www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid

/overheid :: Nieuws

Voorzitter Europarlement schuldig aan doofpotcultuur en vriendjespolitiek

03-04-2014 Vandaag stemt het Europees Parlement over de besteding van de gelden door het Europees Parlement in 2012. De begrotingscontrolecommissie uitte hierin stevige kritiek op het Europees Parlement, maar de voorzitter Martin Schulz probeert een stemming hierover te voorkomen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘We maken ons als begrotingscontrolecommissie grote zorgen over het feit dat Schulz geld van het EP gebruikt voor zijn persoonlijke campagne om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Ook hebben we kritiek op de manier waarop hij de diensten van het EP reorganiseert, louter om zijn vriendjes aan baantjes te helpen. Dit is de zoveelste keer dat Schulz zaken in de doofpot probeert te stoppen. Zelf heb ik ook zeer slechte ervaringen met de manier waarop zijn diensten transparantie binnen het EP frustreren. Wat mij betreft is Schulz volstrekt ongeschikt als leidinggevende bij welke Europese instelling dan ook. Met Schulz halen we de corruptie in huis.’

> Lees verder…

De Jong wil duidelijkheid over corruptie bij Europese instellingen

21-03-2014 Vanmiddag vindt in Brussel een bijeenkomst plaats bij het Centrum voor Europese Beleidsstudies, waarmee geprobeerd wordt corruptiebestrijding hoger op de politieke agenda te krijgen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Eurocommissaris Malmström zal vanmiddag haar corruptierapport toelichten. Het is goed dat dit rapport er ligt, maar het is volstrekt onduidelijk welke stappen er genomen worden om de samenwerking tussen lidstaten op dit gebied te versterken. Het rapport is verder weinig overtuigend, omdat het niet ingaat op de corruptie bij Europese instellingen en de maatregelen die de Commissie hiertegen in eigen huis neemt. In 2011 heb ik samen met een groep gelijkgezinde Europarlementariërs een actieplan tegen corruptie aangeboden aan Eurocommissaris Malmström. Van de daarin voorgestelde acties heeft de Commissie helaas geen werk gemaakt. Samen met Transparency International (TI) hoop ik de Eurocommissaris vanmiddag te bewegen tot meer actie. Er mag een flinke schep bovenop’.

> Lees verder…

De Jong eist openheid over anti-corruptiebeleid van Europese instellingen

12-02-2014 Het Europees Parlement houdt vandaag een hoorzitting met Eurocommissaris Malmstrom over het vorige week door de Commissie uitgebrachte Anti-Corruptie rapport. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het rapport geeft inzicht in de situatie in de lidstaten, maar de onderdelen die gingen over corruptie binnen de Europese instellingen, hebben de eindstreep niet gehaald. In de afgelopen jaren heb ik zowel bij de Europese Commissie en haar agentschappen, als ook bij het Europees Parlement zelf, veel gevallen van corruptie voorbij zien komen. Het is dan ook arrogant dat de Commissie denkt weg te komen met een rapport dat over iedereen gaat behalve over haarzelf. Veel maatregelen die de Commissie aanbeveelt aan de lidstaten, heeft ze zelf niet ingevoerd. Dat ondermijnt iedere geloofwaardigheid. Wat mij betreft, heeft Malmström dan ook veel uit te leggen tijdens de hoorzitting.’

> Lees verder…

De Jong eist aanvullend rapport van de Europese Commissie over corruptie bij EU-instellingen

04-02-2014 De Europese Commissie heeft gisteren met een vertraging van 8 maanden haar eerste verslag over corruptie in de EU gepresenteerd. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´In 2011 heb ik samen met een groep gelijkgezinde Europarlementariërs een actieplan tegen corruptie aangeboden aan Eurocommissaris Malmström. Bijna drie jaar later is het enige resultaat een rapport dat weinig nieuwe informatie bevat over de situatie in de lidstaten en totaal geen informatie over corruptie bij de Europese instellingen zelf. Daarover moet dan ook een aanvullend rapport komen. Anders is het een gemiste kans.’

> Lees verder…

Wet Huis Klokkenluiders aangenomen

17-12-2013 In de Tweede Kamer is de initiatiefwet van de SP om te komen tot de oprichting van een Huis voor Klokkenluiders aangenomen.

> Lees verder…

De Jong eist actie van EU tegen nieuwe Roemeense wetgeving over corruptie

17-12-2013 Afgelopen week stemde het Roemeense Parlement in met een wetsvoorstel om politici en advocaten uit te sluiten van vervolging wegens corruptie. Hoewel de Roemeense President Basescu het wetsvoorstel heeft verworpen, heeft niet hij, maar het parlement zelf het laatste woord. De SP eist dan ook actie van zowel de Europese Commissie als van de Europese Raad. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Gisteren antwoordde Vice-President Reding nog ontwijkend op mijn mondelinge vragen. Zij verwees naar de periodieke rapportage die de Commissie in januari uit zal brengen over de voortgang die Roemenië boekt op het gebied van Justitie. Daarop kunnen we echt niet wachten. Ik heb nu schriftelijke spoedvragen gesteld opdat zij onmiddellijk met de Roemeense regering gaat overleggen over de ontstane situatie. Het onderwerp moet ook op de Europese Raad besproken worden, zodat het Roemeense parlement ziet dat dit niet zonder gevolgen blijft voor de samenwerking met Roemenië op Justitiegebied. `

> Lees verder…

De Jong en anti-corruptie organisaties kraken Europees anti-corruptiebeleid

10-12-2013 Grote woorden maar hele kleine daden, daarmee kan volgens de SP het anti-corruptiebeleid van de Europese Commissie worden samengevat. Die conclusie werd getrokken aan het einde van een bijeenkomst in het Europees Parlement waar verschillende maatschappelijke organisaties die zich met anti-corruptiebeleid bezighouden hun kritiek op de Europese Commissie niet onder stoelen of banken schoven. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is het volmondig met de organisaties eens: ´Ondanks vele aansporingen van onder meer het Europees Parlement wachten we nog steeds op de eerste anticorruptie rapportage van de Europese Commissie. Dat verslag gaat niet alleen over corruptie in de lidstaten, maar ook over , corruptie bij Europese instellingen.’

> Lees verder…

De Jong: Barroso faalt bij bestrijding van fouten bij besteding EU-gelden

05-11-2013 Voor het negentiende jaar op rij geeft de Europese Rekenkamer geen volledige goedkeuring over de besteding van EU-geld. SP-Europarlementariër Dennis de Jong; ‘Niet alleen is er alweer geen goedkeuring door de Rekenkamer gegeven, de foutenpercentages lopen nu al vier jaar op rij op. De Commissie onder leiding van Barroso heeft dan ook geen enkel resultaat geboekt op dit gebied; de situatie is juist verslechterd.’ De Commissie zoekt de oplossing nu in de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie dat de fraude in de lidstaten moet opsporen en vervolgen. Nationale parlementen hebben dit voorstel via de gele kaart procedure al getorpedeerd, omdat het een te zwaar en waarschijnlijk ook niet effectief middel is om fraude met EU-geld te bestrijden. De Jong: ‘In plaats van haar tijd te steken in zo’n kansloos project, had de Commissie van alle lidstaten een accountantsverklaring moeten eisen en haar eigen anti-fraude instituut, OLAF, zo moeten hervormen dat de kwaliteit van de onderzoeken van OLAF sterk verbetert.’

> Lees verder…

EU-fraudewaakhond OLAF blijft onder vuur liggen

03-07-2013 Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over het werk van EU-fraudewaakhond OLAF. Met name het slordige werk van OLAF in het onderzoek naar voormalig Eurocommissaris Dalli en de hoogoplopende ruzie tussen de baas van OLAF, de Italiaan Giovanni Kessler en het toezichthoudend comité maken het nodig de teugels bij OLAF nog verder aan te trekken. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het is duidelijk dat in de Dalli-zaak ernstige fouten zijn gemaakt. Het is teleurstellend dat het Europees Parlement niet heeft gekozen voor aanscherping van de regels, maar wel heeft het EP vastgesteld dat er veel moet veranderen bij OLAF en dat is winst.´

> Lees verder…

De Jong: geen discussie over EU openbaar ministerie maar orde op zaken bij OLAF

11-06-2013 Gisteren werd bekend dat voormalig Eurocommissaris Dalli niet door de Maltese justitie wordt vervolgd, ondanks een onderzoeksrapport van EU-fraude waakhond Olaf tegen hem. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Tot nu toe geloofde ik niet zo in het idee dat Dalli door Barroso is ontslagen, omdat zijn voorstel voor nieuwe tabakswetgeving slecht was gevallen bij de tabakslobby, en dat er wel degelijk aanwijzingen waren dat Dalli zelf betrokken was bij corruptie. De uitspraak van de Maltese rechter toont echter aan dat OLAF prutswerk heeft geleverd en daarom eis ik alsnog een uitvoerig onderzoek naar wat hier allemaal aan de hand is. Wat mij betreft is de positie van het hoofd van OLAF, de Italiaan Kessler, onhoudbaar geworden.´

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top