www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


ICT-nota ‘Knooppunten en Oplossingen'

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen presenteert de ICT-nota ‘Knooppunten en Oplossingen’. Hiermee geeft de SP haar visie op een veilige, betrouwbare en gebruikersvriendelijke digitale toekomst. Gesthuizen: ‘ICT en internet zijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Daarom hebben wij deze visie geschreven over onder andere privacy en veiligheid. Maar ook onze ideeën over ICT bij de overheid en het downloadverbod zijn in dit rapport opgenomen’.

Sharon Gesthuizen SP Tweede Kamerlid en Sjoerd van Dijk, fractiemedewerker SP Tweede Kamer - augustus 2012.


Een betere politie voor hetzelfde geld

Politici praten veel over veiligheid , maar investeren te weinig in de mensen die voor die veiligheid moeten zorgen. Politiemensen hebben veel te verduren gehad: prestatiecontracten, reorganisaties en meer in plaats van minder werkdruk. De kloof tussen de werkelijkheid van ‘Den Haag’ en de werkelijkheid van de straat is groot. Voor problemen waar agenten in de praktijk dagelijks tegenaan lopen is nauwelijks aandacht. De SP wil daar verandering in brengen.

SP-Kamerfractie - juni 2007.


Hoe gaat het? – Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan het woord

Hoe kijken allochtone Nederlanders van Marokkaanse en Turkse origine aan tegen de Nederlandse samenleving en hun plek daarin? Waarover zijn zij tevreden en wat kan en moet er anders en beter voor hen en vooral voor hun kinderen? Resultaten van een onderzoek onder bijna 500 burgers van Turkse en Marokkaanse afkomst.

Wetenschappelijk Bureau SP - november 2003.


De uitverkoop van publieke diensten

Het derde deel van de rapportenserie ‘De uitverkoop vanů’, die de paarse liberalisering onder de loep neemt.

Wetenschappelijk Bureau SP - oktober 2002.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top