www.sp.nl/paululenbelt

Homepage SPSlash Paul Ulenbelt

Zoeken in /paululenbelt

Op Twitter
sp.nl/Paul Ulenbelt

Ulenbelt: 'Laat leek niet voor bedrijfsarts spelen'

27-03-2012 • Steeds meer werkgevers schakelen commerciële bedrijven in om het ziekteverzuim van werknemers terug te dringen. Uit een uitzending van het televisieprogramma Zembla blijkt dat zij callcentermedewerkers inzetten en dat er naar medische informatie gevraagd wordt.

Paul UlenbeltSP-Kamerlid Paul Ulenbelt: 'Alleen een bedrijfsarts mag om deze informatie vragen. Dan geldt er ook nog een geheimhoudingsplicht. Het is misdadig dat bedrijven massaal lak aan de wet hebben én aan de privacy van hun werknemers.' Tijdens het mondelinge vragenuur kondigde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van Ulenbelt aan om deze bedrijven ogenblikkelijk te gaan onderzoeken.

In de uitzending van Zembla werd het bedrijf Verzuimreductie uitvoerig in beeld gebracht. Er was te zien hoe medewerkers die geen arts zijn aan werknemers die zich bij hen ziek moesten melden de meest intieme vragen stelden. Deze medische informatie werd vervolgens ook in dossiers opgeslagen en mogelijk zelfs met de werkgever gedeeld. Ulenbelt verzocht de staatssecretaris de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) erop af te sturen en te onderzoeken of er nog meer bedrijven zijn die op een zelfde manier opereren.

Kijk hier het Vragenuur terug:
Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Studio SP
top