www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Partij :: Gekozenen

De SP in de Tweede Kamer

Bij de verkiezingen op 12 september 2012 behaalde de SP 15 zetels.


Emile Roemer (fractievoorzitter)

Emile Roemer (1962) - Onderwijzer. Maakte van de SP de grootste partij in zijn gemeente. Raadslid tot 2002, daarna wethouder tot 2007. Sinds zijn intrede in de Tweede Kamer eind 2006 woordvoerder Verkeer en Waterstaat. Volgde in maart 2010 Agnes Kant op als fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie.

Renske Leijten

Renske Leijten (1979) - Studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Was voorzitter ROOD, jong in de SP. Woordvoerder Zorg, Welzijn en Sport.

Ronald van Raak

Ronald van Raak (1969) - Historicus en filosoof, promoveerde op studie naar Nederlands conservatisme. Was directeur Wetenschappelijk Bureau SP; van 2003 tot 2006 lid van de Eerste Kamer, sindsdien Tweede Kamerlid. Schreef verschillende historische en filosofische boeken. Woordvoerder Binnenlandse Zaken en Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken.

Harry van Bommel

Harry van Bommel (1962) - Politicoloog. Sinds mei 1998 Tweede- Kamerlid. Leidde voor de SP de succesvolle Nee-campagne tegen de Europese Grondwet. Woordvoerder Buitenlandse en Europese zaken.

Sadet Karabulut

Sadet Karabulut (1975) - Bestuurskundige, coŲrdinator drugsbeleid Bijlmer en beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs, oud-bestuurslid Turkse zelforganisatie DIDF. Sinds 2006 als Tweede Kamerlid van de SP. Woordvoerder sociale zaken, wonen, wijken en integratie.

Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen (1976) - Studeerde Nederlands recht en Engels. Deed de kunstacademie in Arnhem. Was bestuurslid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en zelfstandig ondernemer in videoproducties. Woordvoerder economische zaken en justitie

Jasper van Dijk

Jasper van Dijk (1971) - Politicoloog. Was docent, daarna fractiemedewerker in de Tweede Kamer en het Europees Parlement en raadslid in Amsterdam. Sinds 2006 als Tweede Kamerlid woordvoerder hoger onderwijs en defensie.

Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt (1952) - Arbeids- en organisatiepsycholoog. Promoveerde op onderzoek naar blootstelling aan chemische stoffen. Werkte 10 jaar voor FNV, richtte het Bureau Beroepsziekten op en was fractiemedewerker SP. Woordvoerder pensioenen, werk en inkomen.

Henk van Gerven

Henk van Gerven (1955) - Huisarts van Ons Medisch Centrum in Oss, tevens raadslid in die plaats, Statenlid en wethouder. Sinds 2006 Tweede Kamerlid en woordvoerder zorg en milieu.

Farshad Bashir

Farshad Bashir (1988) - Werd in 2002 actief voor de SP-jongerenorganisatie ROOD. Was raadslid in Leeuwarden. Is Tweede Kamerlid sinds begin 2008. Was en is het jongste Tweede Kamerlid ooit. Afghaanse vluchteling. Woont sinds 1997 in Nederland. Woordvoerder fiscale zaken en verkeer.

Nine Kooiman

Nine Kooiman (1980) - Jeugdhulpverlener. Werkte als ambulant hulpverlener en gezinsvoogd. Was afdelingsvoorzitter in Nieuwegein en Tweede Kamerfractiemedewerker. Woordvoerder jeugd en justitie (Jeugd, Familierecht).

Arnold Merkies

Arnold Merkies (1968) - Econoom. Was van 2006 tot 2012 medewerker Financiën bij de Tweede Kamerfractie van de SP. Woordvoerder financiën.

Eric Smaling

Eric Smaling (1957) Studeerde bodemkunde en bemestingsleer in Wageningen. Hoogleraar duurzame landbouw. Voormalig Eerste Kamerlid (onderwijs, ruimtelijke ordening, landbouw, milieu en internationale betrekkingen)en sinds mei 2013 Tweede Kamerlid voor de SP. Woordvoerder Onderwijs

Tjitske Siderius

Tjitske Siderius(1981) Studeerde Personeel en Arbeid. Woordvoerder Zorg (AWBZ en WMO) in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter SP in Zwolle.

Michiel van Nispen

Michiel van Nispen (1982) Studeerde Nederlands recht, behaalde master Internationaal en Europees publiekrecht, werkte in de advocatuur en was sinds 2007 beleidsmedewerker justitie van de Tweede Kamerfractie van de SP. Werd Kamerlid op 2 april 2014.

Geschiedenis

Sinds 1994 is de SP vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Vier jaar lang zorgden Jan Marijnissen en Remi Poppe voor ťchte oppositie tegen de paarse coalitie van PvdA, VVD en D66.

Op 6 mei 1998 boekte de SP een forse winst, waardoor ze met vijf zetels terugkwam in de Kamer. Nieuwkomers waren Agnes Kant, Harry van Bommel en Jan de Wit.

Ook bij de verkiezingen van 15 mei 2002 verdubbelde de aanhang, waardoor de SP met maar liefst 9 fractieleden in de Tweede Kamer aantrad. Remi Poppe stelde zich ditmaal niet herkiesbaar. Nieuwkomers waren: Krista van Velzen, Piet de Ruiter, Ali Lazrak, Fenna Vergeer en Arda Gerkens.

Bij de verkiezingen van 22 januari 2003 werden, met lichte winst, dezelfde negen SP'ers in de Tweede Kamer gekozen. In februari 2004 verliet Ali Lazrak de fractie. Piet de Ruiter werd na een langdurige ziekte vervangen door Ewout Irrgang.

Op 22 november 2006 behaalde de SP 25 zetels. In januari 2008 werd Rosita van Gijlswijk vervangen door Farshad Bashir. Manja Smits verving sinds 22 april 2008 Ron Abel. In juni 2008 kondigde Jan Marijnissen zijn aftreden aan als fractievoorzitter. De fractie koos unaniem Agnes Kant als zijn opvolger. In januari 2009 trad Trix de Roos aan als vervanger van Nathalie de Rooij.

9 juni 2010 behaalde de SP onder aanvoering van Emile Roemer 15 zetels in de Tweede Kamer. Nine Kooiman kwam nieuw in de Kamer. Jan Marijnissen, Agnes Kant en de in 2006 in de Tweede Kamer teruggekeerde Remi Poppe stelden zich niet beschikbaar voor herverkiezing.

12 september 2012 behaalde de SP onder aanvoering van Emile Roemer opnieuw 15 zetels in de Tweede Kamer. Arnold Merkies kwam nieuw in de Kamer. Ewout Irrgang stelde zich niet beschikbaar voor herverkiezing. Op 1 april 2014 nam Jan de Wit afscheid na 16 jaar Kamerlidmaatschap. Michiel van Nispen volgde hem op.


  • De verrichtingen van de SP in de Kamer kun je volgen op de Nieuws-pagina's.
  • Via deze site kun je ook contact opnemen met de Kamerleden en hun medewerkers.
Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

DONDERDAG 28 AUGUSTUS
NIEUWS
COLUMN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 27 AUGUSTUS
OPINIE
IN DE MEDIA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 22 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top