www.sp.nl/renskeleijten

Homepage SPSlash Renske Leijten

Zoeken in /renskeleijten

agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
Op Twitter
sp.nl/Renske Leijten

Leijten: Behoud recht op zorg

04-04-2012 • 'Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben hier recht op, of het nu van de gemeente of van het Rijk komt', zo stelde Renske Leijten tijdens het debat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ‘Waar je ook woont in Nederland, je moet je verzekerd weten van het recht op zorg. Zorgbehoevenden mogen niet de klos worden van deze bezuingingsoperatie.'

Renske LeijtenOp dit moment is begeleiding, voor bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, mensen met lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen of kinderen met een aandoening, geregeld in de volksverzekering Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Het voorstel is om gemeenten de inhoudelijke en financiele verantwoordelijkheid te geven om voor hun inwoners begeleiding te laten regelen. Leijten: ‘Een groot bezwaar is dat mensen hun recht op zorg kwijt raken. Daar komt bij dat gemeenten geen rekening meer hoeven te houden met het klachtrecht en de Inspectie voor de Gezondheidszorg controleert niet meer op kwalitatieve zorg.'

De decentralisatie treft 235.000 mensen die nu begeleiding krijgen. Dat varieert van dagbesteding voor ouderen tot een uurtje ondersteuning per week om het huishouden en de financien op de rails te houden. Leijten: ‘De groep mensen die begeleiding nodig heeft is zeer divers. Ik ben bang dat mensen nu tussen wal en schip gaan belanden.'

‘Met de overheveling van huishoudelijke verzorging naar de gemeenten, hebben we gezien hoe dramatisch dit was voor mensen die zorg nodig hadden en mensen die dat verleenden. Maar liefst 40 procent van de mensen geeft aan dat de situatie voor de overheveling beter was dan daarna. Geen cijfer om trots op te zijn’, zegt Leijten. Ze hekelt de haast die de staatssecretaris heeft. ‘Per 2013 moeten nieuwe mensen zich melden bij de gemeente en per 2014 is iedereen op de gemeente aangewezen. Zelfs gemeenten geven aan dat ze er niet klaar voor zijn om per 2013 te beginnen. Het totaal onduidelijk hoe het geld verdeeld gaat worden en hoeveel geld er eigenlijk gemoeid is met deze operatie. Dit terwijl de regering al wel de bezuiniging van 80 miljoen in 2013 en 140 miljoen in de jaren daarna heeft ingeboekt. Het is onverantwoordelijk om nu over te gaan tot het aannemen van deze wet.'

Leijten heeft de staatssecretaris gevraagd om de aangenomen wet-Leijten – waardoor gemeenten met een basistarief moeten werken, gebaseerd op kwaliteitseisen – ook op de begeleiding toe te passen. 'Anders krijgen we hier hetzelfde gedonder. Het personeel dat werkzaam is in de begeleiding, mag niet net als de thuiszorgmedewerkers de dupe worden van gemeentelijke bezuinigingsdrift.'

Studio SP
top