www.sp.nl/sadetkarabulut

Homepage SPSlash Sadet Karabulut

Zoeken in /sadetkarabulut

agenda

  • Woensdag 17 september Arnhem - 19:30 uur, Sadet Karabulut neemt deel aan een debat over de arbeidsmarkt onder de participatiewet. Georganiseerd door Abvakabogroep WsW in Arnhem.
  • Zondag 21 september Amsterdam - 14:30 uur, Sadet Karabulut is aanwezig bij de presentatie van de publicatie ‘Ik ben Turks en ik ben lesbisch’ bij de Turkse Arbeidersvereniging HTIB, Eerste Wateringenplantsoen 2C sous, Amsterdam
Op Twitter
sp.nl/Sadet Karabulut

Karabulut eist jobcoaches bij overgang van onderwijs naar werk voor jonggehandicapten

16-04-2012 • Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen biedt veel te weinig garanties en zekerheden om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Ze eist van het Kabinet dat er banen gecreëerd worden en dat mensen met een arbeidsbeperking goed begeleid en ondersteund worden.

Sadet KarabulutKarabulut zal verschillende voorstellen doen om de wet Werken naar Vermogen te verbeteren. Zo wil het Kamerlid stagejobcoaches inzetten voor een goede overgang van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar de arbeidsmarkt voor verstandelijk gehandicapte jongeren. Een deel van deze jongeren heeft straks geen recht meer op een uitkering en zal tussen wal en schip belanden omdat er geen begeleiding is.

‘In de overgang van school naar de arbeidsmarkt is goede begeleiding cruciaal. Een eerder experiment met de stagejobcoach laat zien dat de arbeidsparticipatie van deze jongeren met bijna tien procent stijgt als er goede begeleiding is’, aldus Karabulut. ‘De jobcoach kan het verschil maken tussen thuis op de bank zitten of volwaardig meedoen in de samenleving.’

Ook vraagt Karabulut aandacht voor de sociale werkplaatsen. Waar het Kabinet voorstelt om naast 60.000 banen ook het wachtlijstbeheer en de zorgplicht te schrappen, zal het SP-Kamerlid juist het tegenovergestelde voorstellen. Karabulut: ‘De zorgplicht en het wachtlijstbeheer voorkomt willekeur bij gemeenten. Gemeenten blijven zo verantwoordelijk voor mensen met een indicatie voor de sociale werkplaats. Zonder deze criteria hebben mensen geen enkele garantie en zicht op een baan. Door de lange wachtlijsten zullen zij achter de geraniums belanden. Nu al worden honderden SW-ers ontslagen, zitten gemeenten in de financiële problemen en worden plannen gemaakt om de sociale werkvoorziening totaal uit te kleden.’

De wet Werken naar Vermogen schrapt 60.000 banen in de sociale werkplaatsen en verlaagt de uitkering van jonggehandicapten. Ook geeft het wetsvoorstel gemeenten de mogelijkheid om mensen met een beperking onder het minimumloon te laten werken.

Eerder kondigde de SP al een initiatiefwetsvoorstel aan om sociaal ondernemerschap te bevorderen. Met deze wet worden werkgevers verplicht om per 50 werknemers minimaal 1 FTE met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Karabulut: ‘Wat het Kabinet nalaat, regelt de SP: banen!’


Moed College
Studio SP
top