincies om dit akkoord af te wijzen.'

Van Gerven baseert zijn conclusies op eigen onderzoek. Hij bracht op provinciaal niveau de gevolgen van Bleker's plannen in kaart en biedt hem vandaag dit onderzoek aan. Allerlei plannen om natuur aan te leggen in combinatie met een verbetering van het waterbeheer en ruilverkaveling sneuvelen. Henk van Gerven: ‘Wandelpaden, speelplaatsen en heidevelden kunnen niet meer worden onderhouden en het lijkt onontkoombaar dat gebieden voor het publiek zullen worden gesloten of er entree geheven gaat worden.’

Henk van Gerven - november 2011.

Nog meer gebroken beloften van Geert Wilders

Binnen één jaar na de laatste verkiezingen heeft de PVV meer dan 200 van haar verkiezingsbeloften gebroken. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Bureau van de SP naar het stemgedrag van Wilders.

Arjan Vliegenthart, Johan van den Hout en Ronald van Raak - september 2011.

Andere begroting

Het kabinet grijpt de crisis aan om de publieke sector een kopje kleiner te maken. Maar deze crisis kwam niet door een te grote publieke sector maar door een te grote financiële sector. In de Andere Begroting van de SP gaat daarom de financiële sector een groot deel van de rekening betalen in plaats van de publieke sector. Ook stimuleren we de economie op een moment dat dit rechtse kabinet vastbesloten lijkt het economisch herstel in de knop te breken.

Tweede Kamerfractie SP, Ewout Irrgang, Ben van Gils - september 2011.

Een betere leraar voor hetzelfde geld

De regering bezuinigt op onderwijs. De SP wil graag investeren en heeft daar in een eerder rapport ‘De leraar aan het woord’ vele voorstellen voor gedaan. Mocht de regering toch van plan zijn om door te gaan met de bezuinigingen, dan doet de SP vier voorstellen die zorgen dat het beschikbare geld voor onderwijs ingezet wordt ter versterking van de positie van de leraar. Dit vergt dus geen extra investering, maar zorgt ervoor dat de leraren – en daarmee de kwaliteit van het onderwijs – weer op nummer één komen.

SP-Kamerlid Manja Smits en fractiemedewerker Wouter Groot Koerkamp - augustus 2011.

De sociale werkplaats aan het woord

Bijna de helft (46 procent) van de werknemers van sociale werkplaatsen vindt dat de werkplek onvoldoende wordt aangepast aan de beperking die hij of zij heeft. Dit blijkt uit het SP-onderzoek ‘De sociale werkplaats aan het woord’ onder ruim 4200 werknemers van de sociale werkplaatsen in Nederland.

Sadet Karabulut - juni 2011.

De brandweer aan het woord

De brandweer maakt zich grote zorgen over de bezuinigingsplannen van regering en gemeenten. Dat blijkt uit het grootschalige onderzoek 'De brandweer aan het woord' dat de SP onder 3.700 brandweermensen heeft gehouden.

Ronald van Raak, Ineke Palm, Said Sarwary, Erik de Vries - juni 2011.

18 Kinderen: 72 rapporten

SP-voorstellen om te snijden in de
bureaucratie van de jeugdzorg

Tweede Kamerfractie SP, Nine Kooiman - juni 2011.

‘18 kinderen: 72 rapporten’. Snijden in de bureaucratie van de jeugdzorg

Hoe kunnen we het kind bevrijden uit het bureaucratisch web van de jeugdzorg? SP-Kamerlid Nine Kooiman heeft samen met een grote groep ervaren jeugdhulpverleners gezocht naar praktische oplossingen om het bureaucratisch monster in de jeugdzorg aan te pakken.

Nine Kooiman - juni 2011.

Lessen uit Chemie-Pack Moerdijk

SP-Aanvalsplan gevaarlijke stoffen

MilieuAlarmteam SP, Paulus Jansen, Patrick van Lunteren, Remi Poppe, Wiel Senden - januari 2011.

Minder geld; Grotere klassen

De bezuinigingen die het kabinet Balkenende IV heeft doorgevoerd op bestuur en management blijken wel degelijk ook ten koste van de situatie in de klas te gaan. In dit onderzoek onder een beperkt aantal scholen bleek bij een groot aantal van deze scholen de bezuinigingen te leiden tot grotere klassen, minder leerkrachten om onderwijs te geven en minder ondersteuning op school.

Manja Smits - november 2010.

Onze zorg

Bezuinigingen, productdenken en bureaucratie hebben de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg verslechterd. Dit plan legt uit hoe de SP op een sociale manier de zorg wil hervormen. Solidariteit tussen arm en rijk en ziek en gezond is daarbij de basis. Het plan Onze Zorg staat voor solidaire, goede en toegankelijke zorg.

Henk van Gerven, Renske Leijten en Ineke Palm - juni 2010.

De huisarts aan het woord

Een grote meerderheid van de Nederlandse huisartsen is ongemeen kritisch op het kabinetsbeleid zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd. Dat blijkt uit de grootschalige enquête 'De huisarts aan het woord' die de SP onder ruim 1900 huisartsen (1/5 van alle huisartsen van Nederland) heeft gehouden.

Tweede Kamerfractie SP - juni 2010.

Hart voor de zaak - steun de kleine ondernemer

De SP wil dat er meer oog komt voor de belangen van kleine bedrijven. Het kleinbedrijf is een belangrijke kracht binnen onze economie; daarom is het vreemd dat door de politiek onvoldoende rekening wordt gehouden met kleine bedrijven. Het plan Hart voor de Zaak - steun de kleine ondernemer, bevat tientallen voorstellen om hun positie te verbeteren. Alle onderwerpen waarmee kleine bedrijven te maken krijgen komen aan bod, van financiering tot mobiliteit en van lastendruk tot bestrijding van criminaliteit.

Sharon Gesthuizen - maart 2010.

Sanering asbestcementdaken, niets doen geeft ook veel kosten

Op verzoek van SP-Kamerlid Remi Poppe heeft het Wetenschappelijk Bureau van de SP onderzoek gedaan om de kosten van calamiteiten met asbest in beeld te krijgen. Hieruit blijkt dat dit jaarlijks vele miljoenen kost. De SP pleit daarom en vanwege het risico voor de volksgezondheid voor een sanering van asbestcementen daken.

Remi Poppe en Nico Schouten - november 2009.

De agent aan het woord

Bijna negen op de tien politieagenten vindt dat zij onvoldoende in de buurt aanwezig zijn. Dit blijkt uit het SP-onderzoek 'De agent aan het woord' onder ruim 10.000 politieagenten.

Agnes Kant en Ronald van Raak - november 2009.

Kansen voor alle kinderen? deel 2

In de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 4-19 jaar vinden de laatste jaren grote veranderingen plaats.
Goede nieuwe initiatieven maar ook veranderingen die ten koste gaan van contact met ouders en
kinderen. Hiermee wordt het wezen van de JGZ – contact en vertrouwen – direct aangetast. Dat blijkt uit
een enquête die het Wetenschappelijk Bureau van de SP, samen met de vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) begin 2009 hield onder jeugdartsen in de JGZ 5-19 jaar. Bijna 40 procent van de jeugdartsen 4-19 jaar vulde de uitgebreide enquête in.

Ineke Palm en Marianne Langkamp - november 2009.

De jeugdhulpverlener aan het woord

Ruim zeven op de tien jeugdhulpverleners geven aan dat zij onvoldoende tijd hebben om het kind voldoende begeleiding te bieden. Dat is één van de uitkomsten van het SP-onderzoek 'De jeugdhulpverlener aan het woord' onder bijna 2000 jeugdhulpverleners. SP-Kamerlid Marianne Langkamp: “Doorgeslagen registratiezucht, hoge werkdruk en enorme bureaucratie maken de jeugdzorg inefficiënt. De kerntaak van jeugdzorg is het kind en gezin begeleiden. Als men daar niet aan toekomt dan is er iets goed mis.”

Marianne Langkamp - november 2009.

Actieplan Lobbytransparantie

Tien actiepunten voor lobbytransparantie in Brussel. Het actieplan pleit voor meer duidelijkheid over het lobbycircus en voor het terugdringen van de invloed van de grote bedrijven.

SP Team Europa, Dennis de Jong - november 2009.

Verhoging AOW-leeftijd; ongewenst, onnodig en onzinnig

Een AOW-uitkering op 65 jaar is betaalbaar en blijft dat ook in de toekomst. Dit stelt het Wetenschappelijk Bureau van de SP in het rapport ‘Verhoging AOW-leeftijd; ongewenst, onnodig en onzinnig’. Onderzoeker Nico Schouten: “Méér 65-plussers brengen niet alleen meer kosten, maar ook meer inkomsten met zich mee. Voorstanders van de verhoging van de AOW-leeftijd zien daarnaast over het hoofd dat er vroeger door een hoger geboortecijfer veel meer jongeren waren waarvoor kosten moesten worden gemaakt. Die zijn nu een stuk lager.”

Nico Schouten - oktober 2009.

De meldkamer

Agenten melden massaal dat de voorgenomen bezuinigingen bij de politie ten koste zullen gaan van de veiligheid op straat.

Agnes Kant en Ronald van Raak - oktober 2009.

De leraar aan het woord

Of het nu gaat om de tweede fase, het VMBO, de schaalvergroting, “Weer samen naar school” of de gratis schoolboeken: aan de betrokkenen werd steevast voorbijgegaan. Die ene, simpele vraag werd leraren niet gesteld: wat vindt ú ervan, wat vindt u van wat zij – politici en bestuurders – doen met uw vak? Die vraag staat wel centraal in dit onderzoek.

Jasper van Dijk en Manja Smits - september 2009.

SP-tegenbegroting 2009

In de tegenbegroting van de SP ligt de nadruk op het bestrijden van de crisis en investeren in de publieke sector. Dat gebeurt vooral door een extra stimuleringspakket van 2 miljard euro in onder andere woningbouw en duurzame energie, die de economie een oppepper moet geven.

Agnes Kant en Ewout Irrgang - september 2009.

De schipper aan het woord

De binnenvaartschipper staat voor een moeilijke periode. De economische crisis slaat hard toe en de gevolgen zorgen bij veel schippers voor grote problemen. Door het sterk gedaalde aanbod van vracht is er niet genoeg werk meer om de hele vloot van Nederlandse schepen aan het varen te houden. De grote schaarste aan vracht heeft bovendien geleid tot een zeer sterke daling van de vrachtprijzen.

Hierdoor slaat de crisis dubbel zo hard toe en dreigt de sector in een negatieve spiraal te geraken. Voorlopig lijkt het eind van de crisis ook nog niet in zicht, zodat er serieus moet worden gekeken naar maatregelen om die negatieve spiraal te doorbreken. Maar welke maatregelen zijn effectief en krachtig genoeg om de binnenvaartschipper deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te laten komen?

Emile Roemer - september 2009.

Het gevangenispersoneel aan het woord

De mening van het gevangenispersoneel telt. Ruim 500 mensen die in de gevangenissen werken hebben de enquête van de SP ‘De staat van de gevangenissen’ ingevuld. De resultaten van deze enquête zijn opgenomen in het onderzoeksrapport.

Krista van Velzen - augustus 2009.

Competentiegericht onderwijs: vernieuwing of vernieling?

Driekwart van de MBO-docenten wil niet doorgaan met de verplichte invoering van het competentiegericht onderwijs (CGO). Dat blijkt uit het rapport “Competentiegericht onderwijs: vernieuwing of vernieling?” In het rapport staan de uitkomsten van het Meldpunt Competentieleren MBO.

Jasper van Dijk en Erik Flentge - april 2009.

Crisisplan SP: een nieuwe koers voor Nederland

De alternatieven van de SP ter bestrijding van de economische crisis

Agnes Kant - maart 2009.

Bijzondere Bijstand: een nieuwe schuld is geen oplossing

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau kan via de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand. Het geld bestemd voor bijzondere bijstand blijft in veel gemeenten op de plank liggen. Gemeenten en de regering willen er alles aan doen dat deze gelden wel gebruikt worden. Mensen met een laag inkomen moeten dan lenen via de leenbijstand, schulden maken dus.

Sadet Karabulut - maart 2009.

Brandhaard aarde

In 2008 heeft er binnen de SP een uitgebreide en diepgaande discussie plaatsgevonden over de internationale ontwikkelingen. Die discussie vond plaats in de afdelingen, op de regioconferenties van het najaar en in het partijbestuur. Op basis daarvan is de notitie ‘Brandhaard Aarde’ – geschreven door Harry van Bommel, Karel Koster en Tiny Kox - twee maal herzien en uiteindelijk vastgesteld op de partijraad van de SP in februari 2009.

De notitie – die aansluit op ‘Heel de Wereld’ uit 2005, ‘Een beter Europa begint nu’ uit 2006 en ‘Een betere wereld begint nu’ over ontwikkelingssamenwerking uit 2007 - maakt duidelijk dat de SP zich verzet tegen de dominantie van de internationale machtsorde en zich sterk maakt voor een solidaire internationale rechtsorde.

Harry van Bommel, Karel Koster en Tiny Kox - februari 2009.

Naar een betere inburgering

Docenten en cursisten vinden dat er bij het inburgeren te weinig aandacht en tijd is voor het leren van de Nederlandse taal. De docenten constateren dat sinds invoering van de nieuwe wet sprake is van verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 500 betrokkenen.

Sadet Karabulut - januari 2009.

'Spoorboekje'

De trein als onderdeel van het openbaar vervoer is van groot belang om Nederland in beweging te krijgen én te houden. Om de files te bestrijden en het milieu te verbeteren. De SP wil met investeringen en innovaties in en op het spoor het reizen met de trein weer toekomst geven.

Emile Roemer - december 2008.

Gedeelde toekomst op school en in de buurt

Het streven naar gemengde basisscholen moet wettelijk worden vastgelegd. Een acceptatieplicht moet zorgen dat leerlingen niet meer worden geweigerd vanwege hun (religieuze) achtergrond. Witte wijken moeten worden opengebroken door gemeenten en corporaties om een evenwichtiger samenstelling te bevorderen. Dat zijn enkele van de tien voorstellen die de SP doet om segregatie en gettovorming tegen te gaan.

Sadet Karabulut - december 2008.

Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen

Volgens het kabinet zou iedereen in 2009 ongeveer 13 euro meer waterschapslasten gaan betalen, maar volgens SP-onderzoek is dit in sommige waterschappen het dubbele.

Paulus Jansen - december 2008.

Gedeelde toekomst: Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie

Al sinds jaar en dag komen mensen van elders in Nederland wonen en werken. Dat heeft bijgedragen aan onze welvaart en ontwikkeling. De meeste mensen die ooit naar hier kwamen, hebben hun plek in onze samenleving gevonden. ‘Zij’ zijn ‘wij’ geworden: we gaan samen naar school, zijn buren, collega’s en geliefden geworden. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Niet iedereen heeft de kans gekregen - of genomen - om zijn of haar plek in de samenleving te vinden. Migranten zijn vaker lager opgeleid en hebben minder kans op passend werk. Zij zijn vaker arm, en dat heeft weer gevolgen voor de toekomst van hun kinderen. Sommige nieuwkomers blijven te lang vreemden in de samenleving en voelen zich niet thuis. In onze samenleving moeten we samen leven, willen we iedereen een optimale kans geven om te bouwen aan zijn of haar geluk.

Door Sadet Karabulut en Ronald van Raak - december 2008.

Onderzoek Ouderbijdrage 2008

Uit onderzoek van de SP blijkt dat nog steeds veel scholen verzwijgen dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Jasper van Dijk en Wouter Groot Koerkamp - november 2008.

Incasso? In-kassa!

SP-Kamerlid Sadet Karabulut pleit ervoor een maximum in te stellen voor de kosten van de incasso van achterstallige betalingen. Incassobureaus brengen te vaak woekertarieven in rekening.

Jan de Wit, Sadet Karabulut - november 2008.

Langs de slooplat

De SP pleit voor een vergaande herziening van het sloopbeleid van gemeenten en woningcorporaties. En formuleert vijf voorwaarden voor het slopen van betaalbare huurwoningen.

Paulus Jansen en Remi Poppe - november 2008.

Over de top in de gehandicaptenzorg

Veertig procent van de bestuurders in de gehandicaptenzorg verdiende in 2007 meer dan minister-president Balkenende. Dat blijkt uit een onderzoek van de SP naar de jaarverslagen van de zorginstellingen. Volgens de SP is de door het kabinet gewenste ‘beloningscode’ niet voldoende om deze excessen te voorkomen.

Renske Leijten - november 2008.

De GGZ ontwricht

Steeds meer zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg vinden dat zij hun vak nauwelijks nog kunnen uitoefenen. De marktwerking in de sector leidt tot een doorgeslagen verzakelijking met verschralende zorg als gevolg. Steeds meer personeel verlaat het vak gedesillusioneerd. Dit blijkt uit een uitgebreide enquête van de SP en de actiegroep 'Zorg Geen Markt' onder 5.400 zorgverleners.

Wetenschappelijk Bureau SP - oktober 2008.

De lessen uit de kredietcrisis

De SP is de eerste partij die naar aanleiding van de kredietcrisis met een breed plan komt om het financieel-economisch stelsel te hervormen. Kant en Irrgang doen 30 voorstellen om regels en toezicht fors aan te scherpen, de doorgeslagen aandeelhoudersmacht terug te draaien en de perverse bonussencultuur af te schaffen. Bovendien moet er een parlementaire enquête komen naar aanleiding van de kredietcrisis.

Agnes Kant en Ewout Irrgang - oktober 2008.

Help, mijn winkel wordt gerenoveerd

Voorstellen voor huurbescherming van de kleine ondernemer

Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid SP - oktober 2008.

Veiligheidsplan Spoorwegovergangen

Rapport met voorstellen om de veiligheid van spoorwegovergangen op een hoger niveau te brengen.

Emile Roemer - oktober 2008.

De buurt – de schaal van de toekomst

Mede door de politiek van privatisering en vermarkting en verzelfstandiging heeft de overheid zich teruggetrokken van de publieke zaak. En tegelijk een ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit bevorderd, waardoor de betrokkenheid van mensen met hun omgeving ook steeds minder wordt.

Dit rapport pleit ervoor de buurt als buitenkans aan te grijpen om de publieke sector op de menselijke maat te organiseren en zo mensen te betrekken. Door te kiezen voor de schaal van de buurt, de publieke zaak op de managers te heroveren en leven in de buurt te brengen. Voorbeelden en voorstellen maken concreet hoe dit werkt voor onder andere zorg, veiligheid, onderwijs en werk in de buurt.

Agnes Kant, Diederik Olders & Jan Marijnissen - september 2008.

'Over de top'

In deze rapportage heeft de SP een inventarisatie gemaakt van de beloning van bestuurders in de thuiszorg.

Tweede Kamerfractie SP - augustus 2008.

‘Een parel zonder glans’

De sociale werkvoorziening volgens Wsw’ers. Met voorstellen tot verbetering

Tweede Kamerfractie SP - juli 2008.

Integratienota 'Gedeelde Toekomst'

Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie

Tweede Kamerfractie SP - juni 2008.

Chaos in de GGZ

Driekwart van de werknemers in de geestelijke gezondheidszorg wil dat de invoering van de marktwerking in hun sector direct wordt gestopt en teruggedraaid. Dat is een van de voorlopige conclusies van een onderzoek van de SP en het Comité Zorg Geen Markt onder ruim drieduizend zorgverleners in de GGZ. Grootste probleem voor de respondenten vormt het nieuwe declaratiesysteem dat zo bureaucratisch is dat het inmiddels de kwaliteit van de zorg aantast.

Wetenschappelijk Bureau SP en actiegroep Zorg geen Markt - juni 2008.

Red de reclassering

De kwaliteit van het reclasseringswerk in Nederland staat zodanig onder druk dat eenderde van het personeel overweegt ander werk te zoeken. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de Werkgroep Morgen Beter en de SP onder 242 reclasseringwerkers.

Werkgroep Morgen Beter - mei 2008.

Het zwarte gat van de reïntegratie

Eind 2004, twee jaar na de invoering van marktwerking in de arbeidsbemiddeling, constateerde de SP dat de reïntegratie “een schandalige miskleun was in de orde van grootte van de Betuwelijn”. In 2008, van 1 februari tot 18 maart, hebben wij de deelnemers opnieuw naar hun ervaringen gevraagd via het meldpunt
op: www.sp.nl/enquetes/reintegratie/.

Paul Ulenbelt - april 2008.

Komt de bus wel zo?

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de marktwerking bij de bussen sinds 2001. Niet alleen is gekeken naar de financiële gevolgen van het aanbesteden, maar is ook naar de daadwerkelijke gevolgen voor reizigers en personeel. Doordat vervoersbedrijven vooral op papier goede resultaten willen boeken, blijkt er een flink verschil te zitten tussen deze theoretische resultaten en de daadwerkelijke prestaties van busbedrijven.

het wetenschappelijk bureau - april 2008.

Rapport studiefinanciering

Nadat het consumentenprogramma Radar aandacht besteedde aan de problemen rondom de studieschuld ontving de SP meer dan 250 berichten van mensen, over hún ervaringen met lenen, de financiële gevolgen daarvan en de problemen met de IB-groep. In dit rapport doen we verslag van deze ervaringen. Ook biedt de SP oplossingen.

Tweede-Kamerfractie SP - april 2008.

Schrap de wachtlijstbelasting

Veel woningcorporaties en (regionale) organisaties voor woonruimteverdeling berekenen inschrijfkosten aan mensen die zich als woningzoekende inschrijven. Deze inschrijfkosten bestaan grotendeels uit eenmalige kosten, maar in sommige gevallen wordt ook een bedrag gevraagd als de inschrijving na een jaar wordt verlengd. Uit een inventarisatie door de SP-Tweede Kamerfractie blijkt dat de inschrijfkosten bij de verschillende woningcorporaties en/of regionale woonbemiddelingsorganisaties fors uiteenlopen.

Paulus Jansen - maart 2008.

WMO in uitvoering III

De derde rapportage van het meldpunt Wmo maakt duidelijk dat de situatie in de thuiszorg zeer urgent is. Een belangrijke vorm van zorg, de professionele huishoudelijke verzorging, dreigt pijlsnel te verdwijnen. Een vorm van zorg die wel het verschil maakt tussen thuis kunnen wonen of opname in een verzorgingshuis.

De marktwerking in de zorg leidt ertoe dat het niet langer gaat om de zorg maar om de prijs. De bodem wordt opgezocht: de laagste tarieven, zo min mogelijk uren, de goedkoopste hulp, ook waar het niet kan.

Wetenschappelijk Bureau SP - maart 2008.

Kansen voor alle kinderen?

De consultatiebureaus gaan terecht de spil vormen van de Centra voor Jeugd en Gezin. Maar waarom wordt deze belangrijke spil zo verwaarloosd? Zij krijgen steeds meer taken. De werkdruk is onacceptabel hoog geworden.

Er wordt beknibbeld op de consulttijd per kind. Voor huisbezoeken is amper tijd. Daar komt bij dat er een groot tekort aan jeugdartsen dreigt. Een onderzoek naar de Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar. Februari 2008.

het wetenschappelijk bureau van de SP - februari 2008.

Help asbest het dak af

In de jaren '90 schreef de SP al meerdere rapport over de gevaren van asbest. Anno 2008 zijn de problemen met asbest nog verre van opgelost. Bob Ruers en Remi Poppe beschrijven de gevaren, slachtoffers en bieden een aanpak om asbestdaken nu écht te saneren.

Remi Poppe en Bob Ruers - februari 2008.

Waar een rijk land arm in is - deel 4 : Rapportage meldpunt Gehandicaptenzorg

Het behouden en aantrekken van personeel in de gehandicaptenzorg is de belangrijkste zorg voor de toekomst. Een verdere leegloop kan alleen worden voorkomen door een forse investering in de zorg. Om de bezuinigingen terug te draaien, een goede CAO af te kunnen sluiten, meer personeel aan te nemen en de opleidingen te verbeteren. De sfeer op de werkvloer kan enorm worden verbeterd door kleinschaliger en vraaggericht werken, minder bureaucratie en meer zeggenschap voor de werknemers en cliënten.

SP-Kamerfractie - december 2007.

Huisartsenzorg dichtbij

Huisartsen die niet willen deelnemen aan de grootschalige huisartsendiensten voor zorg buiten kantoortijd, worden gehinderd en financieel benadeeld. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. De uurlonen van huisartsen in kleinschalige diensten zijn tweederde lager dan die van huisartsen in grootschalige diensten. Bovendien blijkt het lastig goede afspraken te maken met zorgverzekeraars over de financiering van de kleinschalige diensten.

Henk van Gerven en Ineke Palm - november 2007.

Een betere wereld begint nu

In de notitie ‘Een betere wereld begint nu’ zet de SP haar visie uiteen op een beter Nederlands beleid voor internationale solidariteit. Er staan voorstellen in voor democratisering van internationale instituties, betere en eerlijke handel en betere financiering.

Ewout Irrgang en Riekje Camara - november 2007.

Uitkomsten meldpunt studiekosten

Een studie kost geld, dat weet elke student die gaat studeren. Allereerst is er natuurlijk het collegegeld, maar er moeten natuurlijk ook boeken gekocht worden. Om inzicht te krijgen in de extra kosten die studenten maken voor hun studie, startte de SP een meldpunt voor de studiekosten. De jongeren van de SP (ROOD) ging actief naar studenten toe om hen naar hun huishoudboekje te vragen.

Renske Leijten en Wouter Grootkoerkamp - november 2007.

Spoorongelukken voorkomen

SP-rapport over de naleving van adviezen spoorveiligheid die in de loop der jaren zijn gegeven.

Laurens Ivens en Emile Roemer - november 2007.

WMO in uitvoering II

Deze tweede rapportage van het meldpunt Wmo bevestigt het beeld van de eerste rapportage. De vroege signalen uit februari blijken nu op veel plaatsen in het land werkelijkheid te zijn geworden. Ontslagen, gedwongen keuze voor een alphahulp-constructie en een aanslag op de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voor het personeel in de thuiszorg. Ook de cliënten van de thuiszorg beginnen de gevolgen van de Wmo te merken: vermindering van het aantal uren zorg en de kwaliteit ervan.

- oktober 2007.

De vergrijzing betaalbaar

'De vergrijzing betaalbaar; de cijfers en politieke keuzes achter het vergrijzingsdebat'. In dit rapport van het wetenschappelijk bureau laat Nico Schouten zien dat de AOW helemaal niet onbetaalbaar wordt. De solidariteit tussen jong en oud wordt niet bedreigd door de ontwikkelingen, maar door de retoriek van politici. Deze uitgave combineert analyses van de cijfers en argumenten met een uiteenzetting van de oplossingen van de SP.

het wetenschappelijk bureau van de SP - oktober 2007.

Grenzen aan het graaien

Al jaren bestaat in Nederland grote verontwaardiging over de almaar stijgende inkomens van zogenoemde 'topmensen' in het bedrijfsleven. Anno 2007 kan een topman van Numico 85 miljoen aan bonussen opstrijken. Die beloning ligt bijna drieduizend maal zo hoog is als het modale jaarinkomen van zijn werknemers. Een topman van TNT met een basissalaris van 900.000 euro (30 keer modaal), krijgt een salarisstijging van 42%. Van de 58.000 andere werknemers van TNT wordt drie jaar lang 0% salarisverhoging gevraagd. Voor duizenden anderen dreigt ontslag.

de SP - september 2007.

0900-Belazerd 2007

In 2001 organiseerde SP-Kamerlid Jan de Wit de actie 'Ook 0900-BELAZERD?' om te onderzoeken op welke manieren mensen belazerd werden door zogenaamd eenvoudige belspelletjes. Er is sindsdien weinig veranderd, de oplichtingpraktijken gaan zelfs in verhevigde mate door. Daarom komt de SP met een nieuw onderzoek 0900-BELAZERD 2007

SP-Kamerfractie - augustus 2007.

Slechte nazorg zorgt voor blijvend hoge recidive

Gedetineerden worden nog steeds niet goed voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de SP-werkgroep 'Morgen Beter' blijkt dat slechts een zeer kleine groep gedetineerden begeleid wordt in de gevangenissen. Daarnaast geven gemeenten nog te weinig uitvoering aan hun taak ex-gedetineerden nazorg te bieden, zoals hulp bij het vinden van werk en woonruimte.

Werkgroep Morgen Beter - augustus 2007.

Een betere politie voor hetzelfde geld

Politici praten veel over veiligheid , maar investeren te weinig in de mensen die voor die veiligheid moeten zorgen. Politiemensen hebben veel te verduren gehad: prestatiecontracten, reorganisaties en meer in plaats van minder werkdruk. De kloof tussen de werkelijkheid van ‘Den Haag’ en de werkelijkheid van de straat is groot. Voor problemen waar agenten in de praktijk dagelijks tegenaan lopen is nauwelijks aandacht. De SP wil daar verandering in brengen.

SP-Kamerfractie - juni 2007.

Ga toch fietsen? Zorg voor stalling!

Inventarisatie van fietsonvriendelijke stations & aanbevelingen.

de SP - juni 2007.

Afval heeft toekomst

De helft van de grensoverschrijdende afvaltransporten is illegaal en een aanzienlijk deel zorgt voor schade aan mensen en milieu. Dit concluderen Tweede-Kamerlid Remi Poppe en Europarlementariër Kartika Liotard van de SP na een uitgebreid onderzoek naar de export van afval

Remi Poppe en Kartika Liotard - april 2007.

Het beloofde land, het beroofde land

‘Waar twee vechten hebben twee schuld’: is het ook zo simpel in het Israëlisch-Palestijns conflict? Wat leert de geschiedenis van de staat Israël en de Palestijnen ons over de aard van het conflict en dus over de mogelijke oplossing ervan? Anja Meulenbelt en Harry van Bommel tonen de realiteit van de bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden. Zij weten hun analyse om te zetten in concrete aanbevelingen voor een betere toekomst. Hajo Meyer van Een ander Joods geluid in het voorwoord: ‘Met dit boekje verricht de SP een pioniersdaad.’

Wetenschappelijk Bureau SP - maart 2007.

Onverantwoord goedgelovig of welbewust misleidend?

Kamerlid Harry van Bommel heeft een reconstructie gemaakt van de politieke aanloop naar de inval in Irak. Het boek is naast een reconstructie van de feitelijke gebeurtenissen vooral een pleidooi voor een onderzoek naar de omstandigheden waarin Nederland de oorlog tegen Irak is in gerommeld.

Harry van Bommel - februari 2007.

WMO in uitvoering

In oktober 2006 is de SP een landelijk meldpunt gestart om de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de praktijk direct te kunnen volgen. Vier maanden later zijn er 240 meldingen binnen. Daarnaast is door 58 plaatselijke SP-afdelingen een enquête ingevuld over de uitvoering van de Wmo in hun gemeente. De resultaten zijn in dit rapport verwerkt.

het wetenschappelijk bureau van de SP - februari 2007.

Een beter Europa begint nu

Europese samenwerking is nodig en noodzakelijk. Nederland is geen eiland. De Europese Unie heeft bijgedragen aan onze welvaart en kan dat blijven doen – als we zorgen voor de juiste inrichting. Maar een Europese Unie waarin Nederland verdwijnt, is geen samenwerken maar opslokken. Zolang die dreiging bestaat moeten we alert blijven – en met iedereen die dat wil het debat aangaan hoe het beter kan.

de SP-Kamerfractie - november 2006.

Onwijs duur onderwijs 2006

Ruim een kwart van de middelbare scholen meldt niet dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Slechts één op de vijf scholen vertelt waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt en nog geen vier procent hanteert de verplichte overeenkomst. Met de ouderbijdrage bekostigen scholen primaire zaken als leerlingenzorg en onderwijsprojecten, hetgeen in strijd is met de wet. Dit blijkt uit gegevens van het Meldpunt Schoolkosten van de SP.

de SP-Kamerfractie - oktober 2006.

Zorgelijke stages

Er is een groot tekort aan stageplaatsen in de zorg- en welzijnssector. Er worden steeds vaker studenten geweigerd door opleidingen omdat zij hen geen stageplaats kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek gehouden door de SP onder regionale opleidingscentra (ROC's). De stageplaatsen zijn voor veel instellingen te duur geworden. Tweede-Kamerlid Agnes Kant doet voorstellen om de situatie te verbeteren.

de SP-Kamerfractie - maart 2006.

Open grenzen, eerlijk werk

De groeiende stroom werkzoekenden uit Midden- en Oosteuropese landen leidt tot ernstige ontwrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze arbeidskrachten worden uitgebuit en steeds meer Nederlandse werknemers, kleine ondernemers en zelfstandigen worden uit de markt geduwd. Dit blijkt uit een inventarisatie van de SP. De regering neigt er naar binnenkort de grenzen verder te openen. Volgens Tweede-Kamerlid Jan de Wit zal dat leiden tot nog grotere problemen, onder meer voor de tienduizenden jongeren die momenteel vakopleidingen volgen voor de bouw- en transportsector. Hij stelt maatregelen voor om uitbuiting en concurrentievervalsing tegen te gaan.

Jan de Wit - februari 2006.

Hart voor de zaak

De SP wil dat er structurele maatregelen worden genomen om kleine ondernemers te ondersteunen. De kleinschaligheidaftrek moet fors worden verhoogd en het belastingtarief over de eerste 41.000 euro winst moet worden verlaagd. Kleine bedrijven moeten bij ziekte van werknemers nog maar één in plaats van twee jaar loon doorbetalen. Ook moet er een verbod komen op verkoop onder de inkoopprijs.

- februari 2006.

De zorg is geen markt

Prominente deskundigen uiten hun kritiek op de marktwerking in de gezondheidszorg. Het boek bundelt beschouwingen vanuit het oogpunt van het algemeen volksgezondheidsbelang, het gezondheidsrecht, de organisatie van het zorgstelsel, de huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en het ethisch, economisch en internationaal perspectief. Met bijdragen van Sweder van Wijnbergen, Doeke Post, Winfried de Gooijer, Marian Verkerk, Koos van der Velden, André Exter en Martin Buijsen, Wil van der Bosch en Jaap van den Heuvel.

Tweede Kamerfractie SP - januari 2006.

25 Medicijnen tegen te grote macht van de farmaceutische industrie

Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van het medisch onderzoek en het voorschrijfgedrag van artsen

Agnes Kant en Ineke Palm - november 2005.

Plan Publieke Omroep: Verankering

De visie van de SP op de toekomst van de publieke omroep. Met een promotie-degradatiesysteem voor omroepverenigingen. Het ledental bepaalt slechts een deel van de zendtijd; bereik en waardering gaan een veel zwaardere rol spelen om zo een kwalitatieve impuls aan de publieke zenders te geven. NOS en NPS vullen samen één net, de omroepverenigingen de twee andere. Amusement blijft behouden en niet concurrentie, maar samenwerking wordt gestimuleerd.

de SP-Kamerfractie - oktober 2005.

Onwijs duur onderwijs 2005

Uitkomsten van onderzoek naar de schoolkosten en voorstellen voor kosteloos onderwijs. Bij een steekproef op schoolgidsen blijkt dat vrijwel geen enkele school voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan de inning van ouderbijdragen. Dat is een van de uitkomsten van het jaarlijkse schoolkostenonderzoek van de SP. Ruim een derde van de scholen verzwijgt dat de bijdrage vrijwillig is en bijna vier op de tien meldt niet waarvoor de bijdragen zijn bestemd.

- september 2005.

Oorstrelend en hartverwarmend

Initiatiefnota waarin Tweede-Kamerlid Arda Gerkens een elftal aanbevelingen doet voor het creëren van een beter popklimaat in Nederland.

SP-Kamerfractie - september 2005.

Een mooi loon voor een mooie baan

Onderzoek naar de beloning van directeur-bestuurders en raden van commissarissen van woningcorporaties.

de SP-Kamerfractie - augustus 2005.

Het asbestdrama

In Het Asbestdrama, een boek over honderd jaar asbestindustrie, leggen Bob Ruers en Nico Schouten een internationaal kartel van asbestbedrijven bloot, dat doelbewust het medisch onderzoek naar de gevaren van asbest manipuleerde, via lobby’s de wetgeving in landen wist te beïnvloeden en zo verantwoordelijk werd voor honderdduizenden slachtoffers.

het wetenschappelijk bureau van de SP - juli 2005.

Kinderopvang: een gewone zaak?

Enquête over de effecten van de nieuwe wet op de kinderopvang. Met aanbevelingen.

de SP-Kamerfractie - juli 2005.

Morgen moet het beter!

Een zwartboek over de verslechteringen in de gevangenis en bij de reclassering, met tien eisen tot verbetering. Bezuinigingen op gevangenissen en de reclassering maken de samenleving minder veilig. Gedetineerden brengen steeds meer uren per dag door in de cel. Dit leidt tot meer agressie in de gevangenissen. Het werk van bewaarders wordt steeds gevaarlijker.

de SP-Kamerfractie - juni 2005.

Samen aan de basis

Het basisonderwijs speelt een belangrijke rol in het tegengaan van segregatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders. Om inzicht te krijgen in de meningen die op basisscholen heersen over het bestaan van witte en zwarte scholen en de middelen die ingezet kunnen worden om scholen te mengen, heeft de SP in het najaar van 2004 een onderzoek gehouden op alle basisscholen in gemeenten met meer dan twintig basisscholen.

de SP-Kamerfractie - januari 2005.

Stop uitverkoop fysiotherapie

Verslag van een peiling onder fysiotherapeuten over de gevolgen van de pakketmaatregel en de marktwerking in de fysiotherapie

De SP-Kamerfractie - januari 2005.

Rapportage Meldpunt Klachten Reïntegratie

Een schandalige miskleun uit de categorie “Betuwelijn’.

de SP-Kamerfractie - december 2004.

Onwijs duur onderwijs

De steeds maar duurder wordende schoolboeken moeten voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis worden. De ouderbijdrage moet afgeschaft worden en ook het lesgeld moet verdwijnen. Dat zijn de conclusies die de SP trekt in het rapport “Onwijs duur onderwijs”. De enquête van de SP onder ouders met schoolgaande kinderen toont aan dat veel gezinnen enorme moeite hebben om de steeds hoger wordende schoolkosten op te brengen.

Tweede Kamerfractie SP - november 2004.

Kinderbijslag op maat voor de toekomst

Voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag.

Tweede Kamerfractie SP - november 2004.

Beter Belast

Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis.

Tweede Kamerfractie SP - september 2004.

Ontspoord

Gehandicapten bij de NS

Tweede Kamerfractie SP - september 2004.

Biologische landbouw – prijzenswaardig

Tien-puntenplan voor tien procent biologisch in 2010

Tweede Kamerfractie SP - september 2004.

Waar een rijk land arm in is – Deel 3: Gevolgen van de bezuinigingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Verslag van een enquête onder 1100 bewoners, familieleden en personeelsleden naar de gevolgen van de bezuinigingen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wetenschappelijk Bureau SP en SP-ouderenplatform - augustus 2004.

De gemeenschap op kosten 2003

Bovenmatige loonkostenstijgingen in de (semi-)publieke sector

Tweede Kamerfractie SP - augustus 2004.

Minder zorg voor meer geld

Een onderzoek van de SP onder apothekers naar de gevolgen van de beperking van de vergoeding voor zelfzorgmiddelen op recept voor chronische patiënten; met een zwartboek van patiënten.

Tweede Kamerfractie en Wetenschappelijk Bureau SP - mei 2004.

De nieuwe woningnood

Er is weer woningnood in Nederland. De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden is opgelopen tot drie jaar, in de grote steden zelfs acht jaar. Tienduizenden jongeren die het ouderlijke huis willen verlaten kunnen geen kamer vinden. Voor evenzoveel bejaarden is geen aangepaste woning beschikbaar. Een belangrijke reden voor de nieuwe woningnood is de liberalisering van de woningmarkt. Vanaf 1994 werden veel woningcorporaties verzelfstandigd. Het Rijk gaf de regie over de productie van woningen uit handen. In dit rapport wordt bekeken welke invloed de liberalisering van de woningmarkt heeft gehad op het ontstaan van de nieuwe woningnood. Bovendien wordt gepleit voor een ander beleid.

Wetenschappelijk Bureau SP - april 2004.

Wie zwijgt stemt toe

SP-programma voor de Europese verkiezingen van 10 juni 2004.

SP - maart 2004.

Hoe gaat het? – Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan het woord

Hoe kijken allochtone Nederlanders van Marokkaanse en Turkse origine aan tegen de Nederlandse samenleving en hun plek daarin? Waarover zijn zij tevreden en wat kan en moet er anders en beter voor hen en vooral voor hun kinderen? Resultaten van een onderzoek onder bijna 500 burgers van Turkse en Marokkaanse afkomst.

Wetenschappelijk Bureau SP - november 2003.

Meer zorg met minder bureaucratie

Het rapport behandelt 10 voorstellen om de bureaucratie in de zorg effectief terug te dringen en zo een miljard euro te besparen.

Wetenschappelijk Bureau SP, Agnes Kant en Ineke Palm - november 2003.

Het VMBO verdient beter

Resultaten van een SP-enquête onder VMBO-leraren, met aanbevelingen.

Tweede Kamerfractie SP - oktober 2003.

De gemeenschap op kosten

Buitensporige salarisstijgingen in de (semi-)publieke sector

Tweede Kamerfractie SP - september 2003.

Normen en waarden en radioactief afval

‘Een paar jaar geleden dachten we allemaal dat het gedaan was met kernenergie. Natuurlijk, de verschrikkelijke erfenis van bergen radioactief afval blijft ons nog heel lang parten spelen. Maar verder was de atoomstroom toch iets "van vroeger" aan het worden. Inmiddels ligt het heel anders – en moet de discussie volledig opnieuw gevoerd worden,’ aldus Tweede-Kamerlid Krista van Velzen in dit nieuwe rapport. Herman Damveld doet de eerste aanzet met een actueel ethisch 'Nee bedankt' tegen kernenergie.

Wetenschappelijk Bureau SP - september 2003.

Zeg maar: Wet Water en Brood

Brochure over de nieuwe Wet Werk en Bijstand die op 1 januari 2004 ingaat. De brochure geeft praktische informatie over de veranderingen in de regels, en over de mogelijkheden die gemeenten hebben om de wet wat socialer uit te voeren.

SP - september 2003.

Niet ruimen maar prikken

Hoe Nederland opnieuw massaal gezonde dieren liet afmaken.

- juli 2003.

Actie Kabelklacht

Ervaringen van UPC-klachten.

- mei 2003.

Eerste weg links

Stem voor sociale wederopbouw. Actieprogramma SP 2003-2007.

SP - januari 2003.

De uitverkoop van de sociale zekerheid

Het vierde deel van de rapportenserie ‘De uitverkoop van…’, die de paarse liberalisering onder de loep neemt.

Wetenschappelijk Bureau SP - december 2002.

De uitverkoop van publieke diensten

Het derde deel van de rapportenserie ‘De uitverkoop van…’, die de paarse liberalisering onder de loep neemt.

Wetenschappelijk Bureau SP - oktober 2002.

Twente asbestvrij

Eis tot een volledige inventarisatie en sanering van bodemasbest in Twente.

Milieualarmteam SP - september 2002.

Van apart naar samen – Deltaplan voor een geïntegreerde samenleving

In dit manifest doet de SP twintig concrete voorstellen om de integratie van allochtonen in Nederland te bespoedigen.

SP - mei 2002.

Waar een rijk land arm in is – Deel 2: Gehandicaptenzorg

Het is het verslag van een enquête onder 339 werkers in de gehandicaptenzorg. Deze enquête werd gedaan in de tweede helft van 2001.

Comité 'Zorg voor iedereen' - mei 2002.

Waar een rijk land arm in is – Deel 1: Verpleeghuiszorg

Dit zwartboek ‘Waar een rijk land arm in is’ is het verslag van een meldweek onder personeel in de verpleeghuiszorg. Verpleegkundigen en verzorgenden zien de kwaliteit van de zorg hard achteruitgaan door een groot tekort aan personeel, een hoge en nog steeds oplopende werkdruk en een hoog ziekteverzuim.

Comité 'Zorg voor iedereen' - april 2002.

Leest u zijn boeken maar

De pimpelpaarse antwoorden van Pim Fortuyn.

Wetenschappelijk Bureau SP - maart 2002.

De uitverkoop van het openbaar vervoer

Het tweede deel van de rapportenserie ‘De uitverkoop van…’, die de paarse liberalisering onder de loep neemt.

Wetenschappelijk Bureau SP - januari 2002.

Sociaal Plan voor de 21ste eeuw

In dit rapport presenteert de SP haar ideeën om de kaalslag in de sociale zekerheid te lijf te gaan. Ondanks de langdurige economische hoogconjunctuur waaronder Paars kon regeren, blijkt uit een analyse dat de uitverkoop van de sociale zekerheid gewoon is doorgegaan. Het rapport bevat een Sociaal Plan voor de WAO en opent de aanval op de armoede én de armoedeval.

Tweede-Kamerfractie SP - november 2001.

De wadden: houden wat we hadden

In dit rapport van bioloog dr G.A. Ellenbroek staat aangegeven welke aanslagen op de Wadden er in het verleden hebben plaatsgevonden en wat daarvan de gevolgen zijn. In het boek staat ook een groot aantal adviezen en aanbevelingen voor de toekomst.

Wetenschappelijk Bureau SP - oktober 2001.

Alles Kids?

Plan van de jeugd. Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed. Zij hebben een goede band met hun ouders, verkeren in goede gezondheid, hebben het op school redelijk naar hun zin en maken zich over hun toekomst niet al te veel zorgen. Maar juist omdat het over het algemeen goed gaat met het grootste deel van onze jeugd, is het schrijnend dat het met opmerkelijk veel kinderen en jongeren in ons land níet goed gaat. In cijfers uitgedrukt, kampt naar schatting 20 procent van de Nederlandse jeugd met ernstige problemen, die hun welzijn en welbevinden serieus aantasten. Deze jongeren missen een gelijke kans op een fatsoenlijke toekomst.

SP - september 2001.

De uitverkoop van de energie

Het eerste deel van de rapportenserie ‘De uitverkoop van…’, die de paarse liberalisering onder de loep neemt.

Wetenschappelijk Bureau SP - september 2001.

Ongemakkelijke minnaars

Medisch-wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische industrie. Pleidooi voor een scheiding van tafel en bed.

Tweede-Kamerfractie SP - juni 2001.

Geen feestje waard

Ervaringen van gehandicapten rond de zevende verjaardag van de WVG.

SP - mei 2001.

Vrouwen van Srebrenica

Agnes Kant en Alok van Loon brengen rapport uit over hun bezoek aan de weduwen, zusters, moeders en kinderen van Srebrenica.

- mei 2001.

De onmogelijke verantwoordelijkheid van gemeenten

Akzo Nobel transporteert jaarlijks ongeveer 50.000 ton giftig chloor door Nederland. De chloortrein gaat door 45 gemeenten met in totaal 2,5 miljoen inwoners. Zijn deze gemeenten voorbereid op een potentiële ramp?

Actiecomité “Rood sein voor de chloortrein” - maart 2001.

Ook belazerd?

Een consumentenonderzoek naar tv-inbelspelletjes.

Tweede-Kamerfractie SP - maart 2001.

Rood sein voor de chloortrein

Akzo Nobel als maatschappelijk verantwoord ondernemer.

Wetenschappelijk Bureau SP - december 2000.

Een kwestie van beschaving

Gezondheidszorg gebaseerd op solidariteit. Plan voor een brede volksverzekering, met doorrekening van de inkomenseffecten voor het CPB.

Tweede-Kamerfractie SP - december 2000.

Op dood spoor

Meningen van treinreizigers en NS-personeel over de wilde acties van juni 2000 en de voorgenomen privatisering van de spoorwegen.

SP - september 2000.

Wat moeten we met de genetische technologie?

Een beknopt overzicht van de ontwikkelingen, mogelijkheden en moeilijkheden van genetische technologie en de conclusies die de SP daaraan verbindt.

SP - juni 2000.

RSI achter de schermen – Een andere houding van werk- en wetgever

Eén miljoen Nederlanders heeft last van RSI-klachten, volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ruim tweeëneenhalf miljoen mensen lopen risico op RSI.

Tweede-Kamerfractie SP - juni 2000.

Wipkip zoekt scharrelruimte

Kinderen hebben te weinig ruimte om te spelen. Er moet een speelruimte-wet komen, want de wipkip voldoet niet meer.

Alles Kids? - mei 2000.

Mensen over de rooie helpen, dat is wat hier gebeurt – Ervaringen van werknemers in de sociale werkvoorziening

Een grootscheepse enquête geeft inzicht in de ervaringen van ruim 1100 WSW’ers. Een rapport over de werkdruk die steeds verder toeneemt en voor velen al te groot is geworden, over onvoldoende aanpassing van het werk aan de mensen, over de arbeidsomstandigheden en over de manier van leidinggeven.

WSW-werkgroep SP - maart 2000.

De Rode Remedie

Ons Medisch Centrum bestaat vijfentwintig jaar en staat nog steeds garant voor huisartsenzorg zoals de SP die bepleit, met de nadruk op preventie, meer tijd voor de patiënt en oog voor de sociaal-economische achtergrond van ziekte en gezondheid. Naast de oorspronkelijke vestiging in Oss is er sinds 1981 een tweede praktijk in Zoetermeer. De artsen van het OMC zijn geen ondernemers, zoals andere artsen, maar werken in loondienst voor een modaal salaris.

Ons Medisch Centrum - maart 2000.

Handen af van de WAO - en maak arbeid meer geschikt!

In plaats van opnieuw te dreigen met ingrijpen in de WAO moeten we naar de werkelijke oorzaken kijken van de toegenomen arbeidsongeschiktheid.

Comité "Handen af van de WAO" - januari 2000.

Een stap vooruit

Nederland staat bekend als een prachtig wandel- en fietsland. Toch kan er nog veel verbeterd worden. Daarom presenteren SP-Kamerlid Paulus Jansen, PvdA-Kamerlid Duco Hoogland en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe de parlementaire initiatiefnota 'Een stap vooruit' met 39 voorstellen om het enorme potentieel aan recreatieve wandel- en fietsmogelijkheden optimaal te benutten.

Paulus Jansen (SP) Duco Hoogland (PvdA) Sander de Rouwe (CDA) - 0.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top