www.sp.nl/jandewit

Homepage SPSlash Jan de Wit

Zoeken in /jandewit

sp.nl/

Statement voor Tweede Kamerverkiezingen juni 2010

Jan de Wit

Mr. Jan de Wit werd geboren op 10 mei 1945 in Zevenbergen. Na het gymnasium in Roosendaal ging hij rechten studeren in Tilburg. Daarna trok hij naar Heerlen om sociaal advocaat te worden, en dat is hij 25 jaar gebleven.

“Ik ging de politiek in, omdat ik als advocaat zag dat regels soms onrechtvaardig uitpakten. In ontslagzaken bijvoorbeeld zag je vaak dat de rechter zich verschuilde achter de regels. Dat gaf mij wel een knauw in het vertrouwen in de rechterlijke macht. Als politicus wilde ik proberen de regels te veranderen.”

De Wit stond aan de wieg van de plaatselijke SP-afdeling Heerlen. In 1982 werd De Wit daar het eerste raadslid voor de SP. Sindsdien groeide de afdeling langzaam maar zeker uit tot de grootste partij bij de raadsverkiezingen van 1998.

In 1993 werd Jan de Wit voorzitter van het Aktiekomitee Ereschuld Mijnwerkers, dat tientallen miljoenen guldens wist af te dwingen als schadeloosstelling voor de ex-mijnwerkers die in hun werkzame leven stoflongen hebben opgelopen. In 1995 verliet De Wit verliet de gemeenteraad om de eerste SP-vertegenwoordiger te worden in de Eerste Kamer.

Sinds mei 1998 is Jan de Wit Tweede-Kamerlid voor de SP en was daar jarenlang woordvoerder justitie en sociale zaken. Later werd hij voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in 2002 was hij lid van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwfraude.

Commissie De Wit
Juni 2009 stelde de Tweede Kamer een onderzoekscommissie in naar aanleiding van de kredietcrisis. Jan de Wit werd tot voorzitter gekozen. De uitkomsten van de commissie De Wit werden unaniem door de Kamer overgenomen. Eind 2010 werd De Wit opnieuw gekozen om de parlementaire enquêtecommissie naar de kredietcrisis te leiden. Dit tweede onderzoek ging in op de vraag of de staatssteun die de overheid aan de banken heeft gegeven goed is besteed.

“De Tribune verkopen op de markt in Heerlen, handtekeningen verzamelen om iets voor elkaar te krijgen. Dat is het mooiste wat er is."

Op 1 april 2014 nam Jan de Wit afscheid als Tweede Kamerlid. Hij was op dat moment het langst zittend Kamerlid: 5797 dagen.

De Wit is getrouwd en vader van drie kinderen.

/ :: nieuws


    Moed College
    Studio SP
    top