www.sp.nl/paulusjansen

Homepage SPSlash Paulus Jansen
sp.nl/Paulus Jansen

Statement voor Tweede Kamerverkiezingen september 2012

Paulus Jansen

Ir. Paulus Fredericus Cornelius Jansen werd op 2 maart 1954 geboren in Roermond. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma aan het Bisschoppelijk College Roermond, studeerde hij Bouwkunde aan de TU Eindhoven. Zijn ingenieursdiploma behaalde hij in 1980. Tot 1996 was werkzaam in de bouw en de volkshuisvesting, onder meer als hoofd proces- en productontwikkeling van een groot bouwbedrijf. In zijn vrije tijd ondersteunde hij honderden bewonersorganisaties met adviezen over huur- en servicekostenkwesties en bij stadsvernieuwingsprojecten.

“Nederland stond wereldwijd bekend om zijn grote en kwalitatief goede sociale woningvoorraad. Neoliberale kabinetten hebben de afgelopen twintig jaar hun best gedaan om sociale huisvesters de markt op te drijven, waardoor ze zich steeds meer gaan gedragen als projectontwikkelaars. Daardoor is de woningnood weer terug van weggeweest. Wij willen de woningcorporaties weer terugveroveren!”

Jansen is sinds 1974 lid van de SP en was bestuurslid en afdelingsvoorzitter van onder andere de afdelingen Eindhoven en Utrecht. Tussen 1995 en 2003 was hij fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten in Utrecht. Daar was hij voorvechter van het uitbreiden van het aantal doe-taken van de provincie en verklaard tegenstander van de verkoop van energiebedrijven UNA en REMU.

In 2001 werd hij tevens gekozen in de Utrechtse gemeenteraad, waar hij fractievoorzitter van de SP was vanaf zijn verkiezing tot zijn afscheid in januari 2008. In deze periode lukte het hem onder meer een meerderheid van de raad te krijgen achter een voorstel om het aantal beleidsmedewerkers te verminderen met 25% en dit geld te besteden aan extra medewerkers in uitvoerende functies.

Ook was hij van van 1996 tot 2003 medewerker van de SP-Tweede Kamerfractie. Van 2003 tot 2005 was Jansen algemeen secretaris van de landelijke SP.  
Bij de verkiezingen van van 22 november 2006 werd Jansen gekozen als Tweede Kamerlid. Hij is woordvoerder wonen en milieu.

“Energie is, net als bijvoorbeeld water, een eerste levensbehoefte. Dat moet je niet overlaten aan de jongens van het snelle geld.”

/ :: nieuws


    Moed College
    Studio SP
    top