www.sp.nl/renskeleijten

Homepage SPSlash Renske Leijten

Zoeken in /renskeleijten

Op Twitter
sp.nl/Renske Leijten

Leijten: ‘Onderzoek Nyfer bewijst failliet marktwerking zorg’

04-04-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat minister Schippers reageert op de resultaten van het onderzoeksbureau Nyfer. Uit dit onderzoek blijkt dat niet de vergrijzing maar juist concurrentie en omzetmaximalisatie zorgt voor de hard stijgende zorgkosten. Leijten: ‘Nyfer bewijst wat de SP al jaren zegt. Marktwerking in de zorg nodigt uit tot productiedraaien en winstbejag en niet tot spaarzaamheid met zorggeld. De zorg kan wel wat minder VVD gebruiken.’

Het rapport van Nyfer beschrijft dat de vergrijzing slechts voor 15% verantwoordelijk is voor de kostenstijgingen in de zorg. Concurrentie op omzet en het opknippen van de zorg in allerlei zorgproducten drijven de kosten – volgens Nyfer – fors op. In twaalf jaar tijd zijn de zorgkosten verdubbeld.

Leijten: ‘Door de marktwerking worden de ziektekostenpremies steeds hoger. Om de stijgende kosten te drukken legt de VVD vervolgens de rekening bij de zieken door het eigen risico fors te verhogen, het basispakket te verkleinen en meer eigen bijdragen in te voeren. Ik verwijt de minister schippers ideologische blindheid: alles wijst erop dat commercie de zorg kapotmaakt, maar de minister gaat gewoon door.’

De SP wil af van de marktwerking in de zorg zodat artsen aangemoedigd worden om zuinig te zijn met publiek geld. Leijten: ‘Artsen worden nu beloond als zij meer onnodige handelingen uitvoeren. Specialisten zouden in loondienst moeten van het ziekenhuis in plaats van zich als ondernemers te gedragen. Zo zijn er zeker honderden miljoenen te besparen. Bovendien hoeft een patiënt zich dan niet meer af te vragen of de arts uit is op geld verdienen of handelt in het belang van de patiënt.’

Het rapport van Nyfer komt minister Schippers uiterst ongelegen. Onlangs heeft zij een wetsvoorstel ingediend om de marktwerking in de ziekenhuizen uit te breiden. Ziekenhuizen mogen als het aan haar ligt winst maken en uitkeren aan aandeelhouders. Afgelopen zondag stelde SP-leider Emile Roemer in Buitenhof nog vast dat de beste kostenbesparing op de zorg het schrappen van de marktwerking is.


Moed College
Studio SP
top