www.sp.nl/paululenbelt

Homepage SPSlash Paul Ulenbelt

Zoeken in /paululenbelt

Op Twitter
sp.nl/Paul Ulenbelt

Ulenbelt: 'Bescherm de pensioenen'

31-01-2012 • Door een boekhoudkundige regel verplicht minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pensioenfondsen om pensioenen te verlagen. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: 'Het verlagen van pensioenen is overbodig, onredelijk en onrechtvaardig. Overbodig omdat pensioenfondsen nog nooit zo rijk waren als nu. Onredelijk omdat pensioenfondsen door boekhoudkundige regels worden gedwongen zich arm te rekenen. En onrechtvaardig omdat de koopkracht van ouderen al lang zwaar onder druk staat en een verlaging van het pensioen niet kan worden gecompenseerd door bijvoorbeeld te gaan werken.'

Paul UlenbeltDe SP deed een voorstel om het verlagen van de pensioenen te voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk om van de dagkoersen af te stappen en het korten van pensioenen op basis van een kunstmatig lage rente te verbieden. In het debat werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer inclusief de PvdA, GroenLinks en D66 het korten van pensioenen zal accepteren.

Ondanks dat de pensioenfondsen in 2011 weer gemiddeld 7% rijker zijn geworden, worden zij verplicht om de bezittingen te waarderen tegen 2,6%. Ulenbelt: 'Het probleem is niet dat fondsen veel geld hebben verloren door de crisis, het probleem is een onwerkelijke boekhoudkundige regel uit 2006. Al in 2009 stelde de SP voor om van deze dagrentes af te stappen en voor de waardering van de toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen niet de actuele rente te gebruiken maar een gemiddelde rente, bijvoorbeeld over de afgelopen 5 of 10 jaar. Door te rekenen met een gemiddelde rente over de laatste 10 jaar, in plaats van met de actuele rente, ontstaat een realistischer beeld van het geld wat nu nodig is om later fatsoenlijke pensioenen te betalen.'

Studio SP
top