www.sp.nl/paululenbelt

Homepage SPSlash Paul Ulenbelt

Zoeken in /paululenbelt

Op Twitter
sp.nl/Paul Ulenbelt
15 MEI 2011

Column

Paul Ulenbelt:

Dood door werk

Paul Ulenbelt

'Arbeidsinspectie stelt onderzoek in.' De laatste zin in een krantenbericht over een dodelijke bedrijfsongeval. Jaarlijks verschijnen er bijna honderd. Je denkt aan het drama, de nabestaanden en de collegaÂīs. Dat laatste zinnetje heeft toch iets geruststellends. Het wordt uitgezocht. Er zal van geleerd worden.

Ik heb toen ik Directeur Bureau Beroepsziekten was bij de FNV veel ongevalsrapporten gelezen. Iedere keer was ik onder de indruk van de kennis en kunde van de arbeidsinspecteur. Wat toeval leek was een logisch gevolg van opeenvolgende gebeurtenissen en omstandigheden. Altijd was het ongeval te voorkomen geweest.

Groot is mijn schrik als een oud-arbeidsinspecteur in Zembla uiteenzet dat een onderzoek naar een dodelijk ongeval niet goed is uitgevoerd. Als bij het beladen van een schip met graafmachines portofoons waren gebruikt, had men elkaar begrepen en was dood door werk voorkomen. De werkgever had portofoons moeten inzetten. Dat staat niet in het rapport. Nu denkt de partner dat haar man schuld heeft aan zijn eigen dood.

Groot is mijn schrik als Zembla vertelt dat de arbeidsinspectie niet aanwezig is bij de jaarlijkse verplichte inspecties van bedrijven met grote risico's. Bedrijven waar een jaar later ernstige ongevallen plaatsvinden. Bij inspectie waren ze wellicht voorkomen.

Schrik slaat om in verbijstering als Carin Benders in beeld verschijnt. Ze is voorzitter van de de Ondernemingsraad bij de Arbeidsinspectie. De OR heeft alles gedaan om genoeg mensen en deskundigheid te houden. Tevergeefs. De minister geeft niet thuis. De regering Rutte heeft 'inspectievakanties' afgekondigd. Dan zijn minder inspecteurs nodig. Eigen verantwoordelijkheid is belangrijker dan deskundig toezicht. Terwijl de vele bedrijfsongevallen laten zien dat die eigen verantwoordelijkheid niet genomen wordt.

De ondernemingsraad zet een stap die nog nooit is gezet. Via de FNV dient ze een klacht in bij de Verenigde Naties. Om precies te zijn bij de ILO, de International Labour Organisation. Deze arbeidsorganisatie controleert de naleving van internationale verdragen rond veiligheid en gezondheid op het werk. Nederland leeft het verdrag uit 1947 over arbeidsinspecties niet na.

Minister Kamp moet onmiddellijk aan de wensen van de OR tegemoet komen. Het gaat om veiligheid op het werk. Het gaat om leven en dood.

De Tweede Kamer stelt een onderzoek in. Hoop ik.

Kijk hier de uitzending van Zembla terug

Studio SP
top