www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid

/overheid :: Nieuws

Raad van Europa: Veel privatiseringen hebben averechts resultaat voor publieke dienstverlening

28-06-2014 Publieke dienstverlening van hoge kwaliteit is een vitaal vereiste voor een sterke democratie, en elke toekomstige ingrijpende overheidshervorming moet daarom voortaan de belangen van de burgers beter in ogenschouw nemen alsook de gemeenschappelijke Europese waarden. Dat advies geeft de parlementaire assemblee van de Raad van Europa aan de parlementen en regeringen van de 47 lidstaten van Europa's oudste en grootste verdragsorganisatie. De assemblee in Straatsburg stemt in grote meerderheid in met een voorstel daartoe van SP-senator Tiny Kox.

> Lees verder…

Kans op einde schimmige praktijken Europees Parlement

11-03-2014 Vandaag neemt het Europees Parlement een rapport aan over transparantie bij de Europese instellingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´In het rapport zijn ook mijn voorstellen overgenomen om een einde te maken aan de schimmige praktijken van het Europees Parlement zelf. Het gaat daarbij zowel om de interne besluitvorming in het presidium van het EP, als om de tot nu toe geheime onderhandelingen over wetsvoorstellen met de Raad van ministers. Dit is een mooie stap voorwaarts, maar de voorstellen moeten nu ook wel daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook hier geldt: Geen woorden maar daden.´

> Lees verder…

De Jong verwerpt principeakkoord over salarissen Europese ambtenaren

07-03-2014 Vandaag hebben de Europese regeringen een principeakkoord gesloten over het langlopende conflict over de salarissen voor Europese ambtenaren in de periode 2011 en 2012. De Jong: ‘De EU-lidstaten zijn onder druk nu toch akkoord gegaan met een loonsverhoging voor de Europese ambtenaren terwijl eerder nog was besloten een nullijn vast te houden. Tegelijkertijd vinden de ambtenaren, die naast hun soms torenhoge salaris allerlei andere voordeeltjes krijgen, dit loonbod niet voldoende en gaan ze actie voeren. Dit is de wereld op zijn kop: terwijl de ambtenaren in Nederland een schijntje verdienen vergeleken met hun Europese collega’s, worden zij al jaren op de nullijn gehouden. De Europese ambtenaren leven duidelijk in een ivoren toren. In plaats van actie te voeren voor nog meer salaris, zouden ze beter solidair kunnen zijn met hun nationale collega’s.’

> Lees verder…

Oppositie zegt vertrouwen in minister Plasterk op

12-02-2014 De SP heeft dinsdagnacht samen met D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, 50plus, PVV en de Groep Bontes het vertrouwen opgezegd in minister Plasterk. Volgens SP-leider Emile Roemer verdient de minister niet langer het vertrouwen van de Kamer omdat hij speculeerde in de media over de afluisterpraktijken van de NSA en bewust informatie achterhield voor de bevolking en de Tweede Kamer.

> Lees verder…

Van Raak: ‘Plasterk maakt van kletspraat een staatsgeheim’

10-02-2014 Volgens SP-Kamerlid is de positie van minister Plasterk verder onder druk komen te staan nu blijkt dat hij maandenlang de waarheid achter heeft gehouden onder het mom van ‘staatsgeheim’. Van Raak: ‘Plasterk heeft aantoonbaar onzin verteld op televisie en in de Kamer om vervolgens net te doen alsof de waarheid een staatsgeheim was. Dat is ongehoord. Je kunt je niet achter staatsgeheimen verschuilen als je halve waarheden en hele leugens op televisie hebt verteld.’

> Lees verder…

De Jong: Hoorzitting Europese agentschappen ‘surrealistisch schouwspel’

22-01-2014 Europese agentschappen controleren vooral zichzelf, los van de begrotingscontrole door het Europees Parlement. De Europese Commissie heeft niets over de agentschappen te zeggen. Dit kwam naar boven tijdens de hoorzittingen die het Europees Parlement deze week organiseerde over de activiteiten van de agentschappen in 2012. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Tot nu toe hield de Europese Commissie vaak de schijn op dat zij wel degelijk de integriteit van de agentschappen in de gaten hield. Nu bleek dat de Commissie dat recht helemaal niet heeft. Dit maakt de agentschappen ontzettend kwetsbaar voor beïnvloeding door lobbyisten van grote bedrijven, zeker als zij commercieel belangrijke besluiten nemen over bijvoorbeeld toelating van bepaalde ingrediënten van voedsel of van bepaalde medicijnen.’

> Lees verder…

Wet Huis Klokkenluiders aangenomen

17-12-2013 In de Tweede Kamer is de initiatiefwet van de SP om te komen tot de oprichting van een Huis voor Klokkenluiders aangenomen.

> Lees verder…

De Jong en anti-corruptie organisaties kraken Europees anti-corruptiebeleid

10-12-2013 Grote woorden maar hele kleine daden, daarmee kan volgens de SP het anti-corruptiebeleid van de Europese Commissie worden samengevat. Die conclusie werd getrokken aan het einde van een bijeenkomst in het Europees Parlement waar verschillende maatschappelijke organisaties die zich met anti-corruptiebeleid bezighouden hun kritiek op de Europese Commissie niet onder stoelen of banken schoven. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is het volmondig met de organisaties eens: ´Ondanks vele aansporingen van onder meer het Europees Parlement wachten we nog steeds op de eerste anticorruptie rapportage van de Europese Commissie. Dat verslag gaat niet alleen over corruptie in de lidstaten, maar ook over , corruptie bij Europese instellingen.’

> Lees verder…

'Eerst opheldering over spionage, voordat we bevoegdheden uitbreiden'

02-12-2013 'De Tweede Kamer moet eerst opheldering krijgen over de spionagepraktijken in ons land, voordat we kunnen spreken over uitbreiding van de bevoegdheden van de geheime diensten.' Dat zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak in een eerste reactie op de presentatie van het rapport Dessens.

> Lees verder…

Van Raak verontrust over onafhankelijkheid toezicht veiligheidsdiensten

09-11-2013 'Ik ben geschrokken van het gemak waarmee toezichthouder CTIVD de geheime aanbesteding goedkeurt waarmee AIVD en MIVD gegevens kunnen analyseren die alleen op NSA-achtige wijze kunnen worden verkregen. In het project Argo 2 wordt de analyse van massadata overgelaten aan NICE Systems, dat verbonden is met de Israëlische geheime dienst.'Dat zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak in reactie op uitlatingen van de CTIVD in de Volkskrant.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top