www.sp.nl/paulusjansen

Homepage SPSlash Paulus Jansen
sp.nl/Paulus Jansen

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers eenvoudiger

23-02-2012 • De vereenvoudiging van de procedure voor tegemoetkoming aan asbestslachtofffers is een feit. Dat schreef staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie donderdag aan de Tweede Kamer. De SP kreeg al vaker de toezegging, maar de rechtsgang voor asbestslachtoffers wordt nu echt makkelijker. SP-Kamerlid Paulus Jansen, die al eerder Kamervragen stelde over dit onderwerp, reageert verheugd: ‘Als eenmaal asbestkanker is vastgesteld heeft de patiënt vaak niet langer dan een à anderhalf jaar te leven. Die tijd kan beter besteed worden dan aan juridische procedures.’

Paulus JansenOp dit moment bestaan er voor asbestslachtoffers twee regelingen naast elkaar. Mensen die zijn besmet tijdens hun werkzaamheden moeten een beroep doen op de regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS-regeling). Voor mensen die een besmetting hebben opgelopen in het milieu bestaat de regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van asbest (TNS-regeling). Het is gebruikelijk een beroep te doen op beide regelingen, maar het feit dat de beroepsprocedures van beide regelingen uiteen liepen maakte dit juridisch gezien gecompliceerd.

De SP pleitte voor één rechtsgang voor beide regelingen omdat deze efficiënter en kostenbesparender zou zijn. ‘En vooral veel sneller’, zegt Paulus Jansen. ‘Ik ben blij dat de regering dit met mij eens is. Met de wijziging van de Wet milieubeheer wordt dit nu geregeld.'


Moed College
Studio SP
top