www.sp.nl/renskeleijten

Homepage SPSlash Renske Leijten

Zoeken in /renskeleijten

Op Twitter
sp.nl/Renske Leijten

Verplichte marktwerking in de thuiszorg van de baan

17-04-2012 • Gemeenten zijn niet langer verplicht om via openbare aanbesteding de thuiszorg te organiseren. Met de - in de Eerste Kamer - aangenomen wet van Agnes Kant en Renske Leijten komt een einde aan de gedwongen marktwerking in de thuiszorg. Leijten: ‘Dit is een grote overwinning voor alle thuiszorgwerkers die dankzij de ingevoerde commercie onderbetaald worden en voor de cliënten die schoonmaakbedrijven of vele verschillende thuiszorgmedewerkers over de vloer krijgen. Gemeenten kunnen nu kiezen voor kwaliteit en stabiliteit; een enorme verbetering.’

Agnes Kant en Renske Leijten
Agnes Kant en Renske Leijten feliciteren elkaar

Het kabinet heeft tot het einde toe volgehouden dat huishoudelijke verzorging moet worden gezien als een commerciële dienst die via marktwerking moet worden aanbesteed. De Eerste Kamer zet na de Tweede Kamer een streep door deze redenering. Huishoudelijke verzorging kan uitdrukkelijk als maatschappelijke taak gezien worden en dan eist EU geen marktwerking.

Eerste Kamer
De Eerste Kamer stemt over de laatste wet van Agnes Kant en Renske Leijten over marktwerking in de thuiszorg

In oktober 2011 steunde de Tweede Kamer drie initiatiefwetten om een einde te maken aan de verplichte marktwerking in de thuiszorg en om een basistarief vast te stellen voor het organiseren van de huishoudelijke zorg.

Stemverklaring
SP-senator Tineke Slagter legt stemverklaring af

Het derde wetsvoorstel, het verplicht reserveren van thuiszorggeld voor zorg, kon niet rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer.

Renske Leijten


Moed College
Studio SP
top