www.sp.nl/paulusjansen

Homepage SPSlash Paulus Jansen
sp.nl/Paulus Jansen

Jansen: 'Stop sloop Van Gansewinkel door sprinkhaanfondsen'

04-05-2012 • SP-Kamerlid wil dat er een eind komt aan de financiële sloop van afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel. Donderdag berichtten diverse media over de dreigende ontmanteling van, en ontslaggolf bij het bedrijf. Van Gansewinkel werd in 2006 overgenomen door Amerikaanse en Duitse private equityfondsen, waarna de afvalverwerker opgezadeld werd met een torenhoge schuldenlast. De zorgelijke financiële situatie die ontstond werd door het bedrijf jarenlang ontkend.

Paulus JansenJansen: 'Private equityfondsen zijn sprinkhanen. Ze slopen een prachtig Nederlands familiebedrijf en ondermijnen zo de hoogwaardige en duurzame manier waarop wij in ons land het afval inzamelen en verwerken.' Het SP-Kamerlid heeft de minister vragen gesteld over de situatie.

Bij de aankoop in 2006 werd de aankoopsom van 2,2 miljard grotendeels op de rekening van het bedrijf zelf geplaatst. Dat leverde die 'sprinkhaanfondsen' normaal gesproken veel belastingvoordelen op en mogelijk flinke winsten. De afvalmarkt in Nederland kampt met overschotten aan verbrandingscapaciteit en dus valt de winst voor de speculanten tegen. Jansen: 'Ze hebben misgegokt en moeten nu zelf maar op de blaren zitten. Daar hoeven onze vuilnismannen niet voor te boeten.'

In 2009 en 2011 zorgden saneringsronden bij Van Gansewinkel al veel medewerkers hun baan. Het bedrijf verloor daarbij veel gemeenten als klant. Jansen: 'Gemeenten willen zekerheid dat het afval wordt ingezameld. De onzekerheid die private equityfondsen met zich meebrengen is niet goed als het gaat om zaken van algemeen nut. Niemand zit te wachten op Italiaanse toestanden.'


Moed College
Studio SP
top